Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 tăng cường thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Những năm qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) đã được các cấp, các ngành, địa phương, các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện và có những chuyển biến tích cực; số vụ tai nạn lao động nặng và số người bị thương nặng có xu hướng giảm; điều kiện làm việc không ngừng được cải thiện, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm 2019 công tác AT-VSLĐ còn bộc lộ nhiều thiếu sót như: Khu vực có quan hệ lao động, số vụ tai nạn lao động chết người tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2018, đặc biệt ngày 16 và 17/9/2019 tại Công ty TNHH Khải Thần - Cụm Công nghiệp Già Khê, huyện Lục Nam đã liên tiếp xảy ra 02 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 02 công nhân; khu vực không có quan hệ lao động xảy ra 07 vụ tai nạn lao động, làm chết 04 người, làm bị thương nặng 04 người. Qua thanh tra, kiểm tra vẫn còn nhiều doanh nghiệp vi phạm về việc không kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; không kiểm định, không khai báo sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; không huấn luyện AT-VSLĐ, không trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, không khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động,…

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, vai trò, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo AT- VSLĐ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện, phổ biến kiến thức, pháp luật về AT-VSLĐ nhằm giúp người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân nắm được các kiến thức, kỹ năng, biện pháp phòng tránh tai nạn lao động, bệnh tật xảy ra khi thực hiện các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc khi sử dụng, vận hành các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện công tác AT-VSLĐ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thường xảy ra tai nạn như: xây dựng, khai thác khoáng sản, sản xuất gạch, cơ khí, luyện kim, dệt may, bao bì,... và các doanh nghiệp có sử dụng nhiều thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thông báo công khai các vi phạm nghiêm trọng trong công tác AT-VSLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng; xem xét kiến nghị khởi tố vụ án, truy tố người vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người.

c) Phối hợp với cơ quan công an điều tra xác định rõ nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết người để kịp thời giải quyết các chế độ cho người lao động và có biện pháp khắc phục nguyên nhân nhằm ngăn ngừa các vụ tai nạn tương tự xảy ra.

2. Sở Y tế

a) Chỉ đạo tổ chức hoạt động thông tin giáo dục truyền thông, hướng dẫn, giám sát, tập huấn, huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động (bao gồm cả phòng chống bệnh nghề nghiệp), sơ cứu, cấp cứu cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quan trắc môi trường lao động tại các doanh nghiệp; đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc bố trí người làm công tác y tế cơ sở theo đúng quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Công an tỉnh

Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức điều tra, xử lý các vụ tai nạn lao động theo quy định của pháp luật.

4. Sở Công Thương

a) Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy trình đảm bảo quy định về an toàn tại các công trường, khu vực sản xuất khai thác khoáng sản. Kiên quyết chỉ đạo dừng sản xuất để chấn chỉnh, củng cố và khắc phục các vị trí có nguy cơ không bảo đảm an toàn, vi phạm các quy định về an toàn lao động.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo quản, kinh doanh và vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng, khí thiên nhiên nén.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Công Thương về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

5. Sở Xây dựng

a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình nhằm nâng cao nhận thức của các chủ thể tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình.

b) Thường xuyên kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình dân dụng; công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ; công trình hạ tầng kỹ thuật; công trình giao thông trong đô thị trừ công trình đường sắt, công trình cầu vượt sông và đường quốc lộ.

c) Xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm quy định của pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; cương quyết dừng thi công, dừng sử dụng máy, thiết bị khi phát hiện vi phạm về an toàn lao động.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

a) Chủ động, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nông dân và thành viên hợp tác xã nông nghiệp nắm rõ quy trình, nguyên tắc vận hành an toàn đối với máy móc, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp; biện pháp AT-VSLĐ trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản xuất phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc phòng, chống mối mọt, côn trùng, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra hướng dẫn công tác an toàn lao động trong việc sử dụng máy móc, thiết bị, sử dụng điện sản xuất trong nông nghiệp và các làng nghề.

7. Sở Giao thông vận tải

Tăng cường chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công tác AT-VSLĐ tại các công trình xây dựng cầu đường, công trình giao thông trọng điểm thuộc quyền quản lý; tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình trong các khâu: Khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành và bảo trì công trình.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo AT-VSLĐ đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kịp thời gửi các doanh nghiệp mới đăng ký thành lập các văn bản, tài liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định cơ bản của pháp luật về AT-VSLĐ.

10. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

a) Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị này tới các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về AT-VSLĐ đối với các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp.

c) Thông báo kịp thời cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người xảy ra tại các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp.

11. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh đối với công tác AT-VSLĐ. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác AT-VSLĐ trong hệ thống công đoàn toàn tỉnh.

b) Đổi mới hình thức, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền về AT-VSLĐ; chú trọng tuyên truyền trực quan, cụ thể, sát thực tế công việc của người lao động; giới thiệu, nhân rộng các mô hình làm tốt công tác AT-VSLĐ; hướng dẫn, phổ biến đến công đoàn cơ sở về mô hình, kinh nghiệm tổ chức cho người lao động tự phát hiện các nguy cơ, sự cố mất AT-VSLĐ tại nơi làm việc và đưa ra đề xuất, kiến nghị giải pháp bảo đảm AT-VSLĐ.

c) Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp công đoàn với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về AT-VSLĐ để kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục các vi phạm, các nguy cơ mất AT-VSLĐ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định để khắc phục các tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc việc thực hiện pháp luật về AT-VSLĐ. Đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt và kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về AT-VSLĐ.

d) Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, các Công đoàn ngành, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh và các Công đoàn trực thuộc hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động: Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về AT-VSLĐ, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và các biện pháp bảo đảm AT- VSLĐ tại nơi làm việc cho cán bộ công đoàn và người lao động; hướng dẫn quy định về AT-VSLĐ cho người đến thăm, làm việc tại cơ sở của mình. Xây dựng kế hoạch AT-VSLĐ hàng năm; xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm AT-VSLĐ tại nơi làm việc. Thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại doanh nghiệp theo quy định, đảm bảo 100% công đoàn cơ sở có lực lượng an toàn vệ sinh viên. Tổ chức tự kiểm tra công tác AT-VSLĐ; phối hợp điều tra tai nạn lao động và giám sát việc giải quyết chế độ, đào tạo nghề và bố trí công việc cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tổ chức các phong trào thi đua, phong trào quần chúng làm công tác AT-VSLĐ và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

12. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh

a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các biện pháp làm việc an toàn, phòng chống ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là sử dụng điện và các thiết bị, máy móc phục vụ nông nghiệp.

b) Cung cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện công tác AT-VSLĐ, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của các cơ sở sản xuất, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và ở khu vực nông thôn để phục vụ công tác tuyên truyền.

13. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang

Thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức về AT-VSLĐ, lồng ghép thông tin về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với các chương trình, hoạt động thông tin, truyền thông khác theo đúng trách nhiệm được quy định tại khoản 4 Điều 13 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị này tới các doanh nghiệp trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về AT-VSLĐ, đặc biệt là quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động về AT- VSLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương đến với người lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng trên địa bàn.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về AT- VSLĐ trên địa bàn.

c) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ:

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn để phòng ngừa tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất AT-VSLĐ nghiêm trọng.

- Báo cáo các vụ tai nạn lao động làm chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02 người trở lên với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an cấp huyện ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động để các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác định rõ nguyên nhân và đề ra các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự tái diễn.

- Định kỳ 06 tháng, hằng năm đánh giá, niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và phát trên đài truyền thanh cấp xã các thông tin về số vụ tai nạn lao động, số người bị tai nạn lao động, nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn lao động, thiệt hại do tai nạn lao động,….

15. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động cụ thể về AT-VSLĐ bao gồm:

a) Rà soát, tổ chức bộ phận làm công tác AT-VSLĐ là những người có kinh nghiệm, trình độ, hiểu biết về AT-VSLĐ đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

b) Xây dựng và thực hiện đầy đủ nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn của thiết bị và nơi làm việc; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; cải thiện điều kiện lao động; kiểm định và khai báo sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ; định kỳ hàng năm tổ chức các lớp huấn luyện về AT-VSLĐ cho các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật về AT-VSLĐ.

c) Tăng cường phối hợp với Công đoàn cơ sở để tự kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về AT-VSLĐ đối với người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn lao động cũng như các nội quy, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm về AT-VSLĐ tại nơi làm việc.

d) Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trong ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải lập kế hoạch, triển khai, tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về AT-VSLĐ và đưa vào trong nội quy, quy trình làm việc; phải tổ chức tự kiểm tra AT-VSLĐ toàn diện ít nhất 01 lần trong 06 tháng ở cấp cơ sở sản xuất, kinh doanh và 01 lần trong 03 tháng ở cấp phân xưởng, tổ, đội sản xuất hoặc tương đương.

đ) Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường để triển khai thực hiện theo quy định.

e) Khai báo ngay với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (đối với doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp) khi xảy ra tai nạn lao động làm chết người hoặc làm bị thương nặng từ hai người trở lên; trường hợp tai nạn làm chết người phải đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an huyện, thành phố nơi xảy ra tai nạn.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị này; tình hình, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBMTTQ, các đoàn thể CT - XH tỉnh;
- Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh;
- Liên minh các hợp tác xã tỉnh;
- Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Báo Bắc Giang;
- Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố;
- VP UBND tỉnh: + LĐVP, TKCT, TH, CNN, TTTT;
+ Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2019
Ngày hiệu lực08/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(10/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 tăng cường thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 tăng cường thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động Bắc Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLê Ánh Dương
        Ngày ban hành08/11/2019
        Ngày hiệu lực08/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (10/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 tăng cường thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động Bắc Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2019 tăng cường thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động Bắc Giang

             • 08/11/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/11/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực