Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2014 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2014 chỉ đạo quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa lũ Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC TRONG MÙA MƯA LŨ NĂM 2014

Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, diễn biến mưa lũ có xu hướng bất thường, cực đoan, đã gây ra sự cố tại một số hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên cả nước gây thiệt hại về người và tài sản.

Thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước; Chỉ thị 910/CT-BNN-TCTL ngày 14/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2014. Để chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra đối với hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hòa Bình thực hiện một số công việc sau đây:

a) Củng cố, kiện toàn tổ chức quản lý khai thác đảm bảo công trình phải có chủ quản lý rõ ràng, cụ thể. Xác định rõ vai trò trách nhiệm của chủ đập trong công tác quản lý và phòng chống thiên tai, đảm bảo đủ năng lực điều hành, ứng phó khi có tình huống xảy ra.

b) Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa, công trình đê điều và các công trình thủy lợi khác; trước, trong và sau mùa mưa lũ, chủ động bố trí kinh phí để duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn công trình. Các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn phải xây dựng phương án tích nước hợp lý. Tuyệt đối không tích nước đối với các hồ chứa không bảo đảm an toàn;

c) Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình sửa chữa, nâng cấp đập, hệ thống tiêu thoát lũ, kè bảo vệ bờ bảo đảm an toàn trong mùa mưa 2014. Việc sửa chữa, nâng cấp đập phải hoàn thành trước ngày 31/5/2014; các hạng mục khác đang thi công phải đảm bảo tiến độ và cao trình vượt lũ.

d) Tổ chức kiểm tra, rà soát nhân lực, vật tư và thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão. Hoàn thành việc lập và phê duyệt phương án phòng, chống lụt, bão cho các công trình và phương án đảm bảo an toàn vùng hạ du đối với các công trình tại Quyết định 2568/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình hồ chứa phải lập phương án đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, phương án đảm bảo an toàn vùng hạ du đập và những công trình khác có nguy cơ mất an toàn.

đ) Chủ động tiến hành kiểm định an toàn đập theo Quy định tại Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập.

2. Các Sở, ngành:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các chủ đập trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và địa phương kiểm tra an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/5/2014.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình quản lý, khai thác đảm bảo an toàn công trình, phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương tổng hợp báo cáo kịp thời khi có sự cố xảy ra.

b) Sở Công thương:

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch các hồ chứa thủy điện; tiếp tục rà soát các dự án chưa triển khai xây dựng, kiên quyết, dừng thực hiện các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không bảo đảm phát triển bền vững;

- Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn; kiểm định an toàn đập, quyết định việc tích nước bảo đảm an toàn đối với các hồ chứa do tỉnh quản lý;

- Chỉ đạo các chủ đập thủy điện xây dựng phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập theo đúng quy định; phương án bảo vệ đập, phương án đảm bảo an toàn đập trong mùa mưa lũ, xây dựng và triển khai thực hiện phương án cắm mốc giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập thủy điện; đầu tư trang bị hệ thống giám sát tự động, hệ thống cảnh báo xả lũ hạ du cho các hồ chứa thủy điện để hỗ trợ quản lý, vận hành và chỉ đạo ứng phó trong trường hợp khẩn cấp.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Cân đối, bố trí hỗ trợ từ nguồn ngân sách và các nguồn vốn khác để sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

Các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, đảm bảo an toàn công trình. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Ch đạo PCLBTW;
- Bộ NN&PTNT;
- Bộ Công thương;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Đoàn thể tnh;
- Báo Hòa Bình;
- Đài PT&TH tỉnh;
- Các s, ban, ngành;
- Chi cục Thủy lợi;
- Công ty Thủy điện HB;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (BD80b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2014
Ngày hiệu lực28/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2014 chỉ đạo quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa lũ Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2014 chỉ đạo quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa lũ Hòa Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Dũng
        Ngày ban hành28/04/2014
        Ngày hiệu lực28/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2014 chỉ đạo quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa lũ Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2014 chỉ đạo quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa lũ Hòa Bình

           • 28/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực