Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 về tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên hệ thống giao thông nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên hệ thống giao thông nông thôn Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 03 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG XE TRÊN HỆ THỐNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỈNH HÀ TĨNH

Trong những năm qua, hệ thống giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, các địa phuơng và người dân quan tâm đầu tư xây dựng, duy tu sửa chữa, nên đến nay hệ thống đường GTNT cơ bản đảm bảo thông suốt, đồng bộ, cứng hóa, bền vững, đạt chuẩn về cấp hạng và kết nối liên hoàn với hệ thống đường tỉnh, đường quốc lộ nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Tuy nhiên, tình trạng phương tiện chở quá tải diễn ra khá phổ biến đã làm hư hỏng, xuống cấp của các tuyến đường, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân và lãng phí kinh phí đầu tư xây dựng của nhà nước và đóng góp của nhân dân,

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên: Ý thức chấp hành luật lệ về giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông còn hạn chế; sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng chưa quyết liệt, thiếu sự chỉ đạo thường xuyên; chính quyền cấp huyện, cấp xã chưa thực sự vào cuộc và một số nơi còn buông lỏng quản lý,

Để đảm bảo an toàn giao thông, chất lượng công trình giao thông nông thôn và kịp thời xử lý các trường hợp phương tiện vận tải vi phạm chở hàng quá tải trọng; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành và các địa phương triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thị xã

- Kiểm tra, rà soát tình trạng kỹ thuật kết cấu hạ tầng các tuyến đường GTNT trên địa bàn do địa phương quản lý; tổ chức công bố tải trọng, khổ giới hạn cầu đường và cắm biển “hạn chế trọng lượng xe”. Yêu cầu các địa phương đến ngày 30/4/2014 phải hoàn thành trên các tuyến đuòng đô thị, đường huyện, đường liên xã và đường trục xã; đến ngày 30/6/2014 hoàn thành trên các tuyến đường còn lại,

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường GTNT trên địa bàn do địa phương quản lý; thành lập tổ công tác liên ngành để triển khai thực hiện kế hoạch với thành phần gồm: Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã; UBND, công an các xã, phường thị trấn.

- Tổ chức tuyên truyền và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp khai thác, vận chuyển khoáng sản, kinh doanh vật liệu xây dựng, chủ phương tiện trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng xe trên đường bộ.

- Chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Quản lý đô thị, UBND, công an các xã, phường thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý triệt để xe quá tải hoạt động trên các tuyến GTNT; đồng thời tăng cường công tác duy tu, bão dưỡng thường xuyên các tuyến đường GTNT để phục vụ nhân dân đi lại an toàn, thuận lợi.

- Tổ chức ký cam kết với các chủ xe, chủ doanh nghiệp vận tải trên địa bàn quản lý không chở hàng hóa quá khổ, quá tải trọng được phép lưu hành trên đường bộ; hoàn thành trước ngày 30/4/2014.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm soát tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh).

- Hàng quý, đột xuất tổng hợp tình hình báo cáo Sở Giao thông Vận tải và UBND tỉnh.

2. Sở Giao thông Vận tải

- Phối hợp với UBND huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; chú trọng việc tuyên truyền các quy định của nhà nước về tải trọng xe trên đường bộ.

- Hướng dẫn UBND huyện, thành phố, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn phân cấp quản lý hệ thống GTNT; công bố tải trọng, khổ giới hạn các tuyến đường GTNT; cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường GTNT.

- Chỉ đạo Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động được thành lập tại Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh, hỗ trợ UBND cấp huyện khi có yêu cầu kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường GTNT.

3. Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an huyện, thành phố, thị xã tham gia tổ công tác liên ngành kiểm soát tải trọng xe của huyện, thành phố, thị xã; tăng cường lực lượng phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp trong quá trình xử lý xe quá khổ, quá tải trên các tuyến đường GTNT (khi có yêu cầu).

- Tăng cường kiểm tra và xử lý đối với hành vi sử dụng phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa không thực hiện việc niêm yết tự trọng xe, tải trọng xe được phép chờ ở mặt ngoài hai bên cánh cửa xe buồng lái theo quy định.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện, thành phố, thị xã tham gia tổ công tác liên ngành kiểm soát tải trọng xe của huyện, thành phố, thị xã; tăng cường lực lượng phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp trong quá trình xử lý xe quá khổ, quá tải trên các tuyến đường GTNT (khi có yêu cầu).

5. Sở Tài chính

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về kinh phí đầu tư trang thiết bị và chi phí hoạt động kiểm soát tải trọng xe trên đường GTNT từ nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hoạt động kiểm soát tải trọng xe trên đường GTNT.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh:

Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ban ATGT tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã xây dựng các phóng sự, tin bài để đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, tập trung quy định về vận tải quá khổ, quá tải và xử lý các đối tượng vi phạm tải trọng xe.

7. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác kiểm tra và xử lý xe quá tải hoạt động trên các tuyến GTNT.

- Đôn đốc, chỉ đạo Ban An toàn giao thông các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này. Đột xuất, hàng quý, 6 tháng và hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu UBND huyện, thành phố, thị xã, các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giao thông Vận tải (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND, UBTTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh;
- Chánh, PVP UBND tĩnh;
- Lưu; VT.GT1.
- Gửi: VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2014
Ngày hiệu lực26/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên hệ thống giao thông nông thôn Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên hệ thống giao thông nông thôn Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành26/03/2014
        Ngày hiệu lực26/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên hệ thống giao thông nông thôn Hà Tĩnh

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên hệ thống giao thông nông thôn Hà Tĩnh

              • 26/03/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/03/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực