Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về rà soát, chấn chỉnh hình thức đánh bạc trá hình lợi dụng hoạt động vui chơi giải trí, trò chơi dân gian do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 rà soát chấn chỉnh đánh bạc trá hình lợi dụng trò chơi dân gian tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Gia Lai, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ RÀ SOÁT, CHẤN CHỈNH CÁC HÌNH THỨC ĐÁNH BẠC TRÁ HÌNH LỢI DỤNG HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI GIẢI TRÍ, CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN

Thời gian qua, việc đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng trở nên thông thoáng, đã góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hiện đã phát hiện một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh lợi dụng việc đăng ký các hoạt động vui chơi và giải trí, các trò chơi dân gian đtổ chức đánh bạc trá hình như chọi gà (đá gà)... có cá cược; gây mất an ninh trật tự tại một số địa phương. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để lợi dụng hoạt động tổ chức trò chơi dân gian bằng hình thức chọi gà để cá cược ăn thua bằng tiền; đồng thời lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Nghiêm cấm lợi dụng các trò chơi dân gian để tổ chức đánh bạc, cá cược dưới mọi hình thức.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các doanh nghiệp được cấp phép trò chơi dân gian, kiểm tra các hoạt động kinh doanh trò chơi dân gian mang hình thức cá cược, đánh bạc (theo phản ánh gần đây có một số doanh nghiệp tổ chức trò chơi chọi gà với hình thức đánh bạc). Nếu vi phạm thì xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố công bố đường dây nóng để nhân dân phát hiện, phản ánh và kịp thời kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các báo, đài địa phương làm tốt công tác tuyên truyền ý nghĩa tốt đẹp của trò chơi dân gian để phát huy các giá trị văn hóa, nhân văn, không lợi dụng đtổ chức các hoạt động đánh bạc, vi phạm pháp luật.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, rà soát tổng hợp và báo cáo kết quả thực trạng về UBND tỉnh trước ngày 30/6/2019.

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Đ/c PCT- UBND tỉnh;
- Đ/c CVP, các PVP -UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc t
nh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu VT, NC, KGVX, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Nữ Thu Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2019
Ngày hiệu lực07/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 rà soát chấn chỉnh đánh bạc trá hình lợi dụng trò chơi dân gian tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 rà soát chấn chỉnh đánh bạc trá hình lợi dụng trò chơi dân gian tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýHuỳnh Nữ Thu Hà
        Ngày ban hành07/06/2019
        Ngày hiệu lực07/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 rà soát chấn chỉnh đánh bạc trá hình lợi dụng trò chơi dân gian tỉnh Gia Lai

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 rà soát chấn chỉnh đánh bạc trá hình lợi dụng trò chơi dân gian tỉnh Gia Lai

              • 07/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực