Chỉ thị 07/2009/CT-UBND

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2009/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra xử lý


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 07/2009/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 04 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀNG TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Trong thời gian qua, tình hình khai thác khoáng sản vàng trái phép có chiều hướng gia tăng, khai thác vàng trái phép xảy ra ở hầu hết các địa bàn có khoáng sản vàng trong tỉnh. Đặc biệt là tại các huyện Ngân Sơn, huyện Na Rì, đã có những tụ điểm khai thác với qui mô lớn, có tổ chức chặt chẽ, lực lượng khai thác có lúc lên đến hàng trăm nguời, sử dụng phương tiện cơ giới như máy xúc, máy ủi, giàn tuyển cùng các phương tiện thủ công đồng thời với việc chiết tách vàng bằng hoá chất. Việc khai thác vàng trái phép đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, làm thất thoát tài nguyên quý hiếm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, nguy cơ gây nên tình trạng sạt lở, sói mòn đất lớn trong mùa mưa lũ, làm mất đi một số diện tích đất canh tác ở đầu nguồn và hai bên bờ sông Bắc Giang nơi xảy ra hoạt động khai thác vàng trái phép.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh đã vào cuộc, song do địa bàn hoạt động khai thác trái phép tương đối rộng, chủ yếu ở vùng sâu vùng xa, giao thông khó khăn. Do vậy trong thời gian qua sự phối hợp giải quyết của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh chưa kịp thời và đồng bộ, nhất là trong khâu xử lý còn thiếu kiên quyết, thiếu nghiêm minh, chưa đủ sức răn đe để ngăn chặn. Vì vậy, tình hình khai thác vàng trái phép vẫn còn diễn biến xấu và phức tạp với nhiều hình thức tổ chức chặt chẽ và tinh vi hơn.

Để nhanh chóng giải quyết triệt để các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 497/UBND-TH1 ngày 02/3/2009 về việc kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép tại 02 huyện Ngân Sơn và Na Rì, đồng thời thường xuyên tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Chỉ đạo Công an huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra về an ninh trật tự, công tác kê khai đăng ký tạm trú, tạm vắng tại các điểm nóng về khai thác vàng trái phép; Kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hành vi tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ trái phép, các hành vi tổ chức vận chuyển các phương tiện máy móc, thiết bị vào các khu vực có khoáng sản vàng, phục vụ các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản vàng trái phép, nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các vi phạm nêu trên theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn, nhất là các tổ chức cá nhân được phép khai thác vàng nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản. Trường hợp các hành vi vi phạm đã được xử lý, nhưng các tổ chức, cá nhân đó vẫn cố tình vi phạm thì báo cáo UBND tỉnh để đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đó theo qui định của pháp luật.

Trong khu vực thường xuyên xuất hiện các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác vàng, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp cùng với Sở Công Thương, Công an tỉnh, Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương nghiên cứu hướng quản lý chặt chẽ, bền vững, có hiệu quả về kinh tế cũng như trật tự an ninh xã hội, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã: Chỉ đạo các phòng, ban chức năng thuộc huyện, thị xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng cấp, đồng thời chỉ đạo các tổ chức chính quyền cấp cơ sở, các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Tài nguyên và Môi trường nhằm nâng cao nhận thức và hiểu rõ tác hại của hành vi khai thác khoáng sản trái phép, làm thất thoát tài nguyên, phá huỷ môi sinh, môi trường và đất đai, tạo ra sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường, nhất là hành vi khai thác khoáng sản vàng trái phép tại địa phương.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và tổ chức giải toả ngay khi các đối tượng mới tổ chức xây dựng lán trại, tập kết phương tiện máy móc phục vụ khai thác tránh để tình trạng phát triển lan rộng về qui mô và trở thành điểm nóng khó giải quyết.

4. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn: Kể từ ngày Chỉ thị này có hiệu lực thi hành nếu để xảy ra tình trạng hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản vàng trái phép thuộc địa phương mình quản lý mà không tổ chức ngăn chặn, giải toả kịp thời, hoặc không báo cáo cơ quan nhà nước cấp trên để phối hợp giải quyết, thì tuỳ từng mức độ mà phải chịu kỷ luật trước Chủ tịch UBND huyện.

5. Các cơ quan thông tin, báo, đài truyền hình: Chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và nội dung chỉ thị này, kịp thời phản ánh các thông tin đa chiều, khách quan về các mặt hoạt động quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản vàng tại địa phương.

6. Đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn: Nghiêm cấm việc tự ý cho thuê, mua bán, chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng đất dưới bất kỳ hình thức nào cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích thăm dò, khai thác vàng trái phép. Nếu vi phạm các hành vi nghiêm cấm nêu trên, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời bị thu hồi quyền sử dụng đất để giao cho đối tượng khác có nhu cầu sử dụng đúng mục đích.

7. Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Nếu có hành vi bao che, tiếp tay hoặc trực tiếp hay gián tiếp tổ chức hoạt động thăm dò, khai thác vàng trái phép khi bị phát hiện thì ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường và các pháp luật khác liên quan, còn bị xử lý kỷ luật theo Pháp lệnh cán bộ công chức.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chỉ thị này. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này và có trách nhiệm định kỳ hàng tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2009
Ngày hiệu lực08/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2009/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra xử lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2009/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra xử lý
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành28/04/2009
        Ngày hiệu lực08/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 07/2009/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra xử lý

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2009/CT-UBND tăng cường công tác kiểm tra xử lý

             • 28/04/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/05/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực