Chỉ thị 08/2006/CT-UBND

Chỉ thị 08/2006/CT-UBND tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát việc thanh lý các Quỹ tín dụng nhân dân đã giải thể do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2006/CT-UBND chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2006/CT-UBND

Thị xã Cao Lãnh, ngày 11 tháng 4 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT VIỆC THANH LÝ CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN ĐÃ GIẢI THỂ

Vừa qua thực hiện Đề án củng cố hoàn thiện và phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã quyết định sắp xếp lại dưới hình thức giải thể 05 Quỹ tín dụng nhân dân là: Bình Hàng Trung, Ba Sao huyện Cao Lãnh; Mỹ An, Phú Điền huyện Tháp Mười và Long Khánh B huyện Hồng Ngự do hoạt động yếu kém không thể khắc phục được. Đồng thời để theo dõi, giám sát, chỉ đạo trong thời gian thanh lý, Ủy ban nhân dân Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thanh lý và Tổ Chuyên viên giúp việc, Tổ giám sát thanh lý, cấp xã nơi có Quỹ tín dụng nhân dân thanh lý thành lập Hội đồng thanh lý nhằm giúp cho việc thanh lý được nhanh chóng, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, đến nay thời gian thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân giải thể đã gia hạn trên 03 lần nhưng chưa xử lý dứt điểm theo phương án, với lý do số tiền thu nợ chỉ đủ để chi trả tiền gởi của khách hàng, còn nợ vay của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương chưa trả được. Bên cạnh đó, một số cán bộ có trách nhiệm liên quan chưa làm tốt công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân, một số nơi chưa khẩn trương tổ chức triển khai, quán triệt để thực hiện. Hội đồng thanh lý giải thể Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động không hiệu quả, những món nợ có khả năng thu hồi nhưng người vay cố ý không trả, xử lý thiếu kiên quyết. Công tác tham mưu của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Tỉnh còn hạn chế. Một số Ủy ban nhân dân Huyện nơi có

Quỹ tín dụng nhân dân giải thể chưa quan tâm đúng mức, sự hỗ trợ của các Ngành bảo vệ pháp luật chưa kịp thời. Những hạn chế trên đã làm ảnh hưởng đến kết quả và tiến độ thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân.

Để việc thanh lý các Quỹ tín dụng nhân dân giải thể được nhanh chóng, đúng quy định, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp:

Làm đầu mối phối hợp với Ủy ban nhân các huyện có Quỹ tín dụng nhân dân giải thể đôn đốc, chỉ đạo Hội đồng thanh lý đẩy nhanh tiến độ thanh lý. Tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý những khó khăn vướng mắc trong công tác thu hồi nợ, nhất là những món nợ có khả năng nhưng cố ý không trả nợ cho Quỹ tín dụng nhân dân.

2. Tổ Giám sát thanh lý.

Thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc Hội đồng thanh lý, hướng dẫn lập hồ sơ chuyển đến cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý đối với những khoản nợ có khả năng nhưng cố ý không trả. Báo cáo kịp thời về Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Tỉnh những khó khăn, vướng mắc và kết quả thanh lý theo quy định.

3. Hội đồng thanh lý.

Theo dõi, kê khai, phân loại nợ, có biện pháp tích cực để thu hồi nợ đối với các món nợ đã cam kết thời hạn trả. Những trường hợp không có khả năng trả, thì phải lập biên bản cụ thể và phải được chính quyền địa phương xác nhận.

Đối với những món nợ do nguyên nhân chủ quan gây ra, sau khi tận thu, số tiền còn lại quy trách nhiệm cụ thể cho các cán bộ, nhân viên có liên quan và phải kiên quyết xử lý (cần thiết lập hồ sơ chuyển cơ quan pháp luật xử lý).

Giám sát chặt chẽ việc chi trả các khoản nợ, bảo đảm theo trật tự ưu tiên đã quy định. Báo cáo kịp thời về Tổ giám sát thanh lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi nợ.

4. Ban Chỉ đạo thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân:

Tiếp tục triển khai, thực hiện Công văn số 993/NHNN-TDHT ngày 07 tháng 9 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đẩy mạnh tiến độ công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân. Chỉ đạo Tổ chuyên viên kiểm tra tình hình phân loại nợ, trên cơ sở nợ đã phân loại, đôn đốc thực hiện kế hoạch thanh lý theo quy định của Công văn số 993/NHNN-TDHT.

5. Ủy ban nhân dân các huyện có Quỹ tín dụng nhân dân giải thể:

Cử cán bộ theo dõi tình hình và tiến độ thanh lý các Quỹ tín dụng nhân dân giải thể. Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Tỉnh và các ngành liên quan tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quán triệt về nhận thức của công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân, hỗ trợ Hội đồng thanh lý trong công tác thu hồi nợ.

6. Cơ quan Công an, tích cực hỗ trợ, có biện pháp xử lý để thu nợ cho Quỹ tín dụng nhân dân theo đề nghị của Tổ giám sát và Hội đồng thanh lý.

7. Chủ tịch Hội đồng thanh lý các Quỹ tín dụng nhân dân giải thể, trên cơ sở các món nợ cho vay đã phân loại, tổ chức phân công thành viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tiếp cận các đối tượng còn nợ để đôn đốc trả nợ. Kiên quyết xử lý dứt điểm những trường hợp có khả năng nhưng cố ý không trả, lập hồ sơ chuyển đến cơ quan bảo vệ pháp luật để hỗ trợ xử lý thu hồi nợ.

8. Giao cho Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cá nhân, đơn vị có liên quan đến công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện đúng nội dung Công văn 993/NHNNTDHT ngày 07 tháng 9 năm 2005 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc đẩy mạnh tiến độ công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân.

Chậm nhất đến 15 tháng 6 năm 2006 tổng hợp, báo cáo kết quả thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân về Ủy ban nhân dân Tỉnh để chỉ đạo tiếp. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh, trình Trung ương xem xét cho kết thúc thanh lý một số Quỹ tín dụng nhân dân, nếu xét thấy có thể kết thúc được./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2006
Ngày hiệu lực21/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/2006/CT-UBND chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/2006/CT-UBND chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrương Ngọc Hân
        Ngày ban hành11/04/2006
        Ngày hiệu lực21/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 08/2006/CT-UBND chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2006/CT-UBND chỉ đạo giám sát thanh lý quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp

              • 11/04/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/04/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực