Chỉ thị 06/CT-BCT

Chỉ thị 06/CT-BCT năm 2014 tăng cường quản lý báo, tạp chí, trang thông tin điện tử do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-BCT năm 2014 tăng cường quản lý báo tạp chí trang thông tin điện tử


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/CT-BCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ BÁO, TẠP CHÍ, TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin toàn cầu, báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet ở nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu thông tin, hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực cũng phải nhận thấy những khuyết điểm, hạn chế của một số báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của ngành Công Thương hiện nay. Thứ nhất, do việc xuất bản tin, do sức ép cạnh tranh có tin nhanh nhất nên chất lượng thông tin cả về nội dung và hình thức còn sơ suất, nhiều khi thiếu chính xác, thiếu khách quan. Thứ hai, bị chi phối bởi khuynh hướng thương mại hóa, lợi nhuận kinh tế thuần túy, chạy theo thị hiếu, khai thác những chuyện giật gân, tiêu cực..., ít chú ý đến việc bồi dưỡng những nét đẹp về nhân cách, lối sống, phát hiện cổ vũ biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong đời sống và lao động sản xuất, buông lỏng tính định hướng dư luận, dẫn dắt quần chúng. Thứ ba, có những tờ báo, trang tin điện tử xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, coi nhẹ chức năng chính trị, tư tưởng của báo chí cách mạng.

Nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử trong Ngành, Bộ Công Thương yêu cầu các cơ quan chủ quản, cơ quan báo, tạp chí, trang thông tin điện tử thuộc Bộ thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy định hoạt động của báo, tạp chí, trang thông tin điện tử. Quản lý chặt chẽ việc đăng ký, cấp phép hoạt động, xác định tính hợp pháp, sự phù hợp của tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, phát triển phải đi đôi với lãnh đạo và quản lý tốt.

2. Nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, những người trực tiếp quyết định chất lượng của báo.

3. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

4. Nghiêm túc tuân thủ hoạt động theo Luật Báo chí, đúng tôn chỉ, mục đích, đúng đối tượng độc giả. Thực hiện việc đưa tin, bài viết nhanh, chính xác từ nguồn chính thống, nếu đăng lại phải được kiểm chứng.

5. Không chạy theo lợi nhuận kinh tế thuần túy, thị hiếu tầm thường, khai thác đời tư cá nhân, những chuyện giật gân, tiêu cực...

6. Tăng cường, chú ý bồi dưỡng những nét đẹp về nhân cách, lối sống; cổ vũ, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong sự nghiệp phát triển của ngành Công Thương.

7. Nâng cao chất lượng tư tưởng, chính trị văn hóa, khoa học của từng cơ quan báo, tạp chí, trang thông tin điện tử để thực sự là tiếng nói của Ngành, là diễn đàn tin cậy của độc giả.

8. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin tăng cường kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ các trang tin điện tử theo Quyết định 4907/QĐ-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quản lý Trang thông tin điện tử trên Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

Đảng ủy, Thủ trưởng các đơn vị trong ngành Công Thương có trách nhiệm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị này, đồng thời tích cực kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP (BCTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-BCT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2014
Ngày hiệu lực19/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-BCT năm 2014 tăng cường quản lý báo tạp chí trang thông tin điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-BCT năm 2014 tăng cường quản lý báo tạp chí trang thông tin điện tử
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHồ Thị Kim Thoa
        Ngày ban hành19/02/2014
        Ngày hiệu lực19/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-BCT năm 2014 tăng cường quản lý báo tạp chí trang thông tin điện tử

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-BCT năm 2014 tăng cường quản lý báo tạp chí trang thông tin điện tử

           • 19/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực