Chỉ thị 07/CT-CTUBND

Chỉ thị 07/CT-CTUBND năm 2011 thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-CTUBND 2011 thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-CTUBND

Bình Định, ngày 12 tháng 5 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THI HÀNH HÌNH PHẠT CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ, THI HÀNH HÌNH PHẠT TÙ CHO HƯỞNG ÁN TREO

Thực hiện Nghị định số 60/2000/NĐ-CP và Nghị định 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính Phủ Quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ; việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, thời gian vừa qua các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc giám sát, giáo dục người thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và hình phạt tù cho hưởng án treo, góp phần tích cực trong việc tạo điều kiện cho người bị cải tạo không giam giữ, người thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo làm ăn, sinh sống và chứng tỏ sự hối cải, hoàn lương của mình ngay trong môi trường xã hội bình thường. Tuy nhiên, qua theo dõi của các ngành chức năng, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các quy định như không yêu cầu người bị kết án làm bản cam kết; không ghi chép trong sổ theo dõi tình hình người bị kết án, báo cáo định kỳ hằng tháng việc tu dưỡng, rèn luyện; không yêu cầu người bị kết án viết bản kiểm điểm; khi người bị kết án đi khỏi nơi cư trú không báo cáo với người trực tiếp giám sát, giáo dục; có một số địa phương không phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục; không thực hiện việc xem xét, rút ngắn thời gian thử thách. Nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót nêu trên là do công tác quản lý việc thi hành cải tạo không giam giữ, thi hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo còn buông lỏng, nhận thức và việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về giám sát, giáo dục người thi hành cải tạo không giam giữ, người thi hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo chưa đầy đủ, nghiêm túc; là đơn vị cơ sở thực hiện việc giám sát, giáo dục người thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và hình phạt tù cho hưởng án treo, nhưng Ủy ban nhân dân các xã , phường, thị trấn chưa qua tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giám sát, giáo dục người bị phạt cải tạo không giam giữ, người chấp hành hành hình phạt tù cho hưởng án treo.

Để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 60/2000/NĐ-CP và Nghị định 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính Phủ Quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ; việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị định số 60/2000/NĐ-CP và Nghị định 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính Phủ trong đó chú trọng các quy định về mở sổ sách theo dõi, ghi chép cụ thể, đầy đủ; về trách nhiệm và quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc giám sát, giáo dục người bị cải tạo không giam giữ, người thi hành án phạt tù cho hưởng án treo tại các Điều 7, 8, 9, 10, 11 Nghị định số 60/2000/NĐ-CP và Nghị định 61/2000/NĐ-CP nhằm tạo điều kiện cho người bị phạt cải tạo không giam giữ, người được hưởng án treo lao động, học tập tại cộng đồng và chứng tỏ sự hối cải, hoàn lương của mình ngay trong môi trường xã hội bình thường.

2. Các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, hợp tác xã có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cần thiết đảm bảo hiệu quả thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo và phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc giám sát, giáo dục người bị phạt cải tạo không giam giữ, người thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo là cán bộ, công chức, người lao động làm công ăn lương tại các doanh nghiệp, xã viên hợp tác xã theo đúng các quy định tại Nghị định số 60/2000/NĐ-CP và Nghị định số 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ.

3. Giao Giám đốc Sở Tư pháp có kế hoạch tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 60/2000/NĐ-CP và Nghị định số 61/200/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ, chú trọng tuyên truyền, phổ biến về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc giám sát, giáo dục người bị phạt cải tạo không giam giữ, người chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo; đồng thời có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án tổ chức tập huấn công tác giám sát, giáo dục người bị phạt cải tạo không giam giữ, người được hưởng án treo cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giám sát, giáo dục người bị phạt cải tạo không giam giữ, người chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo.

4. Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố hướng dẫn Công an các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc giám sát, giáo dục người bị phạt cải tạo không giam giữ, người chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo.

5. Đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường các biện pháp tham gia giám sát, theo dõi việc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ và hình phạt tù cho hưởng án treo. Hàng năm có kết luận, kiến nghị với các ngành chức năng, nhằm chấn chỉnh những hạn chế, sai sót.

6. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh phối hợp với các hội, cơ quan đoàn thể có liên quan và các cơ quan, tổ chức; đơn vị quân đội; doanh nghiệp, hợp tác xã có kế hoạch vận động Ban công tác của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã hội tăng cường giám sát, giáo dục các đối tượng phải thi hành án, ngăn chặn nguy cơ tái phạm, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp họ được lao động, học tập, cải tạo tốt để sớm tái hòa nhập với cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-CTUBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2011
Ngày hiệu lực12/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-CTUBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-CTUBND 2011 thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-CTUBND 2011 thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành12/05/2011
        Ngày hiệu lực12/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-CTUBND 2011 thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-CTUBND 2011 thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo

           • 12/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực