Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo tổ chức Kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 tổ chức kì thi trung học phổ thông quốc gia Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Phú Yên, ngày 24 tháng 4 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 VÀ TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg , ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kì thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng; thực hiện Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Kì thi THPT quốc gia năm 2017 tại Phú Yên đã tổ chức thành công, Sở GDĐT đã phối hợp tốt với các trường đại học được Bộ giao nhiệm vụ, các sở, ban, ngành và các địa phương trong việc tổ chức Kì thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng đối với tất cả các thí sinh; thí sinh không phải đi xa, giảm áp lực, ít tốn kém, giảm chi phí cho xã hội. Kì thi THPT quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, khắc phục những hạn chế, bất cập để tổ chức các kì thi năm 2018 đảm bảo gọn nhẹ, trung thực, khách quan, hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các trường đại học được Bộ giao nhiệm vụ, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND huyện) tập trung triển khai thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Căn cứ vào Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức thi: hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, rút kinh nghiệm trong các kì thi năm 2017,xây dựng kế hoạch tổ chức,triển khai công tác thi năm 2018; đánh giá những khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện, chủ động có phương án xử lý; chủ trì và phối hợp với các trường đại học được Bộ giao nhiệm vụ, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt các kì thi, đảm bảo công bằng, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh;

b) Tăng cường công táctruyền thông nhằm cung cấp kịp thời, chính xác các quy định về Kì thi và tuyển sinh đến học sinh, phụ huynh; quán triệt Quy chế thi (lưu ý các điểm mới trong Quy chế thi năm 2018), tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ, giáo viên tham gia các khâu trong tổ chức thi; phổ biến các quy định, hướng dẫn học sinh, nhất là học sinh lớp 12 về Quy chế thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018; hướng dẫn học sinh đăng kí dự thi, đăng kí tuyển sinh và có trách nhiệm giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh, người dân về những nội dung liên quan đến thi và tuyển sinh;

c) Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và tổ chức ôn tập cho học sinh nắm vững kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài thi;chỉ đạo các cơ sở giáo dục được chọn làm điểm thi THPT quốc gia 2018 chỉnh trang cơ sở vật, phòng thi, xây dựng kế hoạch hậu cần, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có phục vụ tốt việc tổ chức các kì thi. Tổ chức xét, công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 đảm bảo nghiêm túc, đúng Quy chế thi; triển khai công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2018-2019 theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và Kế hoạch tuyển sinh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạothi cấp tỉnh năm 2018; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác thi, đảm bảo đúng tiến độ; tổng hợp tình hình, kết quả thi và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ GDĐT theo đúng thời gian quy định.

2. Các trường Đại học được Bộ giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi

Phối hợp với Sở GDĐT cử đúng, đủ số lượng cán bộ, giảng viên tham gia Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi và các ban chuyên môn để thực hiện các công việc tổ chức thi theo đúng lịch của Bộ GDĐT; triển khai tập huấn, quán triệt Quy chế thi cho đội ngũ cán bộ, giảng viên được cử tham gia vào Hội đồng thi và các ban, đặc biệt là những cán bộ, giảng viên tham gia coi, chấm thi đảm bảo chất lượng, đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ GDĐT.

3. Công an tỉnh

Phối hợp Sở GDĐT kiểm tra cơ sở vật chất các trường chọn làm điểm thi; chỉ đạo, hướng dẫn Công an các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cho các kì thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi; bảo đảm an toàn khu vực in sao đề thi, khu vực chấm thi; giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại các điểm tổ chức thi trong các ngày thi; đồng thời có biện pháp xử lí kịp thời những hiện tượng có thể làm ảnh hưởng đến các kì thi.

4. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế; cử cán bộ y tế hoặc thành lập các tổ công tác y tế phục vụ tại các điểm coi thi theo đề xuất của Sở GDĐT; có phương án hỗ trợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng ngừa dịch bệnh; kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi.

5. Sở Giao thông Vận tải

Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan đảm bảo các tuyến giao thông được thông suốt; tăng cường lực lượng, phương tiện giao thông phục vụ nhu cầu đi lại cho thí sinh, người nhà thí sinh và cán bộ, giảng viên, giáo viên trong thời gian tổ chức thi.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về công tác tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức các kì thi và chuyển kịp thời các bưu kiện có liên quan đến công tác thi cho Sở, Bộ GDĐT theo đúng quy định.

7. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ các quy định hiện hành, hướng dẫn phương án tài chính hỗ trợ các kì thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới và đảm bảo điều kiện tổ chức các kì thi thành công, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. Kịp thời ban hành những hướng dẫn, quy định về tài chính phục vụ các kì thi theo thẩm quyền.

8. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Chỉ đạo cơ sở đoàn các cấp xây dựng kế hoạch tổ chứcđội ngũ tình nguyện, tiếp sức mùa thi, phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các kì thi; tuyên truyền, vận động nhân dân hỗ trợ nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho thí sinh và người nhà thí sinh.

9. Công ty Điện lực Phú Yên

Chỉ đạo điện lực các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo việc cung cấp điện liên tục cho các địa điểm in sao đề thi, Hội đồng thi, các địa điểm coi thi, chấm thi; có phương án dự phòng đảm bảo điện phục vụ cho việc tổ chức thi.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn có tổ chức các điểm thi tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh; tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo,thí sinh ở vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham gia dự thi; không để một thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm tại các điểm coi thi trong những ngày thi; đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, giảng viên tham gia công tác coi thi.

b) Chỉ đạo các Phòng GDĐT thực hiện tốt việc xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp trung học cơ sở và xét tuyển sinh vào các lớp đầu cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở theo Quy chế tuyển sinh của Bộ và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT.

11. Các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan khác

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tích cực, chủ động tham gia, phối hợp với Sở GDĐT các địa phương tổ chức các kì thi theo đề xuất của Sở GDĐT trong kế hoạch phối hợp tổ chức thi và tuyển sinh.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan, Hiệu trưởng các trường đại học được Bộ cử phối hợp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để theo dõi, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban truyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường ĐH được Bộ giao nhiệm vụ phối hợp;
- Báo, Đài (đưa tin);
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VX(3).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2018
Ngày hiệu lực24/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 tổ chức kì thi trung học phổ thông quốc gia Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 tổ chức kì thi trung học phổ thông quốc gia Phú Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành24/04/2018
        Ngày hiệu lực24/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 tổ chức kì thi trung học phổ thông quốc gia Phú Yên

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2018 tổ chức kì thi trung học phổ thông quốc gia Phú Yên

         • 24/04/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/04/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực