Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 về tăng cường công tác quản lý, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 xử lý sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thủy sản Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Tây Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG CHẤT NỔ, XUNG ĐIỆN, CHẤT ĐỘC ĐỂ KHAI THÁC THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Hiện nay, tình hình sử dụng xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên sông, hồ, kênh rạch, đồng ruộng vẫn còn xảy ra ở các địa phương trong tỉnh; đã và đang gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, hủy diệt nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến sản xuất và trật tự an toàn xã hội.

Để ngăn chặn và khắc phục tình trạng trên, góp phần làm trong sạch môi trường sinh thái, ổn định sản xuất, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản (ghe cào, ghe nhũi, dớn, sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ). Xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 103/2013/NĐ-CPngày 12 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

2. Cấm khai thác thủy sản dưới mọi hình thức vào mùa sinh sản trong hồ Dầu Tiếng tại các bãi cá đẻ: Khu vực Rừng Cấm, Ao 10 mẫu, Hóc Cò, Vàm Suối Đông...từ 01 tháng 7 đến 30 tháng 9 hàng năm.

3. Thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản hàng năm, thả bổ sung giống ra các thủy vực ngoài tự nhiên. Tập trung thả bổ sung một số loài thủy sản bản địa, loài có giá trị kinh tế nhằm khôi phục nguồn lợi, tăng mật độ quần thể của các loài đã bị khai thác cạn kiệt tại các lưu vực hồ Dầu Tiếng và sông Vàm Cỏ Đông.

4. Tập trung tuyên truyền sâu, rộng nội dung Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg đến mọi tầng lớp cán bộ, công, nông, ngư dân; các tổ chức đoàn thể, xã hội từ Trung ương đến địa phương. Lồng ghép, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg với Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Tây Ninh.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai phổ biến Luật Thủy sản và các quy định của Chính phủ về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh trong việc vận động, tuyên truyền, giáo dục nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đấu tranh ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản bằng chất nổ, xung điện, chất độc và các ngư cụ bị cấm sử dụng theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi, định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này của các ngành, các cấp gửi về UBND tỉnh.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phối hợp với lực lượng Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản; chính quyền địa phương các cấp tiến hành kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc và các ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản.

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh, Đài Truyền hình tỉnh và địa phương có kế hoạch định kỳ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn dân trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

8. Sở Công thương chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc sở, thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển chất nổ công nghiệp trái phép.

9. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí hàng năm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành liên quan theo phân cấp ngân sách để thực hiện công tác tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đồng thời thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và các ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản.

10. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Có kế hoạch và phân công cụ thể cho các ban, ngành và các lực lượng có chức năng kiểm tra, kiểm soát ở địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ cấm vào khai thác thủy sản; xây dựng và hình thành các mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng do địa phương quản lý. Bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và ngư cụ cấm sử dụng trong khai thác thủy sản; tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư thuộc nhiệm vụ chi của địa phương.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 21/2011/CT-UBND ngày 24/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2015
Ngày hiệu lực14/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 xử lý sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thủy sản Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 xử lý sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thủy sản Tây Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Mạnh Hùng
        Ngày ban hành14/07/2015
        Ngày hiệu lực14/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 xử lý sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thủy sản Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2015 xử lý sử dụng chất nổ xung điện chất độc khai thác thủy sản Tây Ninh

           • 14/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực