Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2008 về phòng, chống bệnh tai xanh trên đàn lợn do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2008 phòng chống bệnh tai xanh trên lợn tỉnh Bắc Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÒNG, CHỐNG BỆNH TAI XANH TRÊN ĐÀN LỢN

Thực hiện Công điện số 19/CĐ-BNN-TY ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh tai xanh trên đàn lợn; Công văn số 417/CV-TU ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy cấp ở người và dịch tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh; để chủ động đối phó trước những diễn biến phức tạp của bệnh tai xanh trên đàn lợn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các cấp, các ngành triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh tai xanh ở lợn; thực hiện có hiệu quả các biện pháp để đối phó và ngăn chặn dịch bệnh với tinh thần nỗ lực cao nhất, không để dịch bệnh xảy ra và lây lan, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong trường hợp có dịch xảy ra; tăng cường quản lý, giám sát dịch bệnh, kiểm tra lưu thông lợn và sản phẩm lợn ra vào tỉnh; tiêu huỷ và xử phạt nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm lợn trái phép.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức liên tục, thường xuyên bằng nhiều hình thức cho mọi người hiểu biết về sự nguy hại của bệnh từ đó thực hiện tốt “3 không”: không dấu khi lợn bệnh, không bán chạy lợn bệnh, không vứt xác lợn chết bừa bãi để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của bệnh tai xanh.

2. UBND các huyện, thành phố duy trì hoạt động thường xuyên của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch động vật cấp huyện và cấp xã; phân công trách nhiệm giám sát dịch bệnh cho từng thành viên Ban chỉ đạo và chính quyền cấp thôn, xã đến từng cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi; thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn; tổ chức vệ sinh tiêu độc, khử trùng thường xuyên tại những khu vực có nguy cơ cao, chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm, chợ buôn bán gia súc, gia cầm; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt việc tiêm phòng vắc xin bệnh tai xanh và vắc xin dịch tả cho đàn lợn, trước mắt tập trung tiêm cho 100% đàn lợn nái và đàn lợn đực giống.

Yêu cầu UBND các huyện Hiệp Hoà, Việt Yên, Yên Dũng, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Đông thành lập ngay 06 trạm kiểm soát dịch tại: Cầu Vát (Hiệp Hoà), Đầu cầu Đáp Cầu (Việt Yên), Đồng Việt (Yên Dũng), Cẩm Lý (Lục Nam), Phượng Sơn (Lục Ngạn), Cẩm Đàn (Sơn Động) với các lực lượng gồm: Quản lý thị trường, Công an, Quân đội, Thú y... Trạm có nhiệm vụ kiểm soát việc vận chuyển gia súc, gia cầm ra vào tỉnh, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh tai xanh; chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt việc tiêm vắc xin phòng dịch tai xanh và dịch tả cho đàn lợn của tỉnh; tham mưu, hướng dẫn các địa phương thực hiện toàn diện, triệt để các biện pháp chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm ở các huyện, thành phố.

4. Sở Công thương chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch động vật của tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn và sản phẩm lợn trên địa bàn tỉnh; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Sở Tài chính chủ động tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kịp thời, đầy đủ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc của tỉnh.

6. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch động vật tỉnh có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch trên địa bàn được phân công phụ trách.

7. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh tai xanh trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh về việc phòng chống dịch tai xanh trên đàn lợn; yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. Giao cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT;
- Cục Thú y;
- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Bí thư Huyện uỷ, Thành uỷ;
- Văn phòng Tỉnh uỷ, Các Ban của Đảng;
- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân;
- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Báo Bắc Giang;
- Lư­­u: VT, NN, TH, TTCB, LĐVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2008
Ngày hiệu lực16/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2008 phòng chống bệnh tai xanh trên lợn tỉnh Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2008 phòng chống bệnh tai xanh trên lợn tỉnh Bắc Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Đăng Khoa
        Ngày ban hành16/04/2008
        Ngày hiệu lực16/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2008 phòng chống bệnh tai xanh trên lợn tỉnh Bắc Giang

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2008 phòng chống bệnh tai xanh trên lợn tỉnh Bắc Giang

              • 16/04/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/04/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực