Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật và dịch cúm A (H7N9), cúm A (H5N1) ở người do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật dịch cúm ở người Thái Bình 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/CT-UBND

Thái Bình, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH NGUY HIỂM Ở ĐỘNG VẬT VÀ DỊCH CÚM A (H7N9), CÚM A (H5N1) Ở NGƯỜI.

Từ đầu năm đến nay, dịch cúm gia cầm diễn biến rất phức tạp: Trên thế giới, ngoài cúm gia cầm H5N1 đã gây tử vong ở người tại Campuchia và Trung Quốc, cúm H7N9 đã làm 20 người tử vong trong số 208 ca mắc bệnh, cúm H10N8 làm 02 người tử vong tại Trung Quốc do tiền sử đều có tiếp xúc với gia cầm; trong nước, hiện có 64 ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại 16 tỉnh, đã có 02 trường hợp tử vong do cúm H5N1. Ngoài ra, dịch Lở mồm long móng gia súc do vi rút type A đã xảy ra tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn và các tỉnh ở miền Trung. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thái Bình chưa xuất hiện gia cầm ốm chết nghi nhiễm cúm H5N1 và trên cả nước chưa phát hiện gia cầm, môi trường và người bị nhiễm vi rút cúm H7N9, tuy nhiên kết quả giám sát tháng 01 năm 2014 đã có 02/54 mẫu dương tính với vi rút cúm H5N1 trên đàn gia cầm của tỉnh, do tổng đàn gia cầm lớn, mật độ chăn nuôi cao, thời tiết lạnh ẩm, cùng với sự xuất hiện nhiều ca bệnh cúm H7N9 trên người và gia cầm tại các tỉnh biên giới của các nước liền kề với nước ta nên nguy cơ lây nhiễm và phát sinh dịch cúm H7N9, dịch cúm H5N1 đối với cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Thái Bình nói riêng là rất cao.

Để chủ động ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh động vật và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện: số 133/CĐ-TTg ngày 23/01/2014 về tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm lây lan qua biên giới; số 200/CĐ-TTg ngày 14/02/2014 về tập trung phòng, chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người; Kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến về phòng, chống dịch cúm gia cầm ngày 18/02/2014; Quyết định số 210/QĐ-BNN-TY ngày 14/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch ứng phó khẩn cấp với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp cấp bách sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện, thành phố, cấp xã và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng nội dung công việc, từng địa bàn cụ thể để tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo Kế hoạch và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, các đội kiểm dịch liên ngành của huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm nhất là tại các nơi có ổ dịch cũ, nơi có bến đò, bến phà giáp ranh với tỉnh bạn, nơi có chợ và các hộ kinh doanh nhiều động vật, sản phẩm động vật; phối hợp với các cơ quan chức năng, chốt kiểm dịch liên ngành của tỉnh, đội kiểm dịch lưu động của Chi cục Thú y xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Thực hiện giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tới tận thôn, tổ, trại chăn nuôi, hộ chăn nuôi; đồng thời, chỉ đạo Đài Phát thanh huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, cách nhận biết và biện pháp phòng chống dịch; phổ biến số điện thoại đường dây nóng của huyện, thành phố và đường dây nóng của Chi cục Thú y theo số: 0363.643.640 để người dân kịp thời khai báo khi nghi ngờ xuất hiện dịch cúm H5N1, H7N9, dịch Lở mồm long móng gia súc,... và áp dụng các biện pháp xử lý nhanh gọn, phòng ngừa dịch cúm gia cầm lây sang người.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả “tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh” trên địa bàn quản lý từ ngày 25/02 đến ngày 25/3/2014 theo kế hoạch của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chú trọng khử trùng sau mỗi phiên chợ với các chợ có buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm; đối với những chợ hoạt động hàng ngày, ngoài khử trùng sau mỗi phiên họp chợ, phải bố trí tạm dừng họp chợ ít nhất 01 lần/tháng để tổng vệ sinh tiêu độc, khử trùng bằng hóa chất; thực hiện tốt việc quản lý, truy nguyên nguồn gốc gia cầm bán tại chợ khi phát hiện có mẫu dương tính với vi rút cúm gia cầm để thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý theo quy định.

- Triển khai thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm phòng dịch định kỳ đợt đại trà vụ Xuân Hè năm 2014 từ ngày 05/3 đến ngày 20/3/2014 theo kế hoạch của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y, các đơn vị trực thuộc tham mưu kịp thời các biện pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, mở rộng giám sát chủ động sự lưu hành vi rút cúm, tổ chức hoạt động 04 chốt kiểm dịch liên ngành tại các đầu mối giao thông của tỉnh; thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kế hoạch kinh phí thường xuyên hàng năm cho phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của tỉnh theo đề xuất của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn mức hỗ trợ kinh phí và thủ tục thanh quyết toán kinh phí phòng chống dịch theo quy định.

4. Sở Công Thương, Công an tỉnh, các ban, ngành liên quan, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch; tham gia chốt, đội kiểm dịch liên ngành của tỉnh, huyện; huy động, vận động hội viên, người chăn nuôi chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình chủ động phối hợp với các cấp, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành Y tế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, biểu dương các điển hình tốt, phát hiện, phê phán kịp thời các địa phương, đơn vị, cá nhân có thái độ chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp &PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VP, NN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2014
Ngày hiệu lực21/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật dịch cúm ở người Thái Bình 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật dịch cúm ở người Thái Bình 2014
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Sinh
        Ngày ban hành21/02/2014
        Ngày hiệu lực21/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật dịch cúm ở người Thái Bình 2014

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật dịch cúm ở người Thái Bình 2014

           • 21/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực