Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND thực hiện Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND rà soát chính sách ưu đãi người có công cách mạng 2014 2015 Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 4 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRONG 2 NĂM 2014 - 2015

Ngày 27/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015. Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo thêm động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, kiên quyết khắc phục chậm trễ, thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện chính sách người có công trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng Chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc 07 nhóm đối tượng: Liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có công giúp đỡ cách mạng và cựu thanh niên xung phong. Chương trình được thực hiện trên toàn tỉnh trong 02 năm 2014 - 2015. Thời điểm kết thúc và báo cáo kết quả về UBND tỉnh là tháng 7/2015.

- Hướng dẫn việc rà soát; tổng hợp các vấn đề phát sinh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để được chỉ đạo giải quyết kịp thời;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát và kết quả khắc phục, xử lý sai phạm theo quy định.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với các đối tượng người có công thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, căn cứ nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt chương trình rà soát.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, đoàn thể có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát trên địa bàn phụ trách; căn cứ kết quả rà soát, khắc phục, xử lý các trường hợp chậm trễ, thiếu sót, sai phạm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình tổng rà soát cấp tỉnh có kế hoạch thông tin tuyên truyền về Chương trình rà soát và nội dung, các chính sách được rà soát, kết quả thực hiện các chính sách ưu đãi đối với người có công ở địa phương.

5. Sở Tài chính bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình tổng rà soát theo đúng quy định.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tuyên truyền trong hệ thống về Chương trình tổng rà soát; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan trong hệ thống phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc rà soát.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2014
Ngày hiệu lực15/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND rà soát chính sách ưu đãi người có công cách mạng 2014 2015 Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND rà soát chính sách ưu đãi người có công cách mạng 2014 2015 Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành15/04/2014
        Ngày hiệu lực15/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND rà soát chính sách ưu đãi người có công cách mạng 2014 2015 Vĩnh Long

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND rà soát chính sách ưu đãi người có công cách mạng 2014 2015 Vĩnh Long

             • 15/04/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/04/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực