Chỉ thị 06/2007/CT-UBND

Chỉ thị 06/2007/CT-UBND tổ chức năm Du lịch quốc gia 2008 Du lịch miệt vườn sông nước Cửu Long do Thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 06/2007/CT-UBND tổ chức năm Du lịch quốc gia 2008 tại Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2007/CT-UBND tổ chức năm Du lịch quốc gia 2008 tại Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2007/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 5 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC NĂM DU LỊCH QUỐC GIA 2008  “DU LỊCH MIỆT VƯỜN SÔNG NƯỚC CỬU LONG”

Thành phố Cần Thơ được Tổng cục Du lịch giao tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2008 với chủ đề “Du lịch miệt vườn sông nước Cửu Long”. Đây là vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Năm 2008, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trên địa bàn thành phố: Kỷ niệm 5 năm thành phố trực thuộc Trung ương, khánh thành sân bay Trà Nóc, cầu Cần Thơ và Ngày hội Văn hóa Khơme Nam bộ lần thứ IV. Hòa với những sự kiện nêu trên, Năm Du lịch quốc gia 2008 sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Để tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2008, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số công việc sau:

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện quán triệt nhận thức việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2008 là một nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố nói chung và du lịch nói riêng, là cơ hội để giới thiệu, quảng bá tiềm năng thế mạnh, nhằm thu hút đông đảo các nhà đầu tư và du khách đến với Cần Thơ, là sự kiện quan trọng để nâng vị thế của thành phố lên tầm cao mới. Đây là lễ hội có qui mô mang tầm quốc gia, thời gian trải dài suốt cả năm 2008, do đó từng ngành, từng cấp, tập thể và cá nhân cần xác định trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2008 tại thành phố Cần Thơ.

2. Ban Tổ chức Năm du lịch quốc gia 2008 căn cứ Đề án tổng thể phê duyệt để xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng Tiểu ban, xây dựng lịch công tác của Ban Tổ chức từ nay đến hết năm 2008. Các sở, ban ngành, địa phương, doanh nghiệp cần cử các lãnh đạo có năng lực và chuyên môn tham gia Ban Tổ chức, huy động nguồn lực của địa phương, đơn vị mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Tổ chức phân công.

3. Giao Giám đốc Sở Du lịch, với vai trò Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2008 phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, điều hành sự phối hợp của các ngành, các cấp thực hiện Đề án Năm Du lịch quốc gia 2008; đồng thời, chỉ đạo hệ thống các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ; huy động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới có chất lượng; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch phục vụ Năm Du lịch và cho sự phát triển bền vững của du lịch thành phố.

4. Giao Giám đốc Sở Thương mại chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức chợ đêm Tây Đô trong năm 2008; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chợ đầu mối, mở rộng nâng cấp hệ thống chợ, siêu thị bảo đảm văn minh, trật tự, vệ sinh, có chính sách khuyến mãi để thu hút du khách trong Năm Du lịch. Qui hoạch sắp xếp lại chợ nổi Cái Răng, Phong Điền; huy động các doanh nghiệp xây dựng một số tuyến, đường đặc trưng: phố đi bộ, phố ẩm thực, điểm trưng bày, quà lưu niệm,... đáp ứng yêu cầu tham quan, mua sắm của du khách; phối hợp với Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ tổ chức các hội chợ chuyên đề năm 2008 với qui mô lớn và chất lượng cao.

5. Giao Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin chỉ đạo khẩn trương đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, nhất là các di tích văn hóa đã được xếp hạng; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức về nội dung, hình thức lễ hội, nhất là nội dung chương trình lễ khai mạc, bế mạc với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, hoành tráng, kết chặt giữa hiện đại và truyền thống, tạo dấu ấn đậm nét về đất nước con người Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long.

6. Giao Giám đốc Sở Thể dục Thể thao có kế hoạch tổ chức các hoạt động, các môn thi đấu hấp dẫn mang tính khu vực để phục vụ cho Năm Du lịch quốc gia 2008.

7. Giao Giám đốc Sở Giao thông Công chính phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, nâng cấp các hệ thống giao thông, cổng chào, vòng xoay, cấp thoát nước, nhất là khu vực nội ô, tụ điểm dân cư, lối vào các khu, điểm du lịch và các điểm diễn ra lễ hội. Giao Giám đốc Công ty Công trình đô thị có kế hoạch chỉnh trang đô thị, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè, vệ sinh công cộng, làm cho thành phố thật sự xanh, sạch, đẹp.

8. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính ưu tiên bố trí ngân sách năm 2007 - 2008 cho các công trình, dự án liên quan đến du lịch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; cân đối các nguồn kinh phí đảm bảo phục vụ cho hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2008, trước mắt tính toán giải quyết tạm ứng một phần kinh phí để phục vụ công tác triển khai kế hoạch và tuyên truyền quảng bá trong tháng 5 năm 2007.

9. Giao Giám đốc Công an thành phố phối hợp với Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn tuyệt đối cho Năm Du lịch quốc gia 2008.

10. Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ, Báo Cần Thơ phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn và trong khu vực xây dựng chương trình tuyên truyền quảng bá thường xuyên từ quý III năm 2007, tuyên truyền động viên nhân dân trong và ngoài thành phố tích cực hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2008.

11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, trang trí nhà cửa, các cơ quan, công sở, đơn vị bảo đảm mỹ quan, vệ sinh, trật tự đô thị; phối hợp với Công an thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có kế hoạch quản lý tốt các đối tượng xã hội trên địa bàn, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên các lĩnh vực.

Giao Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2008, Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này. Hàng tháng, có báo cáo phản ánh thuận lợi, khó khăn và tiến độ triển khai thực hiện về Thường trực Ban Tổ chức (Sở Du lịch) để tổng hợp báo cáo cho Trưởng Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2007
Ngày hiệu lực13/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/2007/CT-UBND tổ chức năm Du lịch quốc gia 2008 tại Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2007/CT-UBND tổ chức năm Du lịch quốc gia 2008 tại Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thanh Tòng
        Ngày ban hành03/05/2007
        Ngày hiệu lực13/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 06/2007/CT-UBND tổ chức năm Du lịch quốc gia 2008 tại Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2007/CT-UBND tổ chức năm Du lịch quốc gia 2008 tại Cần Thơ