Chỉ thị 08/2009/CT-UBND

Chỉ thị 08/2009/CT-UBND về chấn chỉnh tình trạng tùy tiện lấy đất, cát núi làm nguyên vật liệu xây dựng và chôn cất trên núi trái phép do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2009/CT-UBND chấn chỉnh tình trạng tùy tiện lấy đất, cát núi làm nguyên vật liệu xây dựng chôn cất trên núi trái phép


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 08/2009/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 12 tháng 8 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG TÙY TIỆN LẤY ĐẤT, CÁT NÚI LÀM NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHÔN CẤT TRÊN NÚI TRÁI PHÉP

Hiện nay, tình trạng tùy tiện lấy đất, cát núi trái phép để làm nguyên vật liệu xây dựng, san lấp công trình diễn ra phổ biến là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm đất bạc màu, giảm năng suất, đặc biệt có những nơi lấy đất sâu xuống 5 - 6 m làm hủy hoại đất, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của các hộ xung quanh. Tình trạng tự lập nghĩa trang, chôn cất trái phép trên núi đã làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường đầu tư và phát triển du lịch.

Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân chưa cao, các ngành chức năng và chính quyền địa phương chưa tuyên truyền rộng rãi việc nghiêm cấm và kiên quyết xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện những công việc sau đây:

1. Nghiêm cấm các hành vi tùy tiện lấy đất, cát núi làm nguyên vật liệu xây dựng, tự lập nghĩa trang, chôn cất trên núi trái phép. Mọi trường hợp chôn cất không thuộc các khu quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa đều là chôn cất trái phép.

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức kiểm tra thường xuyên để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Địa phương nào còn để xảy ra tình trạng nêu trên ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, cảnh quan, môi trường thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phải chịu các hình thức kỷ luật trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về sử dụng đất, khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường đến cán bộ, công chức, doanh nghiệp và nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành và tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Các hành vi tùy tiện lấy đất, cát núi làm nguyên vật liệu xây dựng, tự lập nghĩa trang, chôn cất trên núi trái phép sau ngày ban hành Chỉ thị này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải ngăn chặn kịp thời và xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xử lý.

3. Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn và thị xã Châu Đốc khẩn trương quy hoạch, xây dựng các khu nghĩa trang tập trung đảm bảo các điều kiện về cảnh quan, môi trường để phục vụ nhân dân có nhu cầu chôn cất.

Từ nay đến năm 2012, có chính sách khuyến khích, vận động nhân dân đã chôn cất trên núi cải táng về chôn cất tại các khu vực đã được quy hoạch. Sau năm 2012, có quy định bắt buộc cải táng về chôn cất tại các khu vực đã được quy hoạch và hoàn thành việc cải táng này trước năm 2015.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố lập quy hoạch các vùng khai thác đất, cát núi làm nguyên vật liệu xây dựng, san lấp công trình, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt trước tháng 12/2009 để phục vụ nhu cầu đầu tư, xây dựng trong tỉnh.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác khoáng sản làm nguyên vật liệu xây dựng lập các thủ tục về thăm dò, khai thác đúng theo quy định hiện hành. Đồng thời, hướng dẫn tận thu các sản phẩm phụ, phế phẩm trong quá trình khai thác khoáng sản để san lấp công trình hoặc làm các nguyên vật liệu xây dựng thích hợp.

5. Đối với việc cải tạo đất gò cao, đất triền núi cho bằng phẳng để thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp, chủ sử dụng đất làm đơn nêu rõ vị trí, quy mô, mục đích, yêu cầu, độ sâu cải tạo gởi Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét cho phép thực hiện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ vào quy hoạch sản xuất nông nghiệp, địa hình, độ cao trung bình của khu vực, mức độ ảnh hưởng đến môi trường sản xuất, sinh hoạt của các hộ xung quanh để cho phép cải tạo đất. Trong quá trình cải tạo đất, thì lớp đất mặt được chủ sử dụng đất tận thu để làm nguyên vật liệu xây dựng hoặc san lấp công trình.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và báo cáo kịp thời tình hình thực hiện Chỉ thị này về Ủy ban nhân dân tỉnh./.


Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c);
- Website Chính phủ;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở, Ban ngành cấp tỉnh;
- UBND huyện, TX, TP;
- Báo AG, Đài PTTH AG;
- Các Phòng KT, XDCB, TH, NC;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2009
Ngày hiệu lực22/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/2009/CT-UBND chấn chỉnh tình trạng tùy tiện lấy đất, cát núi làm nguyên vật liệu xây dựng chôn cất trên núi trái phép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/2009/CT-UBND chấn chỉnh tình trạng tùy tiện lấy đất, cát núi làm nguyên vật liệu xây dựng chôn cất trên núi trái phép
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHuỳnh Thế Năng
        Ngày ban hành12/08/2009
        Ngày hiệu lực22/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 08/2009/CT-UBND chấn chỉnh tình trạng tùy tiện lấy đất, cát núi làm nguyên vật liệu xây dựng chôn cất trên núi trái phép

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2009/CT-UBND chấn chỉnh tình trạng tùy tiện lấy đất, cát núi làm nguyên vật liệu xây dựng chôn cất trên núi trái phép

              • 12/08/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/08/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực