Chỉ thị 07-TTg

Chỉ thị 07-TTg năm 1963 về nghiên cứu bổ sung chế độ khen thưởng sáng kiến phát minh và bồi dưỡng thi đua do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07-TTg bổ sung chế độ khen thưởng sáng kiến phát minh bồi dưỡng thi đua


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 1963 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU BỔ SUNG CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG SÁNG KIẾN PHÁT MINH VÀ BỒI DƯỠNG THI ĐUA

Kính gửi:

- Bộ Lao động, Bộ Nông nghiệp,
- Bộ Công nghiệp nhẹ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ủy ban Khoa học Nhà nước, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước,
- Tổng Công đoàn Việt Nam,
- Ban Công tác nông thôn, Ban Liên hiệp Hợp tác xã thủ công nghiệp trung ương.

 

Trong cuộc họp ngày 19 tháng 12 năm 1962, Hội nghị thường vụ Hội đồng Chính phủ chủ trương cần mở rộng chế độ khen thưởng và nâng cao thêm mức tiền thưởng sáng kiến phát minh và tiền thưởng thi đua cho các cá nhân và đơn vị được tặng danh hiệu thi đua nói chung trong các ngành, để khuyến khích và thiết thực bồi dưỡng phong trào thi đua yêu nước, đang phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Để thực hiện chủ trương trên, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ, các Ủy ban và các cơ quan liên quan tiến hành các công tác sau đây:

1. Bộ Lao động có trách nhiệm bổ sung chế độ khen thưởng sáng kiến phát minh, chế độ thưởng tiền và hiện vật cho cá nhân và đơn vị được tặng danh hiệu thi đua trong các ngành công nghiệp, sự nghiệp, và hành chính. Để việc nghiên cứu có kết quả tốt, Bộ Lao động cần phối hợp chặt chẽ với Tổng công đoàn, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các Bộ khác có liên quan.

2. Bộ nông nghiệp có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo chế độ khen thưởng sáng kiến phát minh, chế độ thưởng tiền và hiện vật cho cá nhân và đơn vị được tặng danh hiệu thi đua trong các hợp tác xã nông nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp cần phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Ban Công tác nông thôn, Bộ Tài chính, các Bộ, các ngành khác có liên quan.

3. Bộ công nghiệp nhẹ có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo chế độ khen thưởng sáng kiến phát minh, chế độ thưởng tiền và hiện vật cho cá nhân và đơn vị được tặng danh hiệu thi đua trong các hợp tác xã thủ công nghiệp. Trong quá trình nghiên cứu, Bộ Công nghiệp nhẹ cần phối hợp với Ban Liên hiệp hợp tác xã thủ công nghiệp trung ương, Bộ Tài chính, và các Bộ, các ngành có liên quan.

4. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chịu trách nhiệm nghiên cứu xây dựng chế độ khen thưởng sáng kiến phát minh, chế độ thưởng tiền và hiện vật cho cá nhân và đơn vị được tặng danh hiệu thi đua trong ngành quân đội, công an và công an vũ trang.

5. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm nghiên cứu tính toán về mặt tài chính, góp ý kiến cụ thể với các Bộ Lao động, Nông nghiệp, Công nghiệp nhẹ, Quốc phòng về việc lập dự trù kinh phí về thưởng sáng kiến phát minh, làm các dự án kinh phí về thưởng tiền và hiện vật cho cá nhân và đơn vị thi đua trong các ngành.

6. Ủy ban Khoa học Nhà nước có trách nhiệm xây dựng đề án tổ chức hệ thống xác minh sáng kiến phát minh từ trung ương đến cơ sở.

7. Ủy ban kế hoạch Nhà nước và Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước có trách nhiệm dự thảo đề án hệ thống “Tổ chức xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật” từ trung ương đến các đơn vị cơ sở, để thực hiện việc xây dựng các định mức cần thiết, nghiên cứu đưa dần vào sản xuất và xây dựng những định mức kinh tế kỹ thuật trung bình tiên tiến đạt được trong quá trình thi đua.

8. Tất cả các Bộ, các Ủy ban được giao trách nhiệm trên, cần trình lên Hội đồng Chính phủ các dự thảo văn bản trước ngày 30-3-1963 để có thể chính thức ban hành vào ngày 01-5-1963;

Riêng về đề án tổ chức hệ thống xác minh sáng kiến phát minh từ trung ương đến địa phương thì Ủy ban Khoa học Nhà nước cần cố gắng trình lên Hội đồng Chính phủ vào tháng 2-1963 để ban hành sớm hơn.

9. Công việc chuẩn bị dự thảo cần xúc tiến gấp. Trong quá trình chuẩn bị, các Bộ, các ngành có trách nhiệm cần tham khảo các văn bản và các ý kiến về chế độ khen thưởng sáng kiến phát minh, và khen thưởng bồi dưỡng thi đua mà Văn phòng Phủ Thủ tướng đã gửi đến các ngành.

Văn phòng Phủ Thủ tướng sẽ cung cấp thêm cho các Bộ và các Ủy ban có trách nhiệm dự thảo những tài liệu và ý kiến mà trước đây các ngành, các địa phương đã trực tiếp phản ánh lên Phủ Thủ tướng về vấn đề này và cùng với các cơ quan trên bàn bạc lịch công tác để bảo đảm thời gian quy định.

Các Bộ, các Ủy ban được giao trách nhiệm dự thảo, có gặp khó khăn mắc mứu gì, sẽ trực tiếp phản ánh với Phủ Thủ tướng để kịp thời giải quyết.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 


Lê Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 2
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 07-TTg bổ sung chế độ khen thưởng sáng kiến phát minh bồi dưỡng thi đua


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07-TTg bổ sung chế độ khen thưởng sáng kiến phát minh bồi dưỡng thi đua
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 2
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 07-TTg bổ sung chế độ khen thưởng sáng kiến phát minh bồi dưỡng thi đua

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07-TTg bổ sung chế độ khen thưởng sáng kiến phát minh bồi dưỡng thi đua