Chỉ thị 08/CT-UB

Chỉ thị 08/CT-UB năm 1994 tăng cường quản lý nhà nước về nhà ở và đất đai tại các đô thị trong toàn tỉnh Quảng Bình

Chỉ thị 08/CT-UB 1994 quản lý nhà nước nhà ở đất đai đô thị Quảng Bình đã được thay thế bởi Chỉ thị 17/2004/CT-UB triển khai thi hành Pháp luật Đất đai 2003 quản lý đất đai Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 24/06/2004.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UB 1994 quản lý nhà nước nhà ở đất đai đô thị Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UB

Đồng Hới, ngày 09 tháng 5 năm 1994

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NHÀ Ở VÀ ĐẤT ĐAI TẠI CÁC ĐÔ THỊ TRONG TOÀN TỈNH

Hiện nay, nhiều người sử dụng đất ở thị xã Đồng Hới và các thị trấn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là ở địa bàn thị xã Đồng Hới từ sau khi chia tỉnh phần lớn chỉ có thông báo cấp đất của Phòng công nghiệp và xây dựng thị xã, chủ sở hữu nhà ở chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Vì vậy việc quản lý đất đai tại các xã, phường thuộc thị xã Đồng Hới cũng như các thị trấn huyện lỵ có nhiều khó khăn, vừa gây trở ngại cho nhân dân trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp về nhà ở và đất ở, vừa tạo ra sơ hở trong việc quản lý mua bán, chuyển nhượng tài sản giữa các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân.

Để triển khai thực hiện tốt Luật đất đai và Pháp lệnh Nhà ở, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, các tổ chức đoàn thể và nhân dân thực hiện tốt các việc sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai, pháp lệnh nhà ở nhằm nâng cao sự hiểu biết về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và sở hữu nhà ở để mọi người thực hiện tốt luật, pháp lệnh và các quy định của Nhà nước trong việc quản lý đất đai và nhà ở.

2. Cơ quan quản lý sử dụng đất đai của tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại thị xã Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ đúng quy định của pháp luật. Trước mắt triển khai ngay việc cấp quyết định giao đất của UBND tỉnh cho các hộ gia đình đã có thông báo giao đất của Phòng công nghiệp và xây dựng thị xã Đồng Hới từ tháng 5 năm 1993 trở về trước.

3. Sở Xây dựng phối hợp với UBND các huyện, thị xã tổ chức kiểm tra và hướng dẫn làm các thủ tục liên quan đến quyền sở hữu nhà ở để chuẩn bị triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho mọi tổ chức và công dân ở thị xã Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ theo đúng pháp lệnh nhà ở.

4. Cơ quan công chứng Nhà nước phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các cơ quan liên quan kiểm tra tính xác thực các loại giấy tờ, chứng nhận hợp đồng mua, bán, đổi, cho, tặng nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chứng nhận di chúc, tài sản thừa kế cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và nhân dân kịp phục vụ cho việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất.

5. Sở Xây dựng chủ trì cùng với các cơ quan: quản lý sử dụng đất đai, Cục thuế, Công chứng Nhà nước và Sở Tư pháp xây dựng quy chế và thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; quy trình chứng nhận chuyển dịch quyền sở hữu nhà đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thủ tục trước bạ sang tên theo đúng pháp luật hiện hành.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các ngành, các địa phương, đơn vị có kế hoạch và biện pháp triển khai thực hiện, Sở xây dựng có trách nhiệm tổng hợp và định kỳ báo cáo với UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TV Tỉnh uỷ;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các CQ ban ngành cấp tỉnh;
TT HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Lưu VP.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Hữu Trung

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/1994
Ngày hiệu lực09/05/1994
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2004
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UB 1994 quản lý nhà nước nhà ở đất đai đô thị Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UB 1994 quản lý nhà nước nhà ở đất đai đô thị Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýĐinh Hữu Trung
        Ngày ban hành09/05/1994
        Ngày hiệu lực09/05/1994
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2004
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UB 1994 quản lý nhà nước nhà ở đất đai đô thị Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UB 1994 quản lý nhà nước nhà ở đất đai đô thị Quảng Bình