Chỉ thị 07/2004/CT-TTg

Chỉ thị 07/2004/CT-TTg thực hiện Nghị quyết 23/2003/QH11 về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2004/CT-TTg nhà đất Nhà nước quản lý bố trí sử dụng quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất cải tạo XHCN trước 1/7/1991


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2004/CT-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23/2003/QH11 CỦA QUỐC HỘI VỀ NHÀ ĐẤT DO NHÀ NƯỚC ĐÃ QUẢN LÝ, BỐ TRÍ SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT VÀ CHÍNH SÁCH CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1991

Để thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng không xem xét, giải quyết đối với các khiếu nại đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 (trừ trường hợp đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bằng văn bản trước ngày ban hành Chỉ thị này).

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội, trình Chính phủ trong tháng 3 năm 2004.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tiến hành rà soát, thống kê và tổng hợp quỹ nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 theo tinh thần Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng trước ngày 30 tháng 3 năm 2004 để phục vụ cho việc xây dựng Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ.

4. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp số liệu về qũy nhà đất Nhà nước hiện đang quản lý bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách về quản lý nhà đất và cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.

5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2004/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2004/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2004
Ngày hiệu lực19/03/2004
Ngày công báo04/03/2004
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2004/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 07/2004/CT-TTg nhà đất Nhà nước quản lý bố trí sử dụng quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất cải tạo XHCN trước 1/7/1991


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Chỉ thị 07/2004/CT-TTg nhà đất Nhà nước quản lý bố trí sử dụng quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất cải tạo XHCN trước 1/7/1991
  Loại văn bảnChỉ thị
  Số hiệu07/2004/CT-TTg
  Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
  Người kýPhan Văn Khải
  Ngày ban hành27/02/2004
  Ngày hiệu lực19/03/2004
  Ngày công báo04/03/2004
  Số công báoSố 4
  Lĩnh vựcBất động sản
  Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
  Cập nhật17 năm trước

  Văn bản thay thế

   Văn bản được dẫn chiếu

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Chỉ thị 07/2004/CT-TTg nhà đất Nhà nước quản lý bố trí sử dụng quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất cải tạo XHCN trước 1/7/1991

        Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2004/CT-TTg nhà đất Nhà nước quản lý bố trí sử dụng quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất cải tạo XHCN trước 1/7/1991

        • 27/02/2004

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 04/03/2004

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 19/03/2004

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực