Chỉ thị 07/2009/CT-UBND

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2009/CT-UBND sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả địa bàn thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 07/2009/CT-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là sử dụng điện một cách hợp lý, nhằm giảm mức tiêu hao, tiêu thụ điện năng cho các thiết bị sử dụng điện mà vẫn đảm bảo nhu cầu cần thiết cho các hoạt động của xã hội. Nhằm đẩy mạnh việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường, UBND Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố tăng cường các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc, các tòa nhà, chiếu sáng đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

1. Đối với các trụ sở làm việc và các tòa nhà

a) Thủ trưởng các đơn vị phải ban hành nội quy sử dụng điện tiết kiệm nhằm yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan phải có ý thức, trách nhiệm tiết kiệm trong sử dụng điện.

b) Các phòng làm việc cần phải tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, chỉ được bật đèn khi đang có người làm việc. Máy tính ở chế độ chờ phải cắt nguồn điện hoặc ở chế độ tiêu thụ điện năng thấp nhất. Trang thiết bị điện trong các phòng khi không có người làm việc đều phải cắt điện (trừ các thiết bị có tính chất đặc thù).

c) Khi sử dụng điều hòa làm mát chỉ để chế độ làm mát từ 250C trở lên; máy điều hòa nhiệt độ phải được tắt trước khi hết giờ 30 phút hoặc khi trong phòng không có người làm việc. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng đường thông gió và đường dẫn nhiệt để tránh tổn thất điện năng.

d) Đối với các cơ quan, công sở sử dụng vốn ngân sách khi thay thế hoặc lắp đặt mới phải sử dụng bóng đèn compact hoặc đèn ống huỳnh quang tiết kiệm điện. Đối với các đèn treo trên trần, trên tường phải lắp máng, chao, chụp để tăng độ chiếu sáng. Bố trí các thiết bị đóng cắt phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

đ) Đối với các tòa nhà trong quá trình thiết kế xây dựng phải đảm bảo cách nhiệt khi sử dụng máy điều hòa; tận dụng tối đa ánh sáng ngoài trời.

2. Đối với chiếu sáng đô thị

a) Thực hiện đóng, ngắt điện theo chế độ mùa đông và mùa hè. Vận hành hệ thống chiếu sáng hợp lý, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội và tiết kiệm điện trong chiếu sáng đô thị theo quy định của Thành phố.

b) Khi đầu tư xây dựng mới hoặc thay thế bóng đèn trong hệ thống chiếu sáng phải sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện, hiệu suất cao.

c) Tăng cường áp dụng hệ thống điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ người tham gia giao thông giảm.

3. Đối với các cơ sở sản xuất sử dụng năng lượng trọng điểm

Các cơ sở sản xuất có mức tiêu thụ điện lớn (sử dụng công suất tới 500 kW hoặc tiêu thụ điện năng hàng năm từ 3.000.000 kWh trở lên) phải thực hiện:

a) Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng, xây dựng định mức tiêu hao năng lượng cho một đơn vị sản phẩm, xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng điện gửi Sở Công Thương và cơ quan quản lý cấp trên chậm nhất vào ngày 15 tháng 2 hàng năm.

b) Bố trí cán bộ chuyên trách quản lý năng lượng giúp việc Giám đốc. Cán bộ năng lượng phải có trình độ kỹ sư trở lên chuyên ngành năng lượng.

c) Kiểm toán năng lượng định kỳ, xây dựng kế hoạch đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ để sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

4. Tổ chức thực hiện

a) Các Sở, ngành, UBND quận, huyện khi thực hiện đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở các dự án xây dựng nhà ở và công trình công cộng (trụ sở làm việc của các cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà hát, nhà văn hóa …) có sử dụng vốn ngân sách, khi xây dựng mới hoặc thay thế bóng đèn phải sử dụng các loại đèn compact hoặc đèn ống huỳnh quang tiết kiệm điện.

b) Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm định, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lắp các bóng đèn tiết kiệm điện đối với các công trình trụ sở, tòa nhà, hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Thành phố khi xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp.

c) Sở Văn hóa – Thông tin và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia quảng cáo, hạn chế sử dụng bóng đèn có công suất lớn, sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện trong các bảng quảng cáo có chiếu sáng đèn. Thực hiện vận hành bảng quảng cáo theo quy định.

d) Công ty điện lực Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý trong kỹ thuật và trong kinh doanh, bố trí cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống dưới 8% (giai đoạn đến năm 2010), đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn đáp ứng được nhu cầu cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội. Tổ chức kiểm tra, thống kê các đơn vị không thực hiện tiết kiệm điện, các đơn vị tiêu thụ điện tăng 10% so với dự báo, kịp thời báo cáo Sở Công Thương.

đ) Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội không thẩm định hồ sơ quyết toán, cấp phát kinh phí đối với các dự án, công trình xây dựng có sử dụng vốn ngân sách vi phạm Chỉ thị này.

g) Các cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế - Đô thị định kỳ (có ít nhất 2 lần trong 1 tháng) thông tin, tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện, các gương điển hành trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

h) Sở Công Thương Hà Nội là thường trực Ban chỉ đạo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố:

- Tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng điện;

- Tổng hợp, tham mưu cho UBND Thành phố trong việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, kiểm toán năng lượng …. để hỗ trợ các cơ sở sản xuất của ngành công nghiệp theo hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị này; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này đối với các đơn vị trực thuộc, các cơ sở trên địa bàn.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND TP;
- UBND các Quận, huyện, thị xã;
- Công ty Điện lực Hà Nội;
- Đài PT-TH, Báo HN mới, Báo KT-ĐT;
- Trung tâm Tiết kiệm năng lượng HN;
- CVP, PVP Lý Văn Giao, phòng TH, phòng KT;
- Lưu VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2009
Ngày hiệu lực03/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2009/CT-UBND sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả địa bàn thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2009/CT-UBND sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả địa bàn thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Huy Tưởng
        Ngày ban hành03/02/2009
        Ngày hiệu lực03/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 07/2009/CT-UBND sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả địa bàn thành phố Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2009/CT-UBND sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả địa bàn thành phố Hà Nội

              • 03/02/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/02/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực