Chỉ thị 06/CT-UBND

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND 2022 gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân Phú Thọ 2023


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 07 tháng 11 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2023

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 2, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp chủ động bằng các giải pháp đồng bộ, tích cực, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành; các huyện, thành, thị đã tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, bảo đảm đúng luật, công khai, công bằng, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân. Tổ chức giao quân nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm; ngày giao quân thực sự là ngày hội quốc phòng toàn dân.

Tuy nhiên công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự chưa sâu rộng, nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc; công tác rà soát, phúc tra quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ, nhất là đối tượng sau khi đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng về địa phương chưa quản lý được hết nguồn; một số cơ sở chưa gọi được đầy đủ, khám hết; chất lượng khám sức khỏe còn nhiều sai sót; hiện tượng thanh niên sử dụng các loại thuốc, chất kích thích trong khám tuyển nghĩa vụ quân sự để làm sai lệch chỉ số huyết áp, tim mạch… vẫn còn xảy ra ở một số địa phương; việc nắm lý lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình, tâm tư, nguyện vọng của công dân chưa chặt chẽ; xử lý các trường hợp chống, trốn thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự chưa thực sự nghiêm túc, chưa có tính răn đe, hiệu quả còn thấp.

Năm 2023, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, do có nhiều công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đi xuất khẩu lao động, làm ăn xa; công dân trúng tuyển và theo học các trường đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ cao, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường; cần chú ý hiện tượng thanh niên trốn tránh, không tự giác thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự… Do vậy, để nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoàn thành tốt chỉ tiêu Chính phủ giao. Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Các huyện, thành, thị

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Nghị định số 120/2013/NĐ- CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2022/NĐ- CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ); Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Thông tư số 94/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, Thông tư số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của liên Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam bằng các hình thức phù hợp; đặc biệt phát huy tốt hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Đài Truyền thanh của địa phương, vừa kết hợp tuyên truyền các nội dung, vừa đưa tin những tập thể, cá nhân có thành tích và những tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm công tác tuyển quân. Đồng thời phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động con, em mình lên đường nhập ngũ, từ đó giúp Nhân dân, thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Trực tiếp chỉ đạo và thực hiện đúng quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, coi trọng các bước xét duyệt hồ sơ, phẩm chất chính trị, đặc biệt là khâu khám và kết luận sức khỏe phải chính xác, có biện pháp chống tiêu cực trong khám tuyển; quá trình thực hiện bảo đảm đúng nguyên tắc, thực hiện niêm yết các nội dung theo đúng Thông tư số 148/2018/TT- BQP, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai; quản lý chặt chẽ số công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ; phát lệnh gọi nhập ngũ bảo đảm đúng quy trình, thời gian (tỷ lệ dự phòng không quá 5% so với chỉ tiêu giao quân); thực hiện tốt phương châm Tuyển người nào chắc người đó, không để Xã trắngvề tuyển quân. Để nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ trong đó phải bảo đảm một số chỉ tiêu cụ thể như sau: Tỷ lệ sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 60% trở lên; tỷ lệ trình độ văn hóa trung học phổ thông đạt từ 55% trở lên; tỷ lệ con, em cán bộ đảng viên đạt từ 5% trở lên.

Chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện, cấp xã tập trung chỉ đạo, phân công cán bộ bám sát cơ sở, chịu trách nhiệm theo dõi chỉ đạo trực tiếp tại các xã, phường, thị trấn; đồng thời cùng với địa phương nơi được phân công chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng giao quân. Phân công rõ trách nhiệm cho Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân về kết luận sức khỏe của từng công dân được khám tuyển; bảo đảm tốt quân trang, thủ tục, hồ sơ của công dân được gọi nhập ngũ bàn giao cho đơn vị nhận quân.

Chỉ đạo UBND, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã chú trọng các bước tuyển chọn tại cơ sở, phát huy dân chủ, công khai từ khu, phố, thôn, xóm và chịu trách nhiệm về chất lượng, chỉ tiêu giao quân của địa phương mình.

Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong tuyển quân. Xử lý các đối tượng vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự (theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP , sửa đổi tại Nghị định số 37/2022/NĐ-CP) nghiêm minh, đúng pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện tốt công bằng xã hội.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành, thị làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đúng các bước, quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tham mưu cho UBND cùng cấp xử lý nghiêm những công dân vi phạm các quy định về công tác đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe, gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật; tổ chức hiệp đồng cụ thể, chặt chẽ với các đơn vị nhận quân trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức lễ giao, nhận quân cho các đơn vị Quân đội và Công an, bảo đảm đúng quy định; tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác tuyển quân và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội trước, trong và sau tuyển quân.

3. Công an tỉnh

Giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ vào các đơn vị Công an theo quyết định của Bộ Công an, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an; chỉ đạo Công an các huyện, thành, thị phối hợp với cơ quan quân sự quản lý chặt chẽ công dân trong thời gian tổ chức khám sức khỏe và khi phát lệnh gọi nhập ngũ cho đến ngày giao quân; tham mưu cho UBND cùng cấp xử lý nghiêm những công dân vi phạm các quy định về công tác đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe, gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật; xét duyệt tiêu chuẩn chính trị của thanh niên nhập ngũ. Thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, có kế hoạch bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức lễ giao nhận quân.

4. Sở Y tế

Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị, phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an cùng cấp thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đúng, đủ thành phần theo quy định và tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công an theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT- BQP, Thông tư số 45/2019/TT-BCA và Thông tư số 148/2018/TT-BQP . Tổ chức kiểm tra và xem xét, giải quyết những vướng mắc, khiếu nại về công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công an của các địa phương; báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công an với UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thị phúc tra, xác minh, cung cấp đầy đủ thông tin về trình độ văn hóa của công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ từ đủ 18 đến 25 tuổi và số công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi; chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với cơ quan quân sự các cấp tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp để phục vụ công tác quản lý công dân và xét duyệt nghĩa vụ quân sự; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về chất lượng trình độ văn hóa trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

6. Sở Tài chính

Bảo đảm kịp thời ngân sách theo phân cấp phục vụ cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định.

7. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Phú Thọ

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, kịp thời đưa tin, bài phản ánh tình hình, kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn ngành mình tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhân dân, thanh niên về truyền thống yêu nước, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; thực hiện việc thăm hỏi, động viên gia đình và thanh niên sẵn sàng nhập ngũ thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

9. Các sở, ngành còn lại

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh QK2;
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Thành viên HĐNVQS tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, PVP (Ô.Bảo);
- Lưu: VT, NC1.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND 2022 gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân Phú Thọ 2023


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND 2022 gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân Phú Thọ 2023
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýBùi Văn Quang
        Ngày ban hành07/11/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND 2022 gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân Phú Thọ 2023

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND 2022 gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân Phú Thọ 2023

              • 07/11/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực