Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2019 về tập trung triển khai ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 tập trung triển khai ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu phi Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Hải Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI NGĂN CHẶN BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI XÂM NHIỄM VÀO ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Theo thông tin của Tổ chức Thú y thế giới (OIE), đến nay đã có 20 Quốc gia và vùng lãnh thổ xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Tại Trung Quốc dịch bệnh xảy ra với 105 ổ dịch tại 25 tỉnh, thành phố; tng số lợn buộc phải tiêu hủy là gn 01 triệu con. Đối với tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, ngày 19/02/2019 Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức thông báo về bệnh Dịch tả lợn Châu phi đã xuất hiện tại 02 tỉnh là Hưng Yên (xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ) và Thái Bình (xã Đông Đô, huyện Hưng Hà) nguy cơ dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian tới là rt cao.

Thực hiện Chthị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Để chủ động phòng, chống ngăn chặn sự xâm nhiễm và lây lan của virút Dịch tả lợn Châu phi vào địa bàn tỉnh Hải Dương, giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi, đảm bảo an sinh xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các Sở, ban ngành có liên quan tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn xâm nhiễm và lây lan bệnh Dịch tả lợn vào địa bàn và khống chế kịp thời khi có ổ dịch phát sinh theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu phi; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn, sản phẩm từ lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả các sản phẩm từ lợn đã qua chế biến chín (thịt muối, hun khói, xúc xích,...) trên địa bàn quản lý;

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn, giám sát phát hiện sớm lợn ốm, chết bất thường không rõ nguyên nhân hoặc có biểu hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (Dịch tả lợn cổ điển, Tai xanh,....); tiến hành kiểm tra xác minh, điều tra yếu tố gây bệnh. Đối với trường hợp lợn nghi ngờ mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi thì tiến hành lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân bệnh và báo cáo về cơ quan chuyên ngành thú y cấp tỉnh để kịp thời xử lý;

- Khẩn trương xây dựng phương án ứng phó bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn cấp huyện theo Kế hoạch số 1767/SNN-KH-TY ngày 23/10/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương làm cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả;

- Thành lập đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi; các phương án xử lý khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quản lý;

- Duy trì, củng cố hệ thống thú y cơ sở theo đúng quy định của Luật Thú y; đảm bảo tiêu chuẩn đối với chức danh Thú y xã, phường, thị trấn theo Hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Thông tư số 29/2016/TT-BNNPTNT);

- Tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh Dịch tả lợn Châu phi, các dấu hiệu nhận biết, chẩn đoán phân biệt; các biện pháp phòng bệnh chủ động; vận động người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tăng tần suất vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vực xung quanh bằng các hóa chất có tính sát khuẩn mạnh nhằm tiêu diệt mầm bệnh; tuyên truyền cho người dân không mua bán lợn và các sản phẩm từ lợn không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng bệnh chủ động theo Hướng dẫn kỹ thuật của Trung ương nhằm ngăn chặn xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh ta;

- Chỉ đạo Chi cục Thú y tỉnh phân công lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật bám sát địa phương, tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn trên địa bàn tỉnh; nếu phát hiện lợn bệnh với các triệu chng, bệnh tích điển hình của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hoặc nghi là lợn và các sản phẩm từ lợn nhập lậu trái phép thì cần lấy mẫu gửi đến Phòng thí nghiệm được Cục Thú y chỉ định để chẩn đoán, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh để xử lý ổ dịch trong phạm vi hẹp không để lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho người dân;

- Tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng dân cư để người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu vào trong nước tiêu thụ; không mua bán lợn và các sản phẩm từ lợn (kể cả thịt lợn đã qua chế biến chín) không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y để hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh.

3. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cấp bổ sung kinh phí để mua sắm hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch Dịch tả lợn Châu phi; Thẩm định dự toán và bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nhằm chủ động ứng phó khi có ca bệnh, các dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán ln và sản phẩm từ lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc lưu thông, vận chuyển ra, vào địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Các Sở, Ban ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo cơ quan trực thuộc phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố, thị xã để triển khai các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sự lây nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu phi vào địa bàn tỉnh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức đoàn thchính trị xã hội khác chủ động tham gia cùng chính quyền địa phương các cấp, các Sở ngành liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật nói chung và bệnh Dịch tả lợn Châu phi nói riêng có hiệu quả.

7. Đài PTTH tỉnh; Báo Hải Dương:

Tăng cường thời lượng để đưa tin, khuyến cáo, tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tác hại của việc buôn bán lợn và các sản phẩm của lợn không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm soát của cơ quan thú y đến người chăn nuôi; khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm của lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc,...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban ngành liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
BNNPTNT; Cục Thú y;
-
Lãnh đạo UBND tỉnh;
-
Các Sở: NN&PTNT, Tài chính, Công Thương;
-
Công an tỉnh;
-
Các Sở, Ban ngành có liên quan;
-
Đài PTTH tỉnh, Báo Hải Dương;
-
Chi cc thú y;
-
Lưu: VT, Ô. Chính (25b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2019
Ngày hiệu lực21/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 tập trung triển khai ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu phi Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 tập trung triển khai ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu phi Hải Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành21/02/2019
        Ngày hiệu lực21/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 tập trung triển khai ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu phi Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 tập trung triển khai ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu phi Hải Dương

           • 21/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực