Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND tổ chức các kỳ thi năm 2014 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND tổ chức các kỳ thi 2014 Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 5 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC KỲ THI NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Quán triệt yêu cầu “Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan” của Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trương triển khai những điều chỉnh cơ bản trong công tác tổ chức thi; đồng thời, tiếp tục phân cấp quản lý, chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho các địa phương và giao quyền tự chủ, chịu trách nhiệm trong tổ chức thi tuyển sinh đại học, cao đẳng cho các cơ sở giáo dục đại học.

Để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013 - 2014; tuyển sinh vào các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và xét công nhận hoàn thành bậc tiểu học, công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, tuyển sinh lớp 10 năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh được nghiêm túc, trật tự, an toàn, công bằng, đúng quy chế, đảm bảo kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo, kiểm tra để thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông và tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12.

- Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các ngành có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, tuyển sinh lớp 10. Tích cực chuẩn bị các phương án dự phòng, kịp thời ứng phó khi có sự cố bất thường xảy ra. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định.

- Chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh nghiêm túc, đúng theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức nghiên cứu, quán triệt các quy định của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó tập trung làm rõ các điểm mới về công tác tổ chức thi.

- Tuyên truyền, thông báo rộng rãi, kịp thời các quy định mới về thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức việc đăng ký dự thi để tất cả các đối tượng đủ điều kiện dự thi đều được tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Chỉ đạo tốt việc đánh giá và xét công nhận hoàn thành bậc tiểu học, công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, tuyển sinh lớp 10 theo đúng Quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng phương án tổ chức coi thi phù hợp với điều kiện thực tiễn và năng lực tổ chức thi của đơn vị; xây dựng phương án chấm bài thi của thí sinh thuộc địa phương, đơn vị theo nguyên tắc giáo viên không chấm bài thi tự luận của học sinh trường phổ thông mà mình giảng dạy và Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông được sửa đổi trong Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông số 11/VBHN-BGDĐT ngày 04/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác thanh tra, giám sát nhằm góp phần tích cực đảm bảo kỳ thi diễn ra trật tự, an toàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Quy chế thi. Chủ động ngăn ngừa, xử lý và giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi, xét tốt nghiệp và tuyển sinh.

- Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp nghiêm túc, giúp các em học sinh định hướng nghề nghiệp đúng khả năng của mình và phù hợp với kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.

- Tổ chức phổ biến, tập huấn Quy chế thi, nghiệp vụ coi thi, thanh tra thi, chấm thi và yêu cầu mọi cán bộ tham gia các khâu của kỳ thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nhằm khắc phục triệt để các sai sót, bất cập trong kỳ thi.

2. Công an tỉnh, Điện lực Vĩnh Long, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm hỗ trợ cho ngành giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2014 của tỉnh, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, bảo mật việc sao in và vận chuyển đề thi, đảm bảo giao thông thông suốt, thuận lợi, an toàn; cung cấp điện ổn định cho việc sao in đề thi và trong các ngày thi tại các Hội đồng coi thi; bảo đảm về thông tin liên lạc; chăm sóc sức khoẻ cho thí sinh, cán bộ coi thi, chấm thi; thông tin tuyên truyền về các kỳ thi, để các kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2014 được tổ chức tốt, đúng Quy chế.

3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trường Trung cấp Nghề Vĩnh Long tổ chức xét tuyển sinh học nghề đúng theo Quy chế tuyển sinh học nghề hiện hành của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị giải quyết kịp thời, đầy đủ kinh phí để tổ chức các kỳ thi năm 2014 và hướng dẫn sử dụng kinh phí theo quy định.

5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn mình quản lý. Đồng thời, chỉ đạo Hiệu trưởng các trường trên địa bàn có học sinh dự thi phối hợp với Hội cha mẹ học sinh tổ chức đưa đón thí sinh đến các điểm thi an toàn, tạo điều kiện thuận lợi và an tâm cho thí sinh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ban Chỉ đạo các kỳ thi báo cáo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh qua điện thoại số 091.3960458 hoặc số 070.3822151 (Ông Nguyễn Hoàng Học, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh) để kịp thời giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2014
Ngày hiệu lực15/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND tổ chức các kỳ thi 2014 Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND tổ chức các kỳ thi 2014 Vĩnh Long
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Thạch
        Ngày ban hành15/05/2014
        Ngày hiệu lực15/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND tổ chức các kỳ thi 2014 Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND tổ chức các kỳ thi 2014 Vĩnh Long

           • 15/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực