Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2015 thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2015 tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 

CHỈ THỊ

THỰC HIỆN THÁNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG MÔI TRƯỜNG CHĂN NUÔI

Trong thời gian vừa qua, một số dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm như bệnh lở mồm long móng, bệnh tai xanh lợn và dịch cúm gia cầm (H5N1, H5N6) đã được các cấp, các ngành và các cơ quan chuyên môn phát hiện, xử lý kịp thời nên không có hiện tượng lây lan trên diện rộng. Tuy nhiên trong thời gian tới nguy cơ xuất hiện các mầm bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm là rất cao. Đặc biệt hiện nay, diễn biến bệnh cúm A/H7N9 tại Trung Quốc vẫn phức tạp. Hơn nữa, diễn biến của Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (MERS-CoV) trên người xuất hiện ở nhiều nước tại vùng Trung Đông, Hàn Quốc và Trung Quốc. Các chuyên gia nghi ngờ bệnh có nguồn gốc từ động vật như lạc đà, dơi lây cho người.

Thực hiện Công văn số 4660/BNN-TY ngày 12/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai đợt 1 tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng năm 2015. Nhằm chủ động ngăn chặn, cắt đứt đường truyền lây của vi rút gây bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm và trong môi trường,

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi” với nội dung và cách thức triển khai cụ thể, như sau:

1.1. Nội dung vệ sinh, tiêu độc, khử trùng:

a. Cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm

a.1. Đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung:

- Phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn thu gom phân rác để đốt hoặc chôn, khơi thông cống rãnh.

- Phun xịt tiêu độc, khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận 01 lần/tuần.

- Vệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, thức ăn,... trước khi ra/vào cơ sở.

a.2. Đối với chăn nuôi hộ gia đình:

- Quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm; thu gom phân rác, độn chuồng để đốt hoặc chôn.

- Phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực nuôi nhốt gia súc, gia cầm và vùng phụ cận 01 lần/tháng.

- Vệ sinh sạch sẽ phương tiện, dụng cụ vận chuyển sau mỗi lần vận chuyển.

a.3. Đối với cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm:

- Phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp, thu gom vỏ trứng sau khi ấp nở để tiêu hủy.

- Phun tiêu độc, khử trùng hàng ngày toàn bộ diện tích cơ sở ấp trứng, đường ra vào cơ sở ấp trứng, các phương tiện vận chuyển trứng giống và gia cầm ấp nở,...

b. Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung:

- Nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ: Sau khi gia súc, gia cầm được đưa đi giết mổ, toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

- Nơi giết mổ phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng sau mỗi ca sản xuất và cuối ngày sản xuất, giết mổ.

- Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng; khơi thông cống rãnh.

- Phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ.

c. Chợ có buôn bán gia súc, gia cầm sống và sản phẩm động vật:

- Quét dọn và phun thuốc khử trùng hàng ngày khu vực buôn bán động vật, sản phẩm động vật, khu vực giết mổ và các vật dụng liên quan cuối mỗi buổi chợ.

- Phương tiện, dụng cụ vận chuyển phải được phun tiêu độc, khử trùng khi vào, ra khỏi chợ.

- Những quầy bán thịt phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc tiêu độc, khử trùng cuối mỗi buổi chợ.

- Quét dọn và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng biện pháp chôn hoặc đốt.

d. Đối với động vật, sản phẩm động vật nhập lậu bị tịch thu:

- Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển, sản phẩm động vật nhập lậu bị bắt giữ.

- Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực nhốt, giữ động vật ngay sau mỗi đợt tiêu hủy. Phân, rác thải phải được xử lý chôn hoặc đốt.

e. Khu vực biên giới:

- Khu vực cửa khẩu: Bố trí hố sát trùng với chiều dài hơn một vòng bánh xe để khử trùng bánh xe các phương tiện qua lại. Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông vào trong nước tiêu thụ.

- Khu vực đường mòn, lối mở: Bố trí hố sát trùng bằng vôi bột với chiều dài hố dài hơn một vòng bánh xe để khử trùng bánh xe các phương tiện qua lại.

1.2. Cách thức tiến hành vệ sinh, tiêu độc, khử trùng:

- Những cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện theo sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan thú y.

- Các xã, phường, thị trấn tổ chức các đội phun thuốc khử trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ có buôn bán gia cầm, nơi công cộng, khu nhốt giữ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu kinh phí do nhà nước cấp. Việc phun khử trùng chỉ thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ, rửa,... do chủ hộ thực hiện.

- UBND các xã biên giới chỉ đạo bố trí hố sát trùng tại khu vực đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn quản lý.

- Tại cửa khẩu biên giới: Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu (nếu không có Trạm kiểm dịch động vật thì Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện đóng trên địa bàn) chủ động phối hợp, tham mưu Ban quản lý cửa khẩu bố trí hố sát trùng, đồng thời tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua các cửa khẩu.

- Loại hóa chất khử trùng là Benkocid do Công ty CP Thuốc thú y Trung ương NAVETCO sản xuất, cách tiến hành như đã áp dụng trong các lần vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trước đây.

- Thời gian thực hiện: 01 tháng, bắt đầu từ 25/6/2015 đến hết 25/7/2015

2. UBND huyện, thị xã:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi theo nội dung Chỉ thị này.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn huyện, thị xã. Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm huyện, thị xã kiểm tra, giám sát thực hiện tại các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp Trạm Chăn nuôi - Thú y, nhân viên thú y và trưởng thôn, ấp, khu phố rà soát, thống kê số hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, chợ có buôn bán gia súc, gia cầm sống. Tổng hợp và gửi báo cáo về Chi cục Chăn nuôi - Thú y để nhận thuốc khử trùng, vật tư bảo hộ lao động thực hiện tiêu độc, khử trùng theo quy định.

- Chỉ đạo UBND các xã biên giới phối hợp Trạm Chăn nuôi - Thú y rà soát các đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn quản lý để bố trí hố sát trùng hợp lý và hiệu quả.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện tiêu độc, khử trùng trên địa bàn quản lý. Thành lập các đội xung kích gồm dân quân tự vệ, thanh niên, công an, cán bộ thú y thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, chợ có buôn bán gia cầm, nơi công cộng. Ban điều hành thôn, ấp, khu phố có trách nhiệm phối hợp đội xung kích thực hiện tiêu độc, khử trùng trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã tham mưu UBND huyện, thị xã bố trí kinh phí chi cho công tác tiêu độc, khử trùng tại địa phương theo đúng quy định hiện hành.

- Tổng hợp báo báo kết quả thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng về Sở Nông nghiệp và PTNT thông qua Chi cục Chăn nuôi - Thú y để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi - Thú y:

- Phối hợp UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi”

- Lập dự trù kinh phí mua thuốc khử trùng; kinh phí mua vật tư, bảo hộ lao động; kinh phí kiểm tra, giám sát và tuyên truyền thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức phân bổ thuốc khử trùng, vật tư bảo hộ lao động theo đăng ký của Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện, thị xã để thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi.

4. Sở Tài chính:

- Tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kịp thời kinh phí mua thuốc khử trùng, vật tư bảo hộ lao động; kinh phí kiểm tra, giám sát và tuyên truyền thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các huyện, thị xã cơ chế tài chính đảm bảo kinh phí chi trả công tiêu độc, khử trùng; xăng sử dụng cho máy tiêu độc, khử trùng; xăng xe cho người đi tiêu độc; công kiểm tra, giám sát cho cán bộ cấp huyện; kinh phí tuyên truyền và các khoản kinh phí khác để thực hiện các nội dung tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước:

Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y, UBND các huyện, thị xã thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để nhân dân tích cực hưởng ứng, thông tin kịp thời về thời gian tiêu độc, khử trùng, đảm bảo nội dung thông tin phải đến được với mọi người dân.

6. Các Sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội liên quan, thành viên BCĐ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm: Theo chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động phối hợp UBND các huyện, thị xã, Chi cục Chăn nuôi - Thú y triển khai thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi” trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện, cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP, Phòng: KTN, KTTH;
- Lưu: VT(Th ct 03-015)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Trai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2015
Ngày hiệu lực25/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2015 tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2015 tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi Bình Phước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrần Ngọc Trai
        Ngày ban hành25/06/2015
        Ngày hiệu lực25/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2015 tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi Bình Phước

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2015 tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi Bình Phước

              • 25/06/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/06/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực