Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động an toàn công trình tiếp giáp khu dân cư Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Hậu Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2015

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CÓ NHIỀU NGUY CƠ TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN TRÊN CÔNG TRÌNH TIẾP GIÁP VỚI KHU DÂN CƯ, ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông.

Trong 06 tháng đầu năm 2015, số vụ tai nạn lao động gây chết người trong lĩnh vực xây dựng tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Để kịp thời chấn chỉnh thực trạng mất an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực có nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động, UBND tỉnh yêu cầu sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BLĐTBXH gửi Thường trực UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Xây dựng: phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan:

- Tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định về an toàn trong thi công xây dựng cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đặc biệt là các nhà thầu, Ban Quản lý dự án công trình tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông; công khai thông báo các vi phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; xử lý nghiêm những vi phạm về an toàn lao động; xem xét khởi tố vụ án, truy tố người vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

3. Sở Giao thông vận tải: phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan: quy định khung giờ hoạt động đối với các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đặc biệt là thiết bị nâng hạ tại công trình tiếp giáp khu dân cư, đường giao thông; phân luồng giao thông hợp lý tại công trình tiếp giáp các khu dân cư, đường giao thông.

4. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh: chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở theo quy định hiện hành; thực hiện nghiêm, đầy đủ các chế độ, chính sách về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao động theo đúng quy định.

- Nghiêm túc khai báo việc sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn máy, thiết bị tại nơi làm việc.

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; trang cấp đúng, đủ, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

- Thực hiện việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định.

5. Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo:

5.1 Nhà thầu thi công, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động thuộc phạm vi quản lý:

- Có biện pháp quản lý rủi ro trong suốt quá trình làm việc, đảm bảo an toàn cho người lao động và người dân xung quanh.

- Lựa chọn người có chuyên môn, kinh nghiệm, được đào tạo phù hợp làm những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

- Huấn luyện thực hiện quy trình, biện pháp an toàn thường xuyên cho người lao động.

- Thực hiện đầy đủ việc tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động.

- Bố trí người giám sát, phân luồng giao thông, thiết lập tín hiệu cảnh báo khi thi công tại các công trình giao thông, công trình gần đường giao thông.

5.2 Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý:

- Tổ chức đánh giá đầy đủ về năng lực của các chủ thể tham gia xây dựng công trình, chỉ cho phép thi công khi đảm bảo triển khai đầy đủ các biện pháp an toàn trên công trường.

- Tập trung kiểm tra tình trạng an toàn của thiết bị nâng hạ trong các công trình; đào tạo, huấn luyện đối với người vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các biện pháp thi công đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật an toàn.

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi công của nhà thầu đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; đình chỉ ngay các nhà thầu vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH;
- TT
: TU, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
-
Sở, ban, ngành tỉnh;
- BHXH tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Lưu: VT, VX.DM
d\văn-xã 2015\LĐTBXH\CVUB\T9
CT ve an toan lao dong

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đồng Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2015
Ngày hiệu lực10/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động an toàn công trình tiếp giáp khu dân cư Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động an toàn công trình tiếp giáp khu dân cư Hậu Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐồng Văn Thanh
        Ngày ban hành10/09/2015
        Ngày hiệu lực10/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động an toàn công trình tiếp giáp khu dân cư Hậu Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động an toàn công trình tiếp giáp khu dân cư Hậu Giang

             • 10/09/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/09/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực