Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 thực hiện dán tem niêm phong đối với đồng hồ tổng trên phương tiện đo xăng, dầu của cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND dán tem niêm phong đồng hồ tổng đo xăng dầu Đồng Nai 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP DÁN TEM NIÊM PHONG ĐỐI VỚI ĐỒNG HỒ TỔNG TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO XĂNG, DẦU CỦA CÁC CƠ SỞ KINH DOANH XĂNG, DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý xăng, du theo Công văn s12733/BTC-TCT ngày 13/9/2016 của Bộ Tài chính gửi các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ thị như sau:

1. Triển khai thực hiện dán tem niêm phong đối với đồng hồ tổng trên các phương tiện đo xăng, dầu của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên toàn địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện dán tem niêm phong bắt đầu từ ngày Chỉ thị này có hiệu lực.

2. Giao Cục Thuế chủ trì

a) Thông báo cho các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên toàn địa bàn tỉnh về chủ trương dán tem niêm phong đng h tng trên các phương tin đo xăng, du.

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai và thành lập các đoàn liên ngành do Cục Thuế làm trưởng đoàn đ t chc dán tem niêm phong đồng hồ tổng trên tt cả các phương tiện đo xăng, du ca các cơ sở kinh doanh xăng, du trên toàn địa bàn tỉnh.

c) Lập dự trù kinh phí hoạt động triển khai kế hoạch dán tem niêm phong, báo cáo Sở Tài chính để trình UBND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí.

d) Sau khi thực hiện dán tem niêm phong đồng hồ tổng, hàng tháng (hoặc quý) c cán bộ ghi nhận số liệu về chỉ số phản nh thực tế trên đồng hồ tổng các ct đo xăng dầu của cơ sở kinh doanh để kiểm tra, đối chiếu slượng xăng, dầu bán ra giữa kê khai sổ sách và số lượng trên các đồng hồ tổng; thực hiện xử lý vi phạm khi đơn vị, doanh nghiệp có hành vi vi phạm việc gian lận về hạch toán, kê khai slượng xăng, dầu bán ra.

3. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

a) Đảm bảo cung cấp đầy đủ và quản lý slượng tem dán niêm phong.

b) Cử cán bộ tham gia các đoàn liên ngành dán tem niêm phong đng htổng do Cục Thuế làm trưng đoàn; chịu trách nhiệm dán tem niêm phong tại vị trí cần dán của đồng hồ tổng.

c) Phi hợp với Cục Thuế thực hiện dán lại tem niêm phong khi các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có yêu cầu (đi với các trường hợp tem bị rách hay cần tháo tem niêm phong đsửa chữa thiết bị...).

d) Thực hiện xử lý theo thẩm quyền các trường hợp cơ sở kinh doanh xăng, dầu tự ý tháo gỡ, làm rách tem niêm phong.

4. Đối với cơ sở kinh doanh xăng, dầu

a) Phải lắp đặt đồng hồ tổng cho tất cả các phương tiện đo xăng, dầu.

b) Tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn liên ngành thực hiện dán tem niêm phong tại cơ sở và các cửa hàng xăng, du trực thuộc; cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của đoàn liên ngành; ký biên bản xác nhận hoàn thành việc niêm phong đng h.

c) Có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, bảo quản nguyên trạng, không được tự ý bóc, tháo gỡ tem niêm phong.

đ) Thông báo kịp thời cho Cơ quan Thuế và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) trong các trường hợp:

- Khi tem niêm phong đồng hồ tổng cột đo xăng, dầu bị hư hỏng do ảnh hưởng của các tác động khách quan để được thay thế tem mới;

- Khi doanh nghiệp cần tháo tem niêm phong đồng hồ tổng cột đo xăng, dầu để sửa chữa hoặc thay thế các trang thiết bị liên quan đến cột đo xăng, dầu; khi doanh nghiệp chuyển nhượng cửa hàng xăng, dầu của mình cho tổ chức, cá nhân khác;

- Khi doanh nghiệp phát sinh thêm cửa hàng mới hoặc doanh nghiệp mới thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng ĐKKD) cấp phép hoạt động cn phải dán tem niêm phong đồng hồ tng cột đo xăng, dầu.

5. Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm hỗ trợ, tuyên truyền rộng rãi đCục Thuế và Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) hoàn thành tốt nhiệm vụ dán tem niêm phong các đồng hồ tng cột đo xăng, dầu trên toàn địa bàn.

Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng Cục Thuế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Th
ường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông;
- Cục Thuế t
nh;
- Chánh - Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa;
- Đài PTTH Đồng Nai, Báo Đồng Nai;
- Lưu: VT, KT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2017
Ngày hiệu lực22/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND dán tem niêm phong đồng hồ tổng đo xăng dầu Đồng Nai 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND dán tem niêm phong đồng hồ tổng đo xăng dầu Đồng Nai 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành22/03/2017
        Ngày hiệu lực22/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND dán tem niêm phong đồng hồ tổng đo xăng dầu Đồng Nai 2017

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND dán tem niêm phong đồng hồ tổng đo xăng dầu Đồng Nai 2017

             • 22/03/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/03/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực