Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Điện Biên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Điện Biên, ngày 20 tháng 06 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2016, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương về việc ban hành Phương án Tng điu tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Đđảm bảo tổ chức triển khai thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đin Biên (sau đây gọi tắt là cuộc Tổng điều tra), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt các nội dung, công việc sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, coi đây là một trong các công tác trọng tâm của địa phương và của đơn vị từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc cuộc Tổng điều tra. Cuộc Tng điều tra phải được triển khai thực hiện theo đúng phương án và quy trình điu tra của Ban Chỉ đo Tổng điều tra Trung ương, Kế hoạch tổ chức triển khai của Ban chỉ đạo Tổng điu tra tỉnh. Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực các cấp phải thực hiện theo đúng nội dung Công văn số 1084/BCĐTW-TTT ngày 28/12/2015 của Ban chỉ đạo Trung ương về việc hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực các cấp.

2. Cục Thống kê tỉnh - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện tt Tng điu tra; chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phương án Tổng điều tra theo đúng nội dung, yêu cầu. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã, thành phố và đội ngũ giám sát viên. Đảm bảo thống nhất việc tổ chức thực hiện đồng loạt Tng điu tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

- Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, và các cơ quan thông tin đại chúng mở đợt tuyên truyn sâu rộng phục vụ cuộc Tng điu tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các quy trình ca cuộc Tổng điều tra; thường xuyên báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị và tiến đđiều tra ở các địa phương về Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện phiếu thu thập thông tin về kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

4. Ban chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng các địa bàn điều tra thuộc địa phương quản lý theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Tập huấn trực tiếp nghiệp vụ điều tra cho Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn hoặc Chủ tịch UBND phường (đối với cáo phường không đủ điều kiện thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra) và đội ngũ điều tra viên, ttrưởng trực tiếp tham gia công tác Tổng điều tra tại các địa bàn điu tra theo kế hoạch.

- Triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng nội dung, tiến độ thời gian quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình thực hiện Tổng điều tra.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả Tng điều tra tại địa phương về Ban Chỉ đạo tỉnh (Cục Thống kê) theo quy định.

5. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tchức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra đảm bảo chất lượng và đúng kế hoạch đ ra.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; các đơn vị, địa phương báo cáo về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh (Cục Thống kê) để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bạn Chỉ đạo TĐT TW; (B/c)
- Tổng cục Thống kê; (B/c)
- TT Tỉnh ủy; (B/c)

- TT HĐND tnh;
- LĐ UBND t
nh;
-
UBMTTQ tỉnh
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đài PTTH t
nh; Báo Điện Biên Phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2016
Ngày hiệu lực20/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Điện Biên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Điện Biên 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành20/06/2016
        Ngày hiệu lực20/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Điện Biên 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Điện Biên 2016

           • 20/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực