Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2009 về nâng cao chất lượng cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND nâng cao chất lượng cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 06/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 04 tháng 12  năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

Cà phê là cây trồng chủ lực và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp và kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, góp phần quan trọng vào nguồn thu ngân sách và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 60% dân cư trên địa bàn tỉnh là những hộ nông dân, cơ sở sản xuất có nguồn thu nhập chính từ sản xuất, kinh doanh, chế biến cà phê.

Tuy nhiên, sản xuất cà phê tại Lâm Đồng còn một số tồn tại: cà phê phát triển khá nhanh song chưa đảm bảo phù hợp quy hoạch; cơ cấu giống và chất lượng vườn cây cà phê chưa được cải thiện; việc đầu tư thâm canh và khai thác quá mức tài nguyên đất và nước gây ảnh hưởng môi trường; chất lượng cà phê nhân xô xuất khẩu chưa đáp ứng yêu cầu do tình trạng thu hoạch lẫn nhiều quả xanh, phơi sấy bảo quản không đúng kỹ thuật; việc phân loại cà phê nhân xô xuất khẩu chưa thực hiện đúng theo tiêu chuẩn mới và chưa phù hợp với quy định của quốc tế, từ đó ảnh hưởng xấu đến chất lượng, giá bán và uy tín của cà phê Lâm Đồng nói riêng và cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới.

Nhằm nâng cao chất lượng và bảo đảm sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh có hiệu quả cao, bền vững trong giai đoạn tới, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ thị:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt:

- Tổ chức rà soát diện tích cà phê ở những vùng đất không phù hợp, không chủ động nước tưới, năng suất, hiệu quả thấp để khuyến cáo người dân chuyển sang các loại cây trồng khác phù hợp và có hiệu quả kinh tế cao hơn; không mở rộng diện tích cà phê, chỉ trồng tái canh đối với diện tích cà phê già cỗi, bị sâu bệnh hại, năng suất thấp hoặc ghép cải tạo bằng các giống cà phê vối đầu dòng mới đã được công nhận; khuyến khích phát triển cà phê chè ở những vùng có điều kiện thích hợp tại các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Đam Rông và thành phố Đà Lạt.

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đề án Nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của cà phê đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 2635/QĐ-BNN-CB ngày 26/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về sản xuất, kinh doanh cây giống cà phê: củng cố, hoàn thiện các cơ sở nhân giống, phát triển hệ thống vườn đầu dòng các giống cà phê vối đã được chọn lọc có năng suất, chất lượng tốt để kịp thời cung cấp giống cho việc ghép cải tạo, trồng thay thế diện tích cà phê già cỗi;

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp theo quy định; hướng dẫn danh mục thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, đảm bảo chất lượng vật tư đầu vào cho sản xuất cà phê có hiệu quả, an toàn, ít độc hại đến môi trường;

- Xây dựng quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê vối, cà phê chè; quy trình nhân giống cà phê vối ghép phù hợp với điều kiện canh tác, khí hậu, thổ nhưỡng của Lâm Đồng để phổ biến áp dụng trên địa bàn tỉnh;

- Cụ thể hóa các giải pháp thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao đối với cây cà phê, trước mắt tập trung triển khai các biện pháp canh tác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cà phê; hướng dẫn và đề xuất cơ chế hỗ trợ, khuyến khích nông dân chuyển đổi giống cà phê mới; đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình thâm canh cây cà phê, mô hình ứng dụng công nghệ cao; hướng dẫn các hình thức chống hạn và tưới nước tiết kiệm, xây dựng, nâng cấp các công trình thủy lợi trong các vùng sản xuất cà phê tập trung;

- Tranh thủ sự hỗ trợ về kỹ thuật, kinh phí từ các dự án trong và ngoài nước để xây dựng các vùng, liên minh sản xuất, tiêu thụ cà phê bền vững theo hướng thực hành tốt nông nghiệp (GAP), sản phẩm cà phê có chứng chỉ và cà phê sản xuất theo bộ quy tắc chung cho cộng đồng cà phê (4C); xây dựng các liên minh, hợp tác xã nhằm liên kết các hộ nông dân sản xuất cà phê nhỏ lẻ, tạo điều kiện tiếp thu khoa học kỹ thuật, sản xuất tập trung và tiếp cận thị trường.

2. Sở Công thương chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt:

- Xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án chế biến cà phê theo quy hoạch phát triển công nghiệp; hướng dẫn triển khai các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ cà phê thông qua hợp đồng và chế tài xử lý vi phạm hợp đồng phù hợp với Luật Thương mại. Đồng thời, tăng cường công tác khuyến công, hướng dẫn và hỗ trợ, khuyến khích nông dân và các doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng cà phê sau thu hoạch  theo tiêu chuẩn TCVN 4193: 2005;

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, xây dựng và quảng bá thương hiệu đối với sản phẩm cà phê của Lâm Đồng; tăng cường công tác thông tin thị trường, theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động kinh doanh và giá cà phê trên thị trường trong nước và thế giới để kịp thời đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp khi có biến động mạnh về giá.

3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về giống, biện pháp canh tác, bảo vệ thực vật, sơ chế, bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng cà phê.

4. Sở Lao động- Thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng và triển khai việc đào tạo nghề cho nông dân vùng chuyên canh cà phê, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối ngân sách tỉnh hàng năm ưu tiên cho chương trình chuyển đổi giống cà phê, chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên cây cà phê, công tác khuyến nông, khuyến công trong sản xuất, chế biến cà phê.

6. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Lâm Đồng  tiếp tục thực hiện hỗ trợ lãi suất tín dụng, có kế hoạch cho vay dài hạn, trung hạn đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê. Ưu tiên cho vay đối với các hộ nông dân, trang trại có nhu cầu trồng tái canh, cải tạo vườn cà phê bằng các giống cà phê vối đầu dòng, cà phê chè; mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho sơ chế, bảo quản cà phê.

7. Các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh cần quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở chế biến và bố trí mạng lưới thu mua hợp lý, xây dựng vùng nguyên liệu và ký kết hợp đồng thu mua cà phê với nông dân, trang trại, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và nông dân, tránh việc tùy tiện đánh hạ phẩm cấp gây thiệt hại cho nhà nông, đồng thời kiên quyết không thu mua cà phê non. Hạn chế tối đa việc xuất khẩu cà phê nhân xô, cà phê xuất khẩu phải được phân loại, giám định chất lượng và có chứng chỉ theo tiêu chuẩn Nhà nước, trước mắt áp dụng tiêu chuẩn TCVN 4193: 2005.

8. UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn có giải pháp bảo vệ vườn cà phê vào thời kỳ thu hoạch; không thu hái cà phê non làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền có biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2009
Ngày hiệu lực14/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND nâng cao chất lượng cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND nâng cao chất lượng cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành04/12/2009
        Ngày hiệu lực14/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND nâng cao chất lượng cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND nâng cao chất lượng cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm

             • 04/12/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/12/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực