Chỉ thị 06/CT-UB

Chỉ thị 06/CT-UB năm 1993 về tổ chức thanh tra các dự án di dân phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế mới của tỉnh do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UB 1993 thanh tra dự án di dân phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế mới Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UB

Đồng Hới, ngày 22 tháng 02 năm 1993

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THANH TRA CÁC DỰ ÁN DI DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG KINH TẾ MỚI CỦA TỈNH

Sau 2 năm 1991-1992 tình hình triển khai thực hiện các dự án kinh tế mới của tỉnh đạt được kết quả bước đầu, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 1 số công trình XDCB thuộc cơ sở hạ tầng của các dự án kinh tế mới (Thuỷ lợi, giao thông, trường học, trạm xá...) phục vụ sản xuất và dân sinh cho các vùng kinh mới.

Tuy nhiên công tác quản lý các dự án còn thiếu chặt chẽ, nhất là quản lý vật tư, tiền vốn trong xây dựng cơ bản và quản lý vốn di dân còn có những sơ hở, có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch và phát huy hiệu quả của dự án.

Để ngăn chặn kịp thời những thiếu sót, nhằm tăng cường công tác quản lý các dự án có hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh thực hiện nghiêm túc những vấn đề sau đây:

1. Giao trách nhiệm cho Chánh thanh tra tỉnh chủ trì hướng dẫn chỉ đạo và thành lập đoàn thanh tra của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị và các ngành có liên quan để kiểm tra các dự án kinh tế mới ở các huyện, thị trong tỉnh.

Nội dung thanh tra toàn diện dự án, trong đó cần tập trung trọng điểm công tác quản lý đầu tư XDCB và sử dụng vốn di dân, thời gian thanh tra từ lúc triển khai dự án đến nay, kết thúc đợt kiểm tra trước 30/5/1993.

2. Các đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành có liên quan có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các đoàn thanh tra của tỉnh để tiến hành thanh tra các dự án, các ngành quản lý chức năng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ kịp thời các tài liệu có liên quan đến công tác quản lý dự án để phục vụ tốt đợt kiểm tra này./.

 


Nơi nhận:
- TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBKH, sở TCVG, NHĐTPT, Kho bạc tỉnh;
- Sở LĐTBXH, CCĐDLĐ tỉnh;
- Sở Nông nghiệp, Thanh tra tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã ;
- Lưu VT - NC.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Trần Sự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/1993
Ngày hiệu lực22/02/1993
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2007
Cập nhật31 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UB 1993 thanh tra dự án di dân phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế mới Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UB 1993 thanh tra dự án di dân phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế mới Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýTrần Sự
        Ngày ban hành22/02/1993
        Ngày hiệu lực22/02/1993
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2007
        Cập nhật31 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UB 1993 thanh tra dự án di dân phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế mới Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UB 1993 thanh tra dự án di dân phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế mới Quảng Bình

              • 22/02/1993

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/02/1993

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực