Chỉ thị 08/2005/CT-UB

Chỉ thị 08/2005/CT-UB Triển khai các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2005/CT-UB Triển khai biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2005/CT-UB

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2005 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP LÀM GIẢM BỤI TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 Giữ gìn vệ sinh, môi trường là nét đẹp văn hoá, là nội dung quan trọng trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ". Trong các đợt cao điểm phục vụ SEA Games 22 và ASEM V, các sở, ban, ngành, Quận, Huyện cùng toàn thể nhân dân Thủ đô đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ giữ gìn thành phố xanh, sạch, đẹp, tạo ấn tượng tốt đối với các vị khách quý và bạn bè quốc tế.

Phát huy kết quả đạt được, để tạo những biến chuyển tích cực hơn nữa nhằm  giảm bụi bẩn trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố đã ban hành quyết định số 02/2005/QĐ-UB ngày 10/1/2005 "Quy định về việc thực hiện các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội", để công tác triển khai thực hiện Quy định một cách có hiệu quả, UBND Thành phố Chỉ thị:

1. Uỷ ban nhân dân các Quận, Huyện :

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân Quyết định 02/2005/QĐ-UB ngày 10/1/2005 về việc ban hành quy định thực hiện các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chỉ đạo Đội Thanh tra Xây dựng Đô thị thực hiện quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm gây bụi bẩn đường phố trong phạm vi thẩm quyền và địa bàn quản lý.

2. Sở Giao thông công chính:

- Tổ chức phổ biến tuyên truyền Quyết định 02/2005/QĐ-UB ngày 10 / 1 / 2005 của UBND Thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố và phổ biến hướng dẫn các chủ phương tiện tổ chức sửa chữa cải tạo phương tiện đảm bảo đủ tiêu chuẩn, kín khít, không gây rơi vãi ra đường. Tổ chức lực lượng quản lý kịp thời, thu dọn các điểm phế thải, rác thải phát sinh trên đường phố, không để tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.Tăng cường công tác hút bụi bẩn và rửa đường trên các tuyến phố trục chính của thành phố.

- Chỉ đạoThanh tra giao thông công chính thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm: Các phương tiện vận chuyển không đảm bảo kín khít; không rửa sạch bên ngoài, lốp xe, gầm xe trước khi ra khỏi công trình xây dựng hoặc các điểm khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng, để vật liệu rời, chất thải chuyên chở rơi vãi ra đường phố; để vật liệu đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông, bụi bẩn đường phố, phối hợp với các lực lượng Thanh tra Xây dựng, Công an, Quản lý thị trường, các cơ quan chức năng thuộc Quận,  Huyện trong việc kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác, kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng.

- Chủ trì cùng với các Sở, Ngành, Quận, Huyện kiểm tra việc thực hiện 02/2005/QĐ-UB kiểm tra đối với các công trình xây dựng, các điểm khai thác, buôn bán vật liệu xây dựng, các phương tiện vận chuyển vật liệu rời, phế thải.

- Khẩn trương triển khai xây dựng các dự án về bãi chứa phế thải xây dựng thành phố và quy hoạch các điểm rửa xe ra, vào Thành phố.

- Đề xuất kinh phí tăng cường duy trì vệ sinh môi trường nhằm giảm bụi Thanh phố; kinh phí tuyên truyền, xăng dầu, mua sắm các phương tiện nghiệp vụ để giám sát các hành vi vi phạm cho các đơn vị chức năng: Thanh tra Giao thông công chính, Thanh tra xây dựng, trình UBND Thành phố phê duyệt.

3. Công an Thành phố:

- Chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát trật tự phối hợp với Thanh tra Giao thông công chính, Thanh tra xây dựng, Quản lý thị trường, quận huyện kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm. 

4. Sở xây dựng:

- Chủ trì xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới kinh doanh vật liệu xây dựng.

- Chỉ cấp giấy phép xây dựng cho các công trình khi có cam kết đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh môi trường theo đúng quy định tại Quyết định số 25/2002/QĐ-UB ngày 27/2/2002 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra xây dựng kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm đối với các chủ công trình vi phạm quy định đảm bảo vệ sinh môi trường, các tổ chức, cá nhân thi công công trình xây dựng không có che, chắn an toàn; phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông công chính, lực lượng Công an trong việc kiểm tra, xử lý các vi phạm không rửa sạch bên ngoài, lốp xe, gầm xe trước khi ra khỏi công trình xây dựng hoặc các điểm khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng; để vật liệu đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông, bụi bẩn đường phố.   

5. Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất:

- Cấp phép cho các hoạt động khai thác vật liệu xây dựng ( cát, đá, sỏi).

- Tham gia liên ngành xử lý vi phạm về gây ô nhiễm bụi của các hoạt động xây dựng và khai thác, kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng.

- Định kỳ đánh giá mức độ ô nhiễm bụi trên địa bàn Thành phố.

6. Sở Thương mại:

- Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra xử lý các vi phạm kinh doanh, khai thác vật liệu xây dựng không có chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động, điểm tập kết vật liệu rời không phù hợp với quy hoạch được duyệt; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra xử lý các vi phạm gây bụi bẩn hoặc không thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo phương tiện vận chuyển khi ra vào điểm khai thác vật liệu xây dựng tuân theo đúng quy định tại quyết định số 02/2005/QĐ-UB ngày 10 / 1 / 2005 của UBND Thành phố.

7. Cơ quan đăng ký kinh doanh:

- Sở Kế hoạch đầu tư, Uỷ ban nhân dân các Quận, Huyện khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể kinh doanh vật liệu xây dựng rời ( cát, đá, sỏi, vôi, xi măng rời) phải căn cứ theo quy hoạch mạng lưới kinh doanh vật liệu xây dựng của thành phố.

8. Sở Văn hoá thông tin:

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để mọi tổ chức và cá nhân hiểu, thực hiện quyết định 02/2005/QĐ-UB ngày 10 / 1 / 2005 của UBND Thành phố.

- Có kế hoạch tập trung kiểm tra thực hiện Quyết định 02/2005/QĐ-UB theo kế hoạch kiểm tra liên ngành hàng tuần.

9. Sở Tài chính:

- Xây dựng cơ chế tài chính về việc phân bổ kinh phí xử phạt nhằm động viên các lực lượng tích cực tham gia xử lý vi phạm quyết định 02/2005/QĐ-UB trình Thành phố phê duyệt.

Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển vật liệu rời, phế thải xây dựng, thi công các công trình xây dựng, khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

 

 

TM .UỶ BAN NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Đỗ Hoàng Ân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2005/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2005/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2005
Ngày hiệu lực01/03/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2005/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 08/2005/CT-UB Triển khai biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/2005/CT-UB Triển khai biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/2005/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành01/03/2005
        Ngày hiệu lực01/03/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/2005/CT-UB Triển khai biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2005/CT-UB Triển khai biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

           • 01/03/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực