Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 về bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Quảng Trị, ngày 20 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRONG MÙA MƯA, LŨ NĂM 2019

Đ chđộng ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh và thực hiện Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Qung Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2019; thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi theo quy định tại Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và kiên quyết xử lý đối với các đơn vị, địa phương không thực hiện đầy đquy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với các công trình, vùng hạ du đập đtrình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện; kiểm tra việc tổ chức diễn tập phương án ứng phó với tình huống khn cấp, đặc biệt là các hồ chứa nước xung yếu, có nguy cơ mt an toàn cao và hồ cha có vùng hạ du tập trung đông dân cư;

- Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với hoạt động đầu tư xây dựng, sửa cha, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các chủ đầu tư thi công công trình đảm bảo tiến độ vượt lũ và chng lũ an toàn, xây dựng phương án và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, Công ty Thủy điện Quảng Trị và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, vận hành công trình; thường xuyên kim tra an toàn trong quá trình vận hành, nhất là trước, trong và sau mùa mưa lũ nhm phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn công trình đcó biện pháp xử lý kịp thời, tránh xảy ra sự cố;

- Tổ chức kiểm tra, kiểm định, đánh giá an toàn công trình thủy lợi thuộc phạm vi, địa bàn quản lý. Trên cơ sở đó, lập danh mục các công trình hư hỏng, xuống cấp để chủ động xây dựng phương án bo đảm an toàn cho công trình và dân cư vùng hạ du; đối với các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn phải xây dựng phương án tích nước hợp lý, tuyệt đối không tích nước đối với các hồ chứa không đảm bảo an toàn;

- Tổ chức kiểm tra, vận hành thử các trạm bơm tiêu, cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ và vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão; trường hợp vật tư, thiết bị bị hư hỏng không đảm bảo an toàn, báo cáo cấp có thẩm quyền để có phương án xử lý kịp thời.

4. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn để phục vụ công tác chỉ đạo, vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn.

5. Đối với đập, hồ chứa nước có cửa van điều tiết lũ các chủ đập phải quan trắc 4 lần/ngày và tính toán lưu lượng đến hồ để chđộng trong công tác quản lý, vận hành. Cập nhật thông tin vận hành hồ chứa tối thiểu 2 lần/ngày khi không có mưa, lũ và 4 lần/ngày khi có mưa, lũ (trong trường hợp mực nước hồ cao hơn mực nước thiết kế phải quan trắc tối thiểu 1 lần/giờ) lên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy lợi (địa chỉ: www.thuyloivietnam.vn) và chính quyền các cấp vùng hạ du công trình.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị tăng cường công tác truyền thông để kịp thời đưa thông tin về tình hình khí tượng thủy văn, tình hình mưa lũ và các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo an toàn công trình thủy lợi nhằm nâng cao ý thức tham gia bo vệ công trình của người dân.

7. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp kết quả kiểm tra công trình trước mùa mưa bão, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung Chthị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
-
Tổng cục Thủy lợi;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Công Thương
;
- VP BCH PC
TTTKCN tnh;
- Chi cục Th
y lợi;
- Cty T
NHH MTV QLKT CTTL Q.Trị;
- Công ty Th
y điện Qung Trị;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
Đài PTTH tnh;
- Báo t
nh Qung Trị;
-
Trung tâm Tin học tỉnh;
-
Lưu: VT, NN.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2019
Ngày hiệu lực20/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 về bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 về bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành20/06/2019
        Ngày hiệu lực20/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 về bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ tỉnh Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2019 về bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ tỉnh Quảng Trị

           • 20/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực