Chỉ thị 07/1997/CT-BCN

Chỉ thị 07/1997/CT-BCN về việc xét duyệt, thẩm định đề án, báo cáo nghiên cứu điều tra địa chất và khoáng sản do Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản thực hiện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chỉ thị 07/1997/CT-BCN xét duyệt, thẩm định đề án, báo cáo nghiên cứu điều tra địa chất khoáng sản đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/1997/CT-BCN xét duyệt, thẩm định đề án, báo cáo nghiên cứu điều tra địa chất khoáng sản


BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 07/1997/CT-BCN

Hà Nôi, ngày 28 tháng 11 năm 1997

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN, BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN DO VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN THỰC HIỆN

Căn cứ Quyết định số 4014/QĐ-TCCB ngày 31/12/1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc thành lập Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản và công văn số 2627/CV-KHĐT ngày 11/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc giao kế hoạch cho Viện Nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chỉ thị:

1- Uỷ nhiệm cho Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản tổ chức Hội đồng xét duyệt để xét duyệt các đề án, báo cáo nghiên cứu, điều tra địa chất và khoáng sản do các đơn vị trong Viện thực hiện.

2- Vụ Quản lý Công nghệ và Chất lượng sản phẩm chủ trì, phối hợp với các Vụ chức năng có liên quan của Bộ thẩm định đề án, báo cáo đã được Viện xét duyệt, trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp xem xét, phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Vụ chức năng
- Viện NC Địa chất Khoáng sản
- Cục Địa chất Khoáng sản VN
- CTy Phát triển Khoáng sản 6
- Lưu VP.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Giã Tấn Dĩnh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/1997/CT-BCN

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/1997/CT-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/1997
Ngày hiệu lực28/11/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 07/1997/CT-BCN

Lược đồ Chỉ thị 07/1997/CT-BCN xét duyệt, thẩm định đề án, báo cáo nghiên cứu điều tra địa chất khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/1997/CT-BCN xét duyệt, thẩm định đề án, báo cáo nghiên cứu điều tra địa chất khoáng sản
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/1997/CT-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýGiã Tấn Dĩnh
        Ngày ban hành28/11/1997
        Ngày hiệu lực28/11/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 07/1997/CT-BCN xét duyệt, thẩm định đề án, báo cáo nghiên cứu điều tra địa chất khoáng sản

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/1997/CT-BCN xét duyệt, thẩm định đề án, báo cáo nghiên cứu điều tra địa chất khoáng sản