Chỉ thị 07/2008/CT-UBND

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND về tổ chức đón Tết nguyên đán Kỷ sửu 2009 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Chỉ thị 07/2008/CT-UBND tổ chức đón Tết nguyên đán Kỷ sửu 2009 quận 8 đã được thay thế bởi Quyết định 02/2010/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành quận 8 và được áp dụng kể từ ngày 06/04/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2008/CT-UBND tổ chức đón Tết nguyên đán Kỷ sửu 2009 quận 8


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
--------

Số: 07/2008/CT-UBND

Quận 8, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ SỬU 2009

Trước những khó khăn phức tạp do tình hình lạm phát tăng cao; thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh diễn ra liên tiếp gây thiệt hại lớn đối với sản xuất và đời sống nhân dân; song, với sự nỗ lực, đoàn kết nhất trí vượt qua nhiều thử thách, khó khăn, quận đã cơ bản hoàn thành nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng. Bước vào năm 2009, bên cạnh những thuận lợi, sẽ có nhiều thử thách trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và tác động đến đời sống trong nhân dân… Vì vậy, để tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009 tại quận theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp tục thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận và Nghị quyết kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX; thực hiện Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009, Ủy ban nhân dân quận 8 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo sau:

1. Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009 phải được tổ chức theo phương châm “Tết an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh”, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người; do đó phải tập trung các biện pháp nhằm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và văn hóa cho các tầng lớp nhân dân quận 8, nhất là các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, đồng bào nghèo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, lao động.

1.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường phải chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận và phường tổ chức vận động nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương trợ; tổ chức thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và những hộ gia đình nghèo có điều kiện vui Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình, đoàn kết.

1.2. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao quận 8 xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc, truyền thống dân tộc phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương.

1.3. Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận 8 cần làm tốt công tác định hướng tuyên truyền Tết Kỷ Sửu 2009; nội dung tuyên truyền phải gắn với các hoạt động Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2009) và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chỉ đạo các Đội văn nghệ xung kích của Trung tâm Văn hóa quận 8 phối hợp với Liên đoàn Lao động và Quận Đoàn tập trung phục vụ nhân dân trên địa bàn quận, các trung tâm cai nghiện, dạy nghề có học viên quận 8 đang theo học.

1.4. Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 8 chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế, Liên đoàn Lao động, Quận Đoàn và Ủy ban nhân dân các phường hướng dẫn và theo dõi việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có đông công nhân, lao động; nắm chắc tình hình đời sống, sinh hoạt của công nhân; phối hợp giải quyết kịp thời và nhanh chóng các vụ đình công, không để ảnh hưởng đến tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh trật tự trên địa bàn; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết. Xây dựng kế hoạch chăm lo Tết các đối tượng chính sách thật cụ thể; quan tâm, tổ chức thăm, hỗ trợ những người sau cai nghiện đã tái hòa nhập cộng đồng chưa có việc làm và thu nhập ổn định.

1.5. Trưởng Phòng Kinh tề quận 8 phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 13, 14 và các ngành chức năng quận kiểm tra, giám sát việc tổ chức các điểm kinh doanh hoa – cá kiểng trên địa bàn phường 13, 14 theo đúng tinh thần Công văn số 6777/UBND-KT ngày 24 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 8.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kiên quyết đấu tranh chống đầu cơ, buôn lậu, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ sức khỏe nhân dân:

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 7146/UBND-VP ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 8 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009.

3. Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội,
an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và mỹ quan đô thị trong thời gian trước, trong và sau Tết:

3.1. Trưởng Công an quận 8:

 - Chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy quận 8 và Ủy ban nhân dân các phường chỉ đạo kiểm tra các doanh nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện, Trung tâm Thương mại, chợ đầu mối Bình Điền, các chợ truyền thống, các khu dân cư có nguy cơ cháy cao, xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tăng cường công tác tuần tra bảo vệ phòng cháy chữa cháy trong những ngày nghỉ.

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận 8, Phòng Văn hóa và Thông tin quận 8, Thanh tra Xây dựng quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định cấm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo, không cờ bạc, rượu chè, không mê tín dị đoan; tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để buôn bán, đậu xe, làm bãi giữ xe trái phép.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh quận 8, các ngành chức năng và Công an các phường sử dụng lực lượng tại chỗ bố trí lực lượng giải quyết nhanh ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm.

3.2. Trưởng Ban Bồi thường – Giải phóng mặt bằng quận 8 phối vợp với các ngành chức năng, Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn có kế hoạch cụ thể đối với vấn đề giải quyết tái định cư cho những người dân trong các dự án đã giải tỏa, giải phóng mặt bằng để người dân yên tâm đón Tết.

3.3. Trưởng Công an quận 8 chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận 8, Tiểu đoàn 4 Cảnh sát cơ động Công an thành phố và Công an các phường tăng cường chỉ đạo mở cao điểm tấn công các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội; bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng trên địa bàn; ngăn chặn và xử lý nghiêm tệ đua xe trái phép, cờ bạc, mại dâm, ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận 8.

3.4. Giám đốc Công ty dịch vụ công ích quận 8 có kế hoạch giải quyết tốt việc thu gom, vận chuyển rác và vệ sinh trên địa bàn quận, đảm bảo mỹ quan đô thị trong những ngày Tết; riêng tại các chợ, điểm bán hoa kiểng, v.v... phải giải quyết trước 22 giờ 00 ngày 25 tháng 01 năm 2009 (30 Tết).

3.5. Trưởng Phòng Y tế quận 8 phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng phương án kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhất là tại các bếp ăn tập thể, các đơn vị cung ứng suất ăn công nghiệp, hạn chế tối đa xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm; tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch tiêu chảy cấp xảy ra trên địa bàn quận; chỉ đạo Bệnh viện quận 8 và Trung tâm Y tế dự phòng quận 8 bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24, bảo đảm tốt việc cấp cứu, điều trị tại bệnh viện trong các ngày Tết, không để xảy ra thiệt mạng do bất cẩn hoặc chậm xử lý.

3.6. Trưởng Trạm Thú y quận 8 phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng quy định về kinh doanh, tiêu thụ gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia cầm, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp các ngành có liên quan thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 8 về công tác phòng chống dịch động vật, không để xảy ra các loại dịch bệnh trên địa bàn quận.

3.7. Ủy ban nhân dân 16 phường, các cơ quan, đơn vị tổ chức làm tổng vệ sinh, dọn dẹp đường phố, cơ quan sạch đẹp. Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích quận 8 phối hợp với Ủy ban nhân dân phường 3, phường 7 tổ chức chăm sóc Bia truyền thống phường 3, Đài liệt sĩ phường 7, Nhà tưởng niệm Bác Tôn tại Đình Bình Đông… để nhân dân đến thăm viếng trong dịp Tết.

4. Tổ chức tổng kết năm 2008, triển khai nhiệm vụ năm 2009 thật gọn, chu đáo, không phô trương hình thức, nghiêm cấm sử dụng công quỹ để tổ chức liên hoan, quà cáp, biếu xén:

4.1. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức tổng kết năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 chậm nhất vào đầu tháng 01/2009 trên tinh thần gọn nhẹ không phô trương lãng phí. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm trong tiêu dùng (điện, xăng dầu), tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm, họp mặt đón mừng năm mới.

4.2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường phải thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và các quy định của Đảng về nghiêm cấm sử dụng tiền của Nhà nước, tập thể hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách để tổ chức liên hoan, quà cáp, biếu xén dưới mọi hình thức; có trách nhiệm kiểm tra và xử lý tập thể, cá nhân vi phạm và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận 8 khi để xảy ra vi phạm ở cơ quan, đơn vị mình.

5. Ngay sau nghỉ Tết, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường phải nhanh chóng đưa sản xuất - kinh doanh, công tác, học tập… trở lại hoạt động bình thường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu, quý đầu năm; phê phán kiểm điểm nghiêm khắc tệ ăn Tết kéo dài, không đảm bảo biên chế và thời gian làm việc của các cơ quan, đơn vị.

Giao Trưởng Phòng Nội vụ thành lập các Tổ Kiểm tra tiến hành kiểm tra việc thực hiện theo Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, ngay trong sáng Mùng 5 Tết.

6. Tổ chức thực hiện:

6.1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận tăng cường phối hợp để tổ chức phục vụ Tết thật chu đáo, tiết kiệm.

6.2. Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và Giám đốc các doanh nghiệp theo thẩm quyền và nhiệm vụ, tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kịp thời các trở ngại phát sinh và đề xuất Ủy ban nhân dân quận 8 xem xét giải quyết.

6.3. Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 căn cứ Chỉ thị này, tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 xây dựng Kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 trình Ủy ban nhân dân quận xem xét trước ngày 20/12/2008.

6.4. Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường phân công cán bộ trực trong các ngày nghỉ Tết và thường xuyên thông tin báo cáo cho Ủy ban nhân dân quận 8 thông qua Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, như sau:

a) Thông tin và báo cáo nhanh hàng ngày các hoạt động những ngày Tết kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2009 (22 tháng 12 âm lịch).

b) Báo cáo tóm tắt tình hình Tết, có nhận định đánh giá gửi trước 9 giờ ngày 25 tháng 01 năm 2009 (30 Tết).

c) Báo cáo hoạt động đón Xuân vui Tết của nhân dân quận gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 trước 16 giờ, ngày 27 tháng 01 năm 2009 (mùng 2 Tết) để kịp tổng hợp báo cáo Quận ủy và Ủy ban nhân dân thành phố vào sáng ngày 28 tháng 01 năm 2009 (mùng 3 Tết).

Chỉ thị này được phổ biến đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể quận 8, các doanh nghiệp trực thuộc, Ủy ban nhân dân 16 phường để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND TP; CHỦ TỊCH
- Sở Công Thương;
- Sở Tư pháp TP;
- TT.Công báo TP.
- TT Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận 8;
- Thường trực UBND. quận 8;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc quận;
- UBND 16 phường;
- VP quận ủy và các Ban Đảng, các Đoàn thể quận 8;
- Các DN thuộc quận;             
- VP (C,PVP, THKH);
- Lưu:VT, (THKH) K.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Nguyễn Thành Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực26/12/2008
Ngày công báo01/01/2009
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/04/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2008/CT-UBND tổ chức đón Tết nguyên đán Kỷ sửu 2009 quận 8


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2008/CT-UBND tổ chức đón Tết nguyên đán Kỷ sửu 2009 quận 8
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Chung
        Ngày ban hành16/12/2008
        Ngày hiệu lực26/12/2008
        Ngày công báo01/01/2009
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/04/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 07/2008/CT-UBND tổ chức đón Tết nguyên đán Kỷ sửu 2009 quận 8

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2008/CT-UBND tổ chức đón Tết nguyên đán Kỷ sửu 2009 quận 8