Chỉ thị 06/2008/CT-UBND

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2008/CT-UBND triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn quận 9


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 06/2008/CT-UBND

Quận 9, ngày 25 tháng 8 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 9

Bảo hiểm xã hội tụ nguyện là một chính sách có ý nghĩa to lớn của Nhà nước với mục tiêu ổn định cuộc sống của người lao động và bảo đảm an sinh xã hội. Với loại hình bảo hiểm xã hội này, người lao động được tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để được hưởng trợ cấp hưu trí khi hết tuổi lao động.

Nhằm thực hiện tốt chính sách của Nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện, Ủy ban nhân dân quận 9 triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trên toàn địa bàn quận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị cụ thể như sau:

1. Cơ quan Bảo hiểm Xã hội quận 9:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện; định kỳ tổ chức họp Ban Chỉ đạo để báo cáo tình hình thực hiện, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

- Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đế toàn thể nhân dân trên địa bàn.

- Hướng dẫn tận tình người lao động đến đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm.

- Phối hợp, hướng dẫn các ban - ngành, đoàn thể, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 13 phường tổ chức tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện theo từng nhóm đối tượng:

+ Đối với thành viên của các Hội, đoàn thể phường: tuyên truyền thông qua tổ chức hội, đoàn thể với các hình thức phong phú: sinh hoạt nhóm, phát tờ rơi…

+ Đối với người lao động tự do: tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh của phường (dưới hình thức hỏi - đáp), thực hiện banderol…

2. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa quận:

Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội quận tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thông qua hệ thống loa phát thanh lưu động, đưa tin trên Tờ tin quận...

3. Ủy ban nhân dân 13 phường:

- Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước: phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện cho toàn dân nhằm từng bước tiến tới công bằng trong xã hội, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người lao động khi hết tuổi lao động; từng bước tiến tới mở rộng các hình thức bảo hiểm xã hội nhằm đạt mục tiêu thực hiện công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; bảo vệ quyền lợi và ổn định cuộc sống cho người dân là bổn phận của mọi người, mọi nhà, là trách nhiệm của các cấp Ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và tổ chức xã hội.

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội quận tổ chức tuyên truyền rộng rãi chương trình Bảo hiểm Xã hội tự nguyện trên địa bàn phường.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký. Yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm Xã hội quận, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Ủy ban nhân dân 13 phường có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Ánh Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2008
Ngày hiệu lực01/09/2008
Ngày công báo15/09/2008
Số công báoSố 70
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/2008/CT-UBND triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn quận 9


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2008/CT-UBND triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn quận 9
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Ánh Hồng
        Ngày ban hành25/08/2008
        Ngày hiệu lực01/09/2008
        Ngày công báo15/09/2008
        Số công báoSố 70
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 06/2008/CT-UBND triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn quận 9

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2008/CT-UBND triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện địa bàn quận 9

              • 25/08/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/09/2008

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/09/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực