Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 3 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018

Do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, những năm gần đây thời tiết, thiên tai diễn biến hết sức bất thường, phức tạp, khó lường theo chiều hướng cực đoan. Gần đây nhất, vào cuối năm 2017, cơn bão số 12 đã đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Khánh Hòa có sức gió mạnh cấp 12 (115 - 135 km/giờ), giật cấp 15 gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước trên địa bàn tỉnh, tổng thiệt hại ước tính trên 15.500 tỷ đồng.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó với các diễn biến bất thường, cực đoan của thiên tai trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số việc sau:

1. Về nhiệm vụ chung 

a) Tổ chức triển khai Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn đến các cấp, ngành đặc biệt là cấp cơ sở (xã, phường; thôn, tổ dân phố); đồng thời thực hiện rà soát các loại hình thiên tai (quy định tại Luật Phòng chống thiên tai) để xác định cụ thể các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn của từng địa phương, đơn vị, trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống và phương án ứng phó tương ứng từng loại hình, cấp độ rủi ro thiên tai, trong đó đặc biệt quan tâm đến các kế hoạch, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn và nắng nóng - hạn hán.

b) Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, đảm bảo thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng thôn, xóm, người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan. Chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn cho ngư dân và các chủ phương tiện tàu, thuyền những kiến thức cần thiết về tránh, trú bão, áp thấp nhiệt đới và diễn biến thời tiết nguy hiểm xảy ra trên biển.

c) Tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) các cấp, ngành; nâng cao năng lực và trang thiết bị; trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra của Ban Chỉ huy nhằm đảm bảo thống nhất và phối hợp chặt chẽ từ tỉnh đến các địa phương, cơ sở trong việc chủ động đối phó và xử lý kịp thời mọi tình huống xấu xảy ra; đồng thời tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án phòng, chống lụt, bão và các loại hình thiên tai khác.

d) Quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, công an, lực lượng thanh niên xung kích,... để chủ động thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố thiên tai tai xảy ra.

đ) Chỉ đạo rà soát, tăng cường quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, các hệ thống tiêu thoát nước, khu dân cư, đô thị tại khu vực ven sông, suối, ven biển, đồi núi,... đảm bảo hạn chế tác động do thiên tai. Chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực.

e) Rà soát, chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng thiên tai, đặc biệt các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

g) Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình hồ đập, thiết bị phục vụ cho xả lũ, phương tiện, vật tư dự phòng để chủ động ứng phó khi có sự cố và đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du trên địa bàn phụ trách.

h) Bảo đảm mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo hoạt động thông suốt trong mùa mưa bão và trong mọi tình huống; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ khi thiên tai xảy ra và trong mùa mưa, bão để chủ động xử lý kịp thời các tình huống do thiên tai gây ra.

i) Chủ động bố trí nguồn kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

k) Phối hợp với các đơn vị thi công tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình đang thi công khi có thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ để tiến hành lập rào chắn và cắm biển cảnh báo tại các vị trí hố móng, các công trình bị ngập nước do ảnh hưởng mưa lũ gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

l) Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh các nội dung về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chủ động xử lý, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền khi xảy ra các tình huống thiên tai.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm (chú trọng các khu vực xung yếu ngập lụt bởi nước biển dâng do bão mạnh, siêu bão; các khu vực dân cư sinh sống tại vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; các khu vực thoát lũ ở hạ lưu các hồ chứa...); các khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng khi xảy ra thiên tai, trong đó cần đánh giá sự phù hợp của phương án với thực tế và rút kinh nghiệm từ công tác ứng phó bão số 12 năm 2017 để xây dựng phương án phòng chống thiên tai của từng địa phương trong năm 2018 hợp lý và có hiệu quả; có kế hoạch bố trí lực lượng sẵn sàng thực hiện việc sơ tán dân ra khỏi vùng trũng, vùng cửa sông, vùng có nguy cơ ảnh hưởng nước biển dâng do bão mạnh, siêu bão và các vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn khi có tình huống thiên tai diễn ra; bố trí lãnh đạo, lực lượng chuyên môn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai ở những vùng trọng điểm, xung yếu.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành kế hoạch tu bổ, sửa chữa đê, kè trước mùa mưa lũ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng để sẵn sàng ứng phó khi mưa, bão, lũ lớn và các loại thiên tai khác xảy ra.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thiên tai, chủ động tổ chức việc phòng tránh, xây dựng phương án ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trước khi thiên tai xảy ra nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản, ổn định đời sống, sản xuất của người dân; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ hợp lý để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị thuộc địa phương quản lý phối hợp với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, cấp nước đô thị trên địa bàn triển khai thực hiện theo phương án phòng chống hạn và xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân.

- Tổ chức đăng ký, đăng kiểm tàu, thuyền đánh bắt hải sản, tàu thuyền vận tải, du lịch theo phân cấp; phối hợp với các Đồn biên phòng kiểm tra chặt chẽ việc trang bị thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh và các thiết bị đảm bảo an toàn trên các tàu, thuyền trước khi ra biển. Khi có thiên tai, bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông; phối hợp với các Đồn biên phòng nắm chắc số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền và ngư dân của địa phương mình đang hoạt động trên biển để hướng dẫn phòng, tránh; kiên quyết không cho tàu, thuyền ra khơi khi có bão và áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

- Tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai; chủ động xây dựng phương án ứng phó, huy động mọi nguồn lực trên địa bàn để đối phó và khắc phục hậu quả; động viên từng gia đình, cụm dân cư, thôn, xã tự tổ chức dự trữ các mặt hàng thiết yếu (lương thực, chất đốt, thuốc men, nước uống...) trong mùa mưa, lũ.

- Chủ động bố trí lực lượng hỗ trợ các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn quản lý thực hiện công tác ứng cứu, cứu hộ công trình hồ chứa khi có sự cố mất an toàn công trình hồ đập do thiên tai gây ra.

- Các địa phương nơi thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất cần tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo, tổ chức cắm biển báo các vùng nguy hiểm để có phương án chủ động sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

b) Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh

- Kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; làm tốt công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong việc rà soát kiểm kê lại các chủng loại, phương tiện, vật tư phục vụ công tác PCTT và TKCN hiện có của địa phương, đơn vị; có kế hoạch bổ sung kịp thời về số lượng, chủng loại vật tư, phương tiện cần thiết để thực hiện công tác PCTT và TKCN.

- Hướng dẫn lập, kiểm tra, rà soát phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 của các địa phương, chú trọng xây dựng phương án phòng chống bão mạnh, siêu bão, lũ, lụt, hạn hán; phương án đảm bảo an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện; phương án sơ tán dân; phương án chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”; tiến hành kiểm tra kế hoạch tập huấn, phương án PCTT và TKCN để chủ động thực hiện hiệu quả công tác PCTT và TKCN khi thiên tai xảy ra.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát, chỉ đạo các địa phương, đơn vị về công tác phòng chống thiên tai trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đối với các địa phương, đơn vị, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ khi có thiệt hại do thiên tai gây ra.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị hoàn thành kế hoạch tu bổ đê, đập, các công trình thủy lợi đang xây dựng, đảm bảo tiến độ vượt lũ; có phương án bảo vệ an toàn cho các hồ chứa nước, đập và các công trình thủy lợi do tỉnh quản lý.

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý hồ chứa kiểm tra việc vận hành điều tiết các hồ chứa theo đúng quy trình đã được phê duyệt; rà soát, điều chỉnh, bổ sung những nội dung không còn phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước mùa mưa, lũ năm 2018.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, quản lý chặt chẽ số lượng tàu, thuyền và ngư dân hoạt động trên biển, đặc biệt là khi có bão, áp thấp nhiệt đới, thời tiết nguy hiểm và các hình thái thiên tai khác xảy ra trên biển.

- Chỉ đạo các địa phương có kế hoạch sản xuất nông nghiệp hợp lý; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ, bảo vệ sản xuất ở các vùng thường xuyên bị thiên tai; có kế hoạch nuôi trồng, thu hoạch thủy sản hợp lý để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ khắc phục các thiệt hại do mưa, bão năm 2017 gây ra.

d) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh (chú trọng phương án ứng cứu, sơ tán dân và công tác tìm kiếm cứu nạn khi bão mạnh, siêu bão ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh), chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng cứu các tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra; các sự cố hồ, đập; tham gia tìm kiếm cứu nạn; giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm quân đội là lực lượng chủ lực trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

đ) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra chặt chẽ việc trang bị phương tiện đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển theo quy định, nhất là thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh; phối hợp với chính quyền địa phương nắm chắc số lượng, vị trí tàu thuyền trên biển, số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân, tổ chức hướng dẫn di chuyển, tránh trú khi có bão, áp thấp nhiệt đới, chủ động phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan trong công tác tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố do thiên tai gây ra.

e) Công an tỉnh

Chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phối hợp với lực lượng quân đội và chính quyền địa phương trong việc sơ tán dân khi thiên tai xảy ra, tham gia cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; bố trí lực lượng, phối hợp với thanh tra giao thông tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, kiểm soát chặt chẽ phương tiện giao thông qua các đoạn đường ngập lụt.

g) Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh

Tổ chức xây dựng phương án ứng phó thiên tai của đơn vị, phối hợp với các đơn vị tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương trong công tác tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ trong thời gian xảy ra thiên tai tại các địa phương.

h) Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị liên quan đảm bảo ưu tiên cho mạng thông tin phòng, chống thiên tai, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc ở các Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các công trình hồ chứa nước, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, vùng dễ bị chia cắt và vùng có các công trình trọng điểm; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời về thiên tai đến người dân để chủ động phòng tránh.

i) Sở Giao thông vận tải

Xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành về bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện ứng cứu và thay thế khi cầu, đường có sự cố hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là các tuyến đường lên các huyện miền núi; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để tham gia phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố đối với hệ thống hồ, đập.

k) Sở Công thương

- Chỉ đạo Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa có kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp, phát điện khi có thiên tai diễn ra, thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng và sửa chữa kịp thời các hư hỏng của các công trình thuộc ngành.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố có kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho nhân dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có khả năng bị ngập, úng và kéo dài; phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt việc dự phòng tại chỗ trong mùa mưa bão.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện vận hành theo quy trình đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và giảm ngập lụt cho vùng hạ du; lập các phương án bảo đảm an toàn các công trình hồ chứa thủy điện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

l) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương để rà soát, nắm bắt các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... để kịp thời đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra.

m) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

Theo dõi chặt chẽ công tác phòng, chống thiên tai của các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án cân đối, ưu tiên bố trí vốn đầu tư, tu bổ sửa chữa, khắc phục công trình hư hỏng do bão, mưa lũ gây ra (kể cả các công trình sửa chữa để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão); đề xuất các biện pháp, chính sách hỗ trợ kịp thời về tài chính, bố trí dự phòng ngân sách để hỗ trợ cho các địa phương và các ngành để khắc phục hậu quả thiên tai.

n) Sở Y tế

Tổ chức theo dõi chặt chẽ công tác phòng, chống thiên tai của các địa phương; chịu trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, kiểm tra việc dự phòng thuốc chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau thiên tai; chỉ đạo các đơn vị dự trữ đủ cơ số thuốc phòng và chữa trị, để có thể cung cấp kịp thời cho những vùng xảy ra thiên tai nhất là các huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các xã vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Xây dựng phương án huy động lực lượng y, bác sỹ; trang thiết bị ứng cứu để đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra.

o) Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo Phòng Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố, các trường học xây dựng phương án bảo vệ trường, lớp khi có thiên tai xảy ra, bảo đảm cơ sở vật chất cho năm học mới 2018-2019; chủ động đề xuất việc cho học sinh nghỉ học đối với từng vùng trên địa bàn tỉnh khi có mưa, lũ lớn và các loại thiên tai khác xảy ra, có kế hoạch học bù vào những ngày nghỉ khác.

p) Sở Tài nguyên và Môi trường

Xây dựng kế hoạch và phương án ứng phó thiên tai theo quy định; kiểm tra việc bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt về môi trường sinh thái và ô nhiễm nguồn nước trước, trong và sau thiên tai. Đồng thời, có kế hoạch phối hợp với các sở, ngành liên quan phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kinh nghiệm về công tác vệ sinh môi trường và bảo vệ nguồn nước; chủ động chỉ đạo thực hiện công tác báo tin động đất, cảnh báo sóng thần cho các sở, ngành, địa phương và nhân dân biết để triển khai các biện pháp phòng tránh.

q) Sở Du lịch

Xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo quy định; chỉ đạo các doanh nghiệp, các công ty lữ hành có phương án ứng phó thiên tai; thống kê số du khách đang lưu trú tại các khu du lịch, các khu nghỉ dưỡng tại các biển đảo, hướng dẫn di dời đảm bảo an toàn cho du khách; thường xuyên báo cáo tình hình triển khai thực hiện ứng phó, số lượng thống kê du khách tại các khu du lịch biển đảo cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh khi có thiên tai xảy ra.

r) Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ

Thực hiện tốt công tác dự báo, phát các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lũ, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ quét,... phù hợp với từng vùng trên địa bàn tỉnh, dự báo sớm mức báo động lũ tại các sông, ngập lụt vùng hạ du để phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo điều hành được chủ động và có hiệu quả.

s) Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan dự báo, cảnh báo, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện đưa tin chính xác, kịp thời về tình hình diễn biến của thiên tai và các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để các cơ quan, các địa phương và nhân dân biết thực hiện và tổ chức phòng, tránh.

t) Các đơn vị quản lý hồ chứa nước, các hệ thống công trình thủy lợi

- Đối với công tác đảm bảo an toàn công trình hồ chứa trong mùa mưa, lũ:

+ Chủ động thực hiện công tác kiểm tra, sửa chữa công trình hồ chứa thuộc đơn vị quản lý; xây dựng các phương án bảo đảm an toàn đập trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định (đối với các hồ chứa do doanh nghiệp, công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý thì các phương án bảo đảm an toàn hồ chứa do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; đối với các hồ chứa thuộc các xã, hợp tác xã quản lý thì các phương án bảo đảm an toàn hồ chứa do Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt); đánh giá lại quy trình vận hành, bản đồ ngập lụt của các hồ chứa...

+ Phối hợp với các địa phương bị ảnh hưởng do xả lũ hồ chứa, kiểm tra xác định vùng có nguy cơ ngập lụt, khơi thông các trục tiêu để tiêu úng, đồng thời xây dựng kế hoạch thông báo, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

- Đối với công tác phòng, chống hạn hán:

+ Chủ động tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình bằng nguồn vốn sửa chữa hàng năm và có kế hoạch nạo vét hệ thống kênh mương, các cửa vào lấy nước, trạm bơm tưới theo phân cấp quản lý.

+ Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình nguồn nước nhằm chủ động xử lý tình huống, kịp thời điều chỉnh kế hoạch cấp nước khi nguồn nước thay đổi phục vụ tốt yêu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân; thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình hình thực hiện.

u) Các sở, ban, ngành liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai của sở, ngành mình, đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp, xử lý kịp thời./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2018
Ngày hiệu lực07/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành07/03/2018
        Ngày hiệu lực07/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa

             • 07/03/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/03/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực