Chỉ thị 07/2012/CT-UBND

Chỉ thị 07/2012/CT-UBND tăng cường quản lý, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách quận trong năm 2012 do Ủy ban nhân dân Quận 2 ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2012/CT-UBND tăng cường quản lý đảm bảo cân đối thu chi ngân sách


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 2
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2012/CT-UBND

Quận 2, ngày 08 tháng 9 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH QUẬN TRONG NĂM 2012

Hiện nay tình hình kinh tế đang gặp khó khăn, đồng thời thực hiện các chính sách miễn, giãn, giảm các loại thuế theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ nên tình hình thu chi ngân sách của quận trong năm 2012 sẽ bị tác động, ảnh hưởng, khả năng khó đạt chỉ tiêu.

Theo kế hoạch của quận, trong năm 2012 thu ngân sách nhà nước là 1.088,535 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương là 160,425 tỷ đồng; tuy nhiên ước thực hiện thu ngân sách trong năm 2012 chỉ đạt khoảng 799,6 tỷ đồng (73,46% kế hoạch), trong đó ngân sách địa phương là 117,162 tỷ đồng (73,03% kế hoạch).

Trên cơ sở quán triệt kết luận chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ và tăng cường công tác quản lý, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách trong năm 2012, Ủy ban nhân dân quận chỉ thị Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường tập trung thực hiện:

Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận 2 về triển khai thực hiện Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo và có phương án tăng thu, tiết kiệm chi tại đơn vị, cụ thể:

2.1. Tiết kiệm chi phải sắp xếp chi theo thứ tự ưu tiên: đảm bảo đủ chi trả, thanh toán cho các khoản về tiền lương và có tính chất lương (chủ động đề xuất sử dụng kết dư ngân sách quận, phường để chi cho các nội dung thật sự cần thiết như chi cho con người, chi đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng…); chỉ giải quyết chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng (phòng chống lụt bão…), công trình mục tiêu quốc gia; chi kịp thời các khoản chi mang tính thường xuyên để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị; các khoản chi khác phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Cắt giảm các nội dung chi như mua sắm tài sản cố định, đầu tư sửa chữa…

Quán triệt đến cán bộ công chức, nhân viên thực hiện việc tiết kiệm chi, nhất là tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm…

2.2. Tăng cường khai thác các nguồn thu như: tập trung rà soát nợ đọng, quản lý chặt nguồn thu để thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh nhằm tăng thu ngân sách nhà nước; tích cực thực hiện huy động mức hỗ trợ tài chính từ các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn quận theo chủ trương chấp thuận của Thành phố. Tập trung chỉ đạo giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để tăng các khoản thu thuế trước bạ nhà, đất và tiền sử dụng đất.

2.3. Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu chi của đơn vị gửi Ủy ban nhân dân quận trước ngày 08 tháng 9 năm 2012, đồng thời, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm cân đối thu chi theo dự toán được giao và theo tỷ lệ điều chỉnh giảm chi của Ủy ban nhân dân quận tại đơn vị mình nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo thu chi theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung của Chỉ thị này.

- Chủ động kiểm tra, rà soát, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân quận có kiến nghị Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định cho tạm ứng ngân sách để xử lý thiếu hụt tạm thời đối với những khoản chi cần thiết đảm bảo cho hoạt động của quận.

4. Giao Trưởng phòng Kinh tế quận tham mưu chính sách hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp và tiểu thương hoạt động kinh doanh tại các chợ trên địa bàn quận để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh.

5. Trưởng phòng Quản lý đô thị quận tích cực phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch huy động mức hỗ trợ tài chính từ các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn quận; kiểm tra việc sử dụng kinh phí phục vụ cho hoạt động công ích phải phù hợp thực tế nhằm giảm các khoản chi, đảm bảo cân đối tài chính năm 2012.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện nghiêm nội dung chỉ thị trên để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và ngân sách quận năm 2012, góp phần tích cực cùng thành phố hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2012./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Tất Thành Cang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2012/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2012/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2012
Ngày hiệu lực15/09/2012
Ngày công báo01/10/2012
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2012/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2012/CT-UBND tăng cường quản lý đảm bảo cân đối thu chi ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/2012/CT-UBND tăng cường quản lý đảm bảo cân đối thu chi ngân sách
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/2012/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTất Thành Cang
        Ngày ban hành08/09/2012
        Ngày hiệu lực15/09/2012
        Ngày công báo01/10/2012
        Số công báoSố 48
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 07/2012/CT-UBND tăng cường quản lý đảm bảo cân đối thu chi ngân sách

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2012/CT-UBND tăng cường quản lý đảm bảo cân đối thu chi ngân sách

             • 08/09/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/10/2012

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/09/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực