Chỉ thị 06/2000/CT-UB

Chỉ thị 06/2000/CT-UB tăng cường lãnh đạo cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại do Tỉnh Lào Cai ban hành

Chỉ thị 06/2000/CT-UB Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 401/QĐ-UBND 2012 bãi bỏ văn bản liên quan lĩnh vực thi đua khen thưởng Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 02/03/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2000/CT-UB Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2000/CT-UB

Lào Cai, ngày 27 tháng 04 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI”

Trong thời gian qua thực hiện chỉ thị 36/CT - TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII và Thông tư 03/TT-TW của Thường vụ Bộ Chính trị về công tác thể dục thể thao, phong trào thể dục thể thao ở tỉnh ta nhiều nơi có bước phát triển cả về thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Nhìn chung công tác thể dục thể thao đã đem lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao sức khỏe của nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, tạo thêm niềm tin phấn khởi và tự hào trong nhân dân, thu hút thanh thiếu niên vào hoạt động rèn luyện vui chơi lành mạnh.

Bên cạnh những tiến bộ, công tác thể dục thể thao ở tỉnh ta còn có nhiều khó khăn, yếu kém.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển chưa đều. Giáo dục thể chất trong trường học còn nhiều hạn chế. Thành tích trong thể thao còn thấp và chưa vững chắc. Cơ sở vật chất thể dục thể thao còn thiếu thốn lạc hậu, nhiều trường học và địa bàn dân cư không có sân bãi luyện tập. Nhiều tiềm năng của xã hội chưa được khai thác để phát triển thể dục thể thao.

Cấp ủy Đảng và chính quyền ở một số nơi nhất là ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thể dục thể thao.

Để đẩy mạnh công tác thể dục thể thao trong thời gian tới, được sự chỉ đạo của Bộ chính trị và Chính phủ, nhân dịp kỷ niệm 54 năm ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 -27/3/2000) Ủy ban thể dục thể thao phát động phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đây là cuộc vận động có ý nghĩa to lớn về chính trị - xã hội nhằm động viên toàn dân tham gia luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe nâng cao thể lực góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Nhằm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại". Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thủ trưởng các ban, ngành đoàn thể, các lực lượng vũ trang có kế hoạch, biện pháp tăng cường lãnh đạo cuộc vận động, mở rộng tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về lợi ích của hoạt động thể dục thể thao. Đổng thời phát động sâu rộng phong trào thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở nhằm thực hiện tốt mục tiêu tăng nhanh số người tự nguyện thường xuyên luyện tập từ 8% dân số năm 1999 lên 15% vào năm 2002. Số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể dục thể thao từ 2000 hộ năm 1999 lên 3.000 hộ năm 2002 và xây dựng được nhiều khu phố, làng bản, xã phường, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan xí nghiệp có phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển.

Các cấp, các ngành tiến hành tổ chức lễ phát động phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ở các thị xã, thị trấn, các phường, xã vùng thấp, các đơn vị trường học, các lực lượng vũ trang, các cơ quan xí nghiệp thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh vào ngày 18/5/2000.

Cùng với việc phát động mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng cần quan tâm đầu tư đúng mức cho các hoạt động thể thao thành tích cao từ cấp cơ sở đến cấp huyện, tỉnh nhằm từng bước nâng thành tích và phát triển số lượng vận động viên thể thao thành tích cao ở các bộ môn có điều kiện phát triển.

Chăm lo đầu tư ngày càng tốt hơn cơ sở vật chất cho hoạt động thể dục thể thao, nâng cao hiệu quả việc đầu tư ngân sách cho hoạt động thể dục thể thao. Trong quy hoạch cần giành đất để xây dựng các Trung tâm thể dục thể thao và các sân tập thể dục thể thao ở các địa bàn dân cư, trường học, cơ quan xí nghiệp.

Đi đôi với việc quan tâm đầu tư đúng mức của Nhà nước cho hoạt động thể dục thể thao, cần chú trọng và đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở, thường xuyên phát động các hoạt động tự nguyện đóng góp của nhân dân, của các tổ chức kinh tế - xã hội vào hoạt động thể dục thể thao. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động thể dục thể thao, chú ý mở rộng việc xây dựng các câu lạc bộ thể dục thể thao ở cơ sở.

Sở Văn hoa Thông tin và Thể thao căn cứ vào nội dung kế hoạch cuộc vận động của Ủy ban Thể dục Thể thao, vận dụng vào điều kiện cụ thể của Lào Cai xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai tổ chức cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên địa bàn toàn tỉnh.

Các sở, ban ngành có liên quan, đặc biệt là : Ban Tuyên giáo. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hổ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính Vật giá, Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công ty Apatit Việt Nam, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cần xây dựng chương trình phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin và Thể thao triển khai thực hiện cuộc vận động.

Sở Văn hóa Thông tin và Thể thao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm giúp Tỉnh uy, UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và định kỳ tổng hợp báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh.

 

 

TM. UBND TỈNH LÀO CAI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2000/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2000/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2000
Ngày hiệu lực27/04/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2000/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 06/2000/CT-UB Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2000/CT-UB Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2000/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành27/04/2000
        Ngày hiệu lực27/04/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/03/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 06/2000/CT-UB Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại Lào Cai

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2000/CT-UB Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại Lào Cai