Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND về quản lý chi ngân sách nhà nước năm 2014 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 quản lý chi ngân sách nhà nước Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 5 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014

Để hoàn thành dự toán chi ngân sách năm 2014 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố đã đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Về thực hành tiết kiệm trong chi thường xuyên ngân sách:

Căn cứ dự toán chi ngân sách được Ủy ban nhân dân thành phố giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện tốt các công việc sau:

a) Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đúng chế độ quy định; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

b) Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cụ thể:

- Thực hiện sắp xếp biên chế gắn với cơ chế khoán chi và bố trí kinh phí theo hiệu quả công việc;

- Cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi cho hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác, bố trí tối đa khoảng 70% so với năm 2013;

- Sử dụng tiền và tài sản đúng mục đích; không bố trí kinh phí mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật); không sử dụng xe công và các phương tiện, thiết bị, tài sản của Nhà nước, của tập thể phục vụ cho việc riêng;

- Các nhiệm vụ chi đặc thù đảm bảo mức tối thiểu.

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nội dung chi; thực hiện thanh, quyết toán đúng thời gian, thủ tục quy định.

2. Về quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các đơn vị chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện được giao vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện các nội dung sau:

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật ngay từ khâu lặp dự toán, thiết kế, giải ngân thanh toán vốn cho đến khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; đối với những dự án, công trình thực hiện không đúng tiến độ, không hiệu quả, không đúng đối tượng phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh để chuyển vốn cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm 2014.

- Lập báo cáo quyết toán đúng thời gian quy định đối với các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Đối với những dự án tồn đọng từ các năm trước chưa quyết toán, các chủ đầu tư có trách nhiệm khẩn trương quyết toán với cơ quan tài chính theo quy định.

b) Đối với công tác bồi thường tái định cư, yêu cầu Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các chế độ chính sách đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát.

Trường hợp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định chi sai quy định, sai chế độ hoặc lập quỹ trái phép thì phải chịu trách nhiệm vật chất về quyết định của mình.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 quản lý chi ngân sách nhà nước Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 quản lý chi ngân sách nhà nước Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Hùng Dũng
        Ngày ban hành05/05/2014
        Ngày hiệu lực05/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 quản lý chi ngân sách nhà nước Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 quản lý chi ngân sách nhà nước Cần Thơ

           • 05/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực