Chỉ thị 07/2006/CT-UBND

Chỉ thị 07/2006/CT-UBND về tăng cường quản lý xây dựng trên địa bàn Quận Tân Phú do Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2006/CT-UBND tăng cường quản lý xây dựng địa bàn Quận Tân Phú


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 07/2006/CT-UBND

Tân Phú, ngày 15 tháng 11 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN PHÚ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ

Thực hiện Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 10 tháng qua, Quận đã cấp phép xây dựng cho gần 1.500 trường hợp, trong đó nhà cấp 2 chiếm 90%, chủ yếu đối với công trình nhà ở riêng lẻ.

Qua kiểm tra tình hình cho thấy công tác cấp phép xây dựng có nhiều tiến bộ. Song công tác quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn Quận chưa được chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng công trình chấp hành tốt, đã xảy ra một trường hợp tai nạn nghiêm trọng tại phường Tân Thới Hòa.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Ủy ban nhân dân quận chỉ thị các phòng ban có liên quan, Ủy ban nhân dân 11 phường thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với những trường hợp xây dựng không phép, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường tiếp tục duy trì, tăng cường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2005/CT-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về việc tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường quản lý Nhà nước về quản lý đất đai và quy hoạch xây dựng trên địa bàn quận.

2. Trưởng Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cấp phép xây dựng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 mà Quận đã đăng ký với phương châm “Đúng luật - Đúng hẹn - Công khai - Thuận tiện”. Bất kỳ cá nhân, bộ phận nào đề xuất việc cấp phép xây dựng không đúng thời gian, tiến độ theo quy định, có thái độ nhũng nhiễu người dân, yêu cầu bổ túc hồ sơ nhiều lần mà không có lý do chính đáng thì Trưởng phòng phải nghiêm khắc xử lý hoặc đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Đối với công trình đã được cấp phép xây dựng:

Trước khi khởi công xây dựng công trình, Ủy ban nhân dân phường nơi có công trình tọa lạc yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng cùng ký vào giấy cam kết thực hiện theo Hướng dẫn số 1336/HD-XD-QLCL ngày 07 tháng 7 năm 2004 của Sở Xây dựng để thực hiện và kiểm tra việc xây dựng công trình theo đúng quy định. Hướng dẫn này được photo kèm theo giấy cam kết. (Đính kèm bản photo hướng dẫn).

Trách nhiệm quản lý Nhà nước về cấp phép xây dựng: yêu cầu cơ quan cấp phép xây dựng trực tiếp là Phòng Quản lý đô thị, đơn vị tham mưu đề xuất cấp phép xây dựng thực hiện theo Điều 38, Ủy ban nhân dân phường tổ chức thực hiện theo Điều 43 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

4. Yêu cầu Đội Quản lý trật tự đô thị, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban nhân dân 11 phường phải thường xuyên phối hợp và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát công trình xây dựng trên địa bàn quận nhằm phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu những công trình xây dựng không phép, sai phép; những đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu xây dựng không có chức năng, năng lực tham gia thiết kế, thi công xây dựng công trình; các nhà thầu xây dựng tổ chức thi công không đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường để xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

5. Giao Phòng Nội vụ tham mưu, đề xuất thành lập Tổ Công tác liên ngành (Tổ trưởng là Đội Quản lý trật tự đô thị, các thành viên Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Ủy ban nhân dân phường sở tại) để thường xuyên kiểm tra thực địa tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn Quận (kể cả các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước) và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn 11 phường, trình Thường trực Ủy ban nhân dân quận ký ban hành chậm nhất vào ngày 22 tháng 11 năm 2006.

Trước mắt, trong tháng 11, Tổ Công tác kiểm tra các công trình đang xây dựng để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân quận biện pháp xử lý đối với những trường hợp xây dựng trái phép, xây dựng không đúng giấy phép và không đảm bảo các yêu cầu về an toàn lao động vào đầu tháng 12 năm 2006.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường chịu trách nhiệm trước Thường trực Ủy ban nhân dân quận về quản lý xây dựng tại địa phương và thường xuyên chỉ đạo Tổ Trật tự đô thị khảo sát, kiểm tra nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi xây dựng trái phép, không đảm bảo các yêu cầu về hoạt động xây dựng và an toàn lao động trong hoạt động xây dựng.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường, đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 7 (bảy) ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đổng Thị Kim Vui

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2006
Ngày hiệu lực22/11/2006
Ngày công báo30/11/2006
Số công báoSố 43
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2006/CT-UBND tăng cường quản lý xây dựng địa bàn Quận Tân Phú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2006/CT-UBND tăng cường quản lý xây dựng địa bàn Quận Tân Phú
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐổng Thị Kim Vui
        Ngày ban hành15/11/2006
        Ngày hiệu lực22/11/2006
        Ngày công báo30/11/2006
        Số công báoSố 43
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 07/2006/CT-UBND tăng cường quản lý xây dựng địa bàn Quận Tân Phú

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2006/CT-UBND tăng cường quản lý xây dựng địa bàn Quận Tân Phú

             • 15/11/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/11/2006

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/11/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực