Chỉ thị 08/2011/CT-UBND

Chỉ thị 08/2011/CT-UBND năm 2011 đẩy mạnh thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2011/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2011/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 03 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 158/2007/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; ngày 20/3/2008 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 607/UBND-NC chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và bước đầu đạt được một số kết quả nhất định...

Tuy vậy, qua báo cáo của các đơn vị, nhìn chung kết quả đạt được chưa cao, một số đơn vị thực hiện còn mang tính hình thức, đối phó, chưa đi sâu vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; việc luân chuyển, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc thực hiện chưa triệt để. Điều này, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền chưa thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phải chuyển đổi; người đứng đầu của một số đơn vị thiếu quan tâm, chỉ đạo chưa quyết liệt, chưa xác định cụ thể danh mục vị trí phải chuyển đổi, nên hiệu lực, hiệu quả còn thấp...

Để kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Văn bản số 607/UBND-NC của UBND tỉnh; nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với cấp Ủy và các tổ chức đoàn thể quần chúng làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức đến định kỳ phải chuyển đổi vị trí công tác.

2. Rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị hàng năm theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Văn bản số 607/UBND-NC của UBND tỉnh.

3. Việc chuyển đổi vị trí công tác là trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, đoàn thể, là nghĩa vụ của công chức, viên chức phải thực hiện (đối với vị trí công tác phải chuyển đổi), trong đó trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

4. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải thực hiện thường xuyên, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, theo nguyên tắc hoán vị, không làm tăng biên chế, không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc; chống biểu hiện bè phái, cục bộ, chủ nghĩa cá nhân; không để mất đoàn kết và không làm xáo trộn lớn trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện kịp thời Chỉ thị này; định kỳ tháng 11 hàng năm báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét giải quyết. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ:
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Chánh, PVP/UB;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo - Tin học (để đăng tải);
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2011
Ngày hiệu lực20/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/2011/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/2011/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP Hà Tĩnh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành10/03/2011
        Ngày hiệu lực20/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/2011/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2011/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện Nghị định 158/2007/NĐ-CP Hà Tĩnh

           • 10/03/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực