Chỉ thị 08/CT-BCN

Chỉ thị 08/CT-BCN năm 2007 về áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-BCN áp dụng sản xuất sạch hơn cơ sở sản xuất công nghiệp


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/CT-BCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2007 

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Triển khai thực hiện Quyết định số 328/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010, Quyết định số 34/2005/QĐ‑TTg ngày 22 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41‑NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Bộ Công nghiệp đã chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp công nghiệp nghiên cứu, phổ biến và áp dụng sản xuất sạch hơn vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và góp phần bảo vệ môi trường theo định hướng phát triển bền vững ngành công nghiệp.

Thời gian qua, các Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp đã tích cực tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về sản xuất sạch hơn, từng bước áp dụng sản xuất sạch hơn vào sản xuất tại doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, số lượng các đơn vị tham gia áp dụng sản xuất sạch hơn còn hạn chế, đa số các giải pháp áp dụng còn ở mức độ đơn giản, vì vậy kết quả chưa đạt như mong muốn. 

Để thúc đẩy việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong toàn ngành công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp yêu cầu:

1. Thúc đẩy việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp

1.1. Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty, các Sở Công nghiệp: 

Tổ chức nghiên cứu nội dung sản xuất sạch hơn, phổ biến đến các cơ sở thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn; thường xuyên chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả việc áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc phạm vi quản lý; 

Chủ động đầu tư nghiên cứu và áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về sản xuất sạch hơn trong sản xuất; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về sản xuất sạch hơn; tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; 

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước 31 tháng 12 hàng năm. 

1.2. Các cơ sở sản xuất: 

Xây dựng kế hoạch và triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn, từng bước nghiên cứu, áp dụng các giải pháp quản lý sản xuất, cải tiến công nghệ, thiết bị để đạt hiệu quả cao hơn; định kỳ tổng kết, tự đánh giá hiệu quả áp dụng.
 
Từng bước tổ chức xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000; đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, áp dụng ghi nhãn tiết kiệm năng lượng đối với hàng hóa, sản phẩm theo quy định.  

2. Huy động nguồn lực để thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp 

2.1. Các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp bố trí nguồn nhân lực và kinh phí phù hợp để thúc đẩy thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong toàn đơn vị; tổ chức tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các đơn vị thành viên bố trí nhân lực, kinh phí để thực hiện có hiệu quả các giải pháp sản xuất sạch hơn tại đơn vị; 

2.2. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chức năng, các Tập đoàn, Tổng Công ty và các Sở Công nghiệp: 

Triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, tập huấn về sản xuất sạch hơn; xây dựng trang Web về sản xuất sạch hơn để phổ biến thông tin; xây dựng Sổ tay hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp;  

Thiết lập mạng lưới tư vấn giúp cơ sở sản xuất thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ cho việc thực hiện sản xuất sạch hơn; xem xét, cân đối hỗ trợ một phần tài chính từ các nguồn kinh phí Sự nghiệp Khoa học Công nghệ và Sự nghiệp Môi trường để triển khai các dự án trình diễn về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất được lựa chọn;  

Làm đầu mối giúp Bộ tổ chức xét thưởng hàng năm cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường, áp dụng sản xuất sạch hơn. 

3. Tổ chức thực hiện  

Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Công nghiệp địa phương lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc áp dụng sản xuất sạch hơn của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn;

Các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty, các Sở Công nghiệp, các Cục, Vụ thuộc Bộ theo chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.
 

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-BCN

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2007
Ngày hiệu lực10/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-BCN

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-BCN áp dụng sản xuất sạch hơn cơ sở sản xuất công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-BCN áp dụng sản xuất sạch hơn cơ sở sản xuất công nghiệp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành10/07/2007
        Ngày hiệu lực10/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-BCN áp dụng sản xuất sạch hơn cơ sở sản xuất công nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-BCN áp dụng sản xuất sạch hơn cơ sở sản xuất công nghiệp

           • 10/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực