Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 xét công nhận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp trung học phố thông năm học 2013-2014 và tuyển sinh năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 xét tốt nghiệp thi tốt nghiệp phố thông 2013 2014 tuyển sinh 2014 2015 Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP, THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỐ THÔNG NĂM HỌC 2013-2014 VÀ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2014-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Trong những năm qua, việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế của việc xét công nhận tốt nghiệp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh, nhằm bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 và tuyển sinh năm học 2014-2015 an toàn, nghiêm túc, phản ánh đúng chất lượng dạy và học trong các nhà trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, tạo tiền đề vững chắc cho việc tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới công tác thi và tuyển sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 và tuyển sinh năm học 2014-2015.

- Chỉ đạo các nhà trường, các cơ sở giáo dục trong tỉnh hoàn thành chương trình năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tốt việc ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh; hoàn chỉnh hồ sơ thi đúng quy định; xử lý nghiêm khắc những trường hợp gian lận kết quả học tập và hồ sơ thi. Tuyên truyền rộng rãi, niêm yết công khai Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm học mới của tỉnh để cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân biết, thực hiện và giám sát. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh học tập để nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi; vận động, tuyên truyền để tất cả học sinh cuối cấp đủ tiêu chuẩn đều được tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tổ chức tốt việc tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2014-2015, góp phần tăng cường công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh.

- Bố trí lực lượng cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh; thực hiện nghiêm túc việc tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi và quán triệt sâu sắc ý thức trách nhiệm cho cán bộ tham gia kỳ thi; nâng cao nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm của cán bộ trường phổ thông đảm bảo hướng dẫn các đối tượng thí sinh đăng ký dự thi đúng quy định của Quy chế; tăng cường trách nhiệm của Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, địa điểm thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm học mới.

- Tổ chức tốt việc ra đề thi tuyển sinh THPT, tuyển sinh vào trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh, các trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện; thực hiện tốt công tác sao, in đề thi bảo đảm chính xác và tuyệt đối bí mật.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi, chấm thi, phúc khảo bài thi và duyệt kết quả các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh. Thực hiện tốt việc chấm thi, phúc khảo bài thi, duyệt kết quả và cấp phát bằng tốt nghiệp; phát hiện kịp thời, ngăn chặn, xử lý kiên quyết những biểu hiện tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh.

2. Các Sở, ban, ngành có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo để tuyên truyền, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đúng kế hoạch theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm trung thực, nghiêm túc, công bằng, an toàn tuyệt đối:

- Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt;

- Sở Giao thông vận tải đảm bảo an toàn giao thông;

- Sở Công thương đảm bảo nguồn điện cho các Hội đồng thi;

- Công an tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự các Hội đồng in, sao đề thi, Hội đồng coi thi, chấm thi; công tác vận chuyển đề thi về các Hội đồng thi, công tác vận chuyển bài thi về Hội đồng chấm thi;

- Sở Y tế phục vụ sức khỏe, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh, cán bộ, giáo viên các Hội đồng thi;

- Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí theo quy định;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Báo Hòa Bình tuyên truyền trước, trong và sau các kỳ thi.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 và tuyển sinh năm học 2014-2015 trên địa bàn đạt kết quả tốt.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà trường, đơn vị trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy chế thi; đồng thời tổng hợp tình hình, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: GD&ĐT, TC, YT, GTVT, CT, TT&TT, Đài PT&TH tỉnh,
- Công an tỉnh; Báo Hòa Bình;
- UBND các huyện, thành phố;

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2014
Ngày hiệu lực09/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 xét tốt nghiệp thi tốt nghiệp phố thông 2013 2014 tuyển sinh 2014 2015 Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 xét tốt nghiệp thi tốt nghiệp phố thông 2013 2014 tuyển sinh 2014 2015 Hòa Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành09/05/2014
        Ngày hiệu lực09/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 xét tốt nghiệp thi tốt nghiệp phố thông 2013 2014 tuyển sinh 2014 2015 Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2014 xét tốt nghiệp thi tốt nghiệp phố thông 2013 2014 tuyển sinh 2014 2015 Hòa Bình

              • 09/05/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/05/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực