Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hát với nhau trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý nhà nước hoạt động hát với nhau Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Tây Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HÁT VỚI NHAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển; các chương trình biểu diễn nghệ thuật được nâng cao chất lượng, mang tính chuyên nghiệp; lực lượng văn nghệ quần chúng phát triển rộng khắp đến tận cơ sở; loại hình nghệ thuật truyền thống được gìn giữ và phát huy; qua đó đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ của Nhân dân; thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn; hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh phục vụ tốt các sự kiện trọng đại của dân tộc, các ngày lễ lớn, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã và đang góp phần động viên các tầng lớp nhân dân hăng say lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Tuy nhiên, trong thời gian qua bên cạnh những mặt được, hoạt động biểu diễn nghệ thuật với hình thức hát với nhau trên địa bàn tỉnh còn nhiều mặt chưa được như một số tụ điểm hoạt động hát với nhau nội dung chưa lành mạnh, sử dụng nhiều bài hát chưa được phép phổ biến, âm thanh sử dụng vượt quá mức độ ồn cho phép, hoạt động quá giờ quy định, một số nơi còn gây mất trật tự ở địa phương... Những hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân; nhưng nguyên nhân chủ yếu là công tác quản lý chưa chặt chẽ; một số nội dung chưa hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ đến cơ sở…

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động Hát với nhau trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho loại hình này hoạt động và phát triển đúng quy định, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ, vui chơi, giải trí lành mạnh cho nhân dân, đặc biệt thanh niên ở cơ sở; Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số việc như sau:

1. Khẩn trương triển khai thực hiện các quy định về hoạt động hát với nhau; về nội dung Chỉ thị trong đó quan tâm đến đối tượng có liên quan trực tiếp đến hoạt động này, đặc biệt là quần chúng nhân dân.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Tiếp tục triển khai Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ; Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn cơ sở; tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này.

c) Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm đối với hoạt động này.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Hướng dẫn việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26: 2010/BTNMT (được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

b) Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về tiếng ồn đối với hoạt động này.

4. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp huyện phối hợp với thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa, hát với nhau trên địa bàn tỉnh.

b) Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, hát với nhau vi phạm các quy định của pháp luật và an ninh trật tự địa phương.

5. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo đội kiểm tra liên ngành cấp huyện, xã tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý sai phạm theo quy định.

b) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các cơ sở, điểm hát với nhau thực hiện tốt các quy định về tổ chức biểu diễn, nội dung chương trình, thời gian hoạt động, âm thanh biểu diễn không vượt quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ…

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành tổ chức triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực31/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý nhà nước hoạt động hát với nhau Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý nhà nước hoạt động hát với nhau Tây Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thảo
        Ngày ban hành31/07/2014
        Ngày hiệu lực31/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý nhà nước hoạt động hát với nhau Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 tăng cường quản lý nhà nước hoạt động hát với nhau Tây Ninh

           • 31/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực