Chỉ thị 07/2008/CT-UBND

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND đẩy mạnh đào tạo giáo viên và giảng dạy giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2008/CT-UBND đẩy mạnh đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2008/CT-UBND

Tân An, ngày 09 tháng 4 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN VÀ GIẢNG DẠY GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG- AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Trong những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ngành Giáo dục và Đào tạo và Quân sự địa phương có sự phối hợp chặt chẽ triển khai, tổ chức đào tạo giáo viên và giảng dạy rộng rãi môn học giáo dục quốc phòng trong các trường Trung học phổ thông đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12/02/2001 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới và Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng.

Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên giảng dạy mông giáo dục quốc phòng- an ninh còn thiếu và trình độ kiến thức chuyên môn còn nhiều bất cập, hầu hết đều chưa qua đào tạo chính quy, chỉ qua tập huấn ngắn hạn; chưa có giáo viên chuyên trách giảng dạy giáo dục quốc phòng - an ninh, làm hạn chế công tác giảng dạy, chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ được đề ra theo Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới (gọi tắt Chỉ thị số 12-CT/TW) và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP về giáo dục quốc phòng - an ninh (gọi tắt là Nghị định số 116/2007/NĐ-CP).

Để khắc phục tình hình trên và đẩy mạnh công tác đào tạo giáo viên và giảng dạy giáo dục quốc phòng- an ninh, UBND tỉnh chỉ thị như sau:

1. Các ngành, các cấp quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW, Nghị định số 116/2007/NĐ-CP và Chỉ thị số 08/2002/CT-BGD&ĐT ngày 20/3/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng cho các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp và các văn bản khác có liên quan đến công tác giáo dục quốc phòng- an ninh.

Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học phổ thông có trách nhiệm bố trí, đào tạo giáo viên giảng dạy giáo dục quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên, học sinh; phấn đấu mỗi thầy giáo, cô giáo và mỗi sinh viên, học sinh là một chiến sĩ kiên cường trong học tập, lao động, tiến công làm chủ khoa học kỹ thuật, góp phần đào tạo phát triển toàn diện để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo và cử giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh đưa đi đào tạo ngắn hạn 6 tháng trong 2 kỳ hè, bắt đầu từ hè năm học 2008; nhằm từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, tăng cường tiềm lực và nâng cao kiến thức cho giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh. Từ nay, mỗi trường trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp phải có ít nhất một giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh làm nòng cốt giảng dạy và đến năm 2010 có đủ giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm liên kết với Trường Quân sự tỉnh tổ chức đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. UBND các huyện, thị xã tạo điều kiện và bố trí kinh phí, quỹ đất cho việc xây dựng các trường theo tiêu chuẩn quốc gia, nhằm đảm bảo cho công tác giảng dạy và học tập giáo dục quốc phòng - an ninh đúng theo chương trình, nội dung và có hiệu quả.

4. Sở Tài chính giải quyết kinh phí kịp thời để triển khai mở lớp đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh hè năm 2008 và các khoản kinh phí khác phục vụ cho trang thiết bị, bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành.

5. Thủ trưởng các Sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Hiệu Trưởng các trường có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo định kỳ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- Cục KTVB QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT.
TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Trường ĐHKTCN tỉnh;
- Trường CĐSPLA;
- Lưu: VT, Sở GDĐT, V.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2008
Ngày hiệu lực19/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2008/CT-UBND đẩy mạnh đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2008/CT-UBND đẩy mạnh đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh Long An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hoàng Việt
        Ngày ban hành09/04/2008
        Ngày hiệu lực19/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/2008/CT-UBND đẩy mạnh đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh Long An

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2008/CT-UBND đẩy mạnh đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh Long An

           • 09/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực