Chỉ thị 06/2007/CT-UBND

Chỉ thị 06/2007/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2007/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2007/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 01 tháng 6 năm 2007

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM, CỨU NẠN, GIẢM NHẸ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA NĂM 2007

Tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn những tháng đầu năm 2007 có những diễn biến phức tạp, bất thường. Để chủ động và có các giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và chính quyền địa phương các cấp triển khai thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cho từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, tránh tư tưởng chủ quan coi nhẹ công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn. Phải xác định nhiệm vụ phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, nhất là trong mùa mưa bão; huy động toàn dân và sử dụng sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để “chủ động phòng, tránh đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả ” trong mọi tình huống.

Củng cố hệ thống thông tin liên lạc nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời đến tận người dân, từng cơ quan, đơn vị để chủ động phòng, tránh khi có thiên tai .

Các ngành, địa phương xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007 với những nội dung cụ thể thiết thực trong từng lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương mình. Thành lập lực lượng xung kích để sẵn sàng đối phó và tổ chức ứng cứu kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra, nhất là ở những vùng, công trình trọng điểm.

2. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Nâng cao năng lực, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra của Ban chỉ huy, bảo đảm thống nhất từ tỉnh đến các địa phương, đơn vị, đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp để chủ động xử lý, đối phó kịp thời trong mọi tình huống.

3. Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2006, trên cơ sở đó rà soát lại các phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành, địa phương mình, bảo đảm sát với thực tế và diễn biến của từng loại hình thiên tai, sự cố. Có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo thực hiện.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt phải có phương án, kế hoạch cụ thể để di dời dân ở vùng trũng, thấp, bị ngập lụt lên những triền cao an toàn. Kiên quyết di dời dân ra khỏi vùng sạt lở, nguy hiểm, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét. Kiểm tra, chuẩn bị các phương tiện ứng cứu để sử dụng khi cần thiết. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kịp thời những ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai gây ra về Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chủ trì phối hợp với chính quyền các địa phương, các ngành liên quan tổ chức kiểm tra và có phương án xử lý bảo đảm an toàn các hồ chứa, các công trình phòng chống lụt, bão. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, kinh phí sửa chữa các hạng mục, công trình bị hư hỏng, gây mất an toàn trước và trong mùa mưa lũ.

6. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là bộ phận Thường trực tìm kiếm cứu nạn của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh xây dựng phương án, kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết; sẵn sàng hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của các ngành, địa phương thực hiện việc ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả lũ, bão, các sự cố thiên tai khác, bảo đảm quân đội là lực lượng chủ lực trong công tác này.

7. Công an tỉnh kiểm tra, chuẩn bị các phương tiện, thiết bị ứng cứu, cứu hộ hiện có; bố trí lực lượng, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của các ngành, địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn kịp thời và có hiệu quả. Đảm bảo an toàn an ninh trật tự xã hội, ổn định tình hình khi có thiên tai, lũ bão xảy ra. Chú ý công tác bảo vệ các công trình trọng điểm.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có cách nhiệm theo dõi sát tình hình diễn biến bão, lũ, thiên tai để nắm chắc tình hình thiếu đói của nhân dân vùng bị thiên tai; tổng hợp tình hình, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất với UBND tỉnh quyết định các biện pháp cứu trợ kịp thời nhằm ổn định đời sống nhân dân, không được để người dân nào trong vùng đang bị thiên tai thiếu đói.

9. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại do lũ, bão, thiên tai gây ra ở các địa phương, đề xuất mức hỗ trợ kịp thời trình UBND tỉnh quyết định.

10. Sở Công nghiệp, Sở Bưu chính viễn thông, Điện lực Lâm Đồng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng, các Lâm trường và UBND các cấp tổ chức kiểm tra, đề xuất việc tỉa cành, chặt cây để đảm bảo an toàn cho đường dây tải điện, điện thoại, nhất là các tuyến đường đèo, dốc.

Sở Bưu chính viễn thông có phương án bảo đảm cho mạng thông tin phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống, đặc biệt là khi lũ, bão, thiên tai xảy ra.

11. Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương chỉ đạo các đơn vị trong ngành kiểm tra các công trình nhà cửa, trường học, kho tàng, bến bãi, các công trình thi công dở dang, các tuyến đường xung yếu, các đoạn đường đèo, cầu cống thường bị sạt lở gây ách tắc giao thông, nạo vét khơi thông các cống, rãnh, mương thoát nước; đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ.

12. Sở Du lịch và Thương mại, Sở Y tế, Ban Dân tộc phối hợp với các địa phương chủ động tổ chức việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc phòng chữa bệnh cho người; đặc biệt chú ý đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn trong mùa mưa lũ.

Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường có phương án xử lý ô nhiễm, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các vùng bị ảnh hưởng do ngập lụt kéo dài để phòng ngừa, ngăn chặn dịch, bệnh cho người và gia súc.

13. Các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trong tỉnh và Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi tổ chức kiểm tra thường xuyên các công trình, nhất là các hạng mục công trình xung yếu trong mùa mưa lũ, kiểm, tra, bổ sung kịp thời vật tư dự phòng tại các công trình trọng điểm; lập kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão cụ thể cho từng công trình, nhất là các hồ chứa nước.

Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi lập kế hoạch phòng chống lũ cho công trình, thực hiện đúng qui trình vận hành, kiểm tra các hạng mục công trình nhất là các thiết bị nâng hạ cửa van, cửa tràn xả lũ. Khi có kế hoạch xả lũ phải thông báo trước cho UBND tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão các huyện vùng hạ lưu biết để chủ động phòng tránh và kịp thời chỉ đạo xử lý khi có các tình huống xấu xảy ra.

14. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Lâm Đồng phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo sớm; cung cấp thường xuyên, kịp thời mọi tình hình diễn biến của mưa; lũ, bão về UBND tỉnh và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời.

15. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Lâm Đồng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan liên quan để thực hiện kịp thời việc truyền thông tin về tình hình diễn biến bão, lũ, thiên tai và công tác chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để nhân dân biết, chủ động đối phó và phòng tránh nhằm giảm thiệt hại do lũ, bão có thể gây ra.

16. Các Sở, ngành khác theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, làm tốt công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Sở ngành mình. Có phương án chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để phối hợp tham gia công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2007
Ngày hiệu lực11/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/2007/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2007/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Lâm Đồng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành01/06/2007
        Ngày hiệu lực11/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 06/2007/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2007/CT-UBND phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn Lâm Đồng

              • 01/06/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/06/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực