Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 thực hiện NĐ 60 quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3, ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC

Ngày 19 tháng 6 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013;

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (sau đây gọi tắt là Nghị định số 60/2013/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

2. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các doanh nghiệp tổ chức tập huấn nội dung của Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật lao động.

5. Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp phù hợp với Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2014
Ngày hiệu lực22/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 thực hiện NĐ 60 quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 thực hiện NĐ 60 quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành22/01/2014
        Ngày hiệu lực22/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 thực hiện NĐ 60 quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc Thừa Thiên Huế

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 thực hiện NĐ 60 quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc Thừa Thiên Huế

             • 22/01/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/01/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực