Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp do tỉnh Nam Định ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 sản xuất vụ Đông chiến dịch làm thủy lợi nội đồng tỉnh Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8/CT-UBND

Nam Định, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG VÀ PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH LÀM THỦY LỢI NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Hệ thống công trình thủy lợi của tỉnh, hàng năm được đầu tư tu bổ, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, một số công trình xây dựng từ lâu, hiện nay đã xuống cấp; kênh mương bị bồi lắng nhiều, có nơi, có chỗ công trình bị vi phạm, lấn chiếm, làm hạn chế rất lớn đến năng lực tưới, tiêu nước của công trình. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong các tháng cuối năm, lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm; nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,0-:-1,5ºC và nguồn nước trên các sông có xu thế thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-:-40%, nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể xuất hiện trong những tháng đầu năm 2020 kết hợp với thủy triều mạnh dẫn đến xâm nhập mặn sâu vào trong sông gây khó khăn cho đời sống và sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp.

Để thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, quyết tâm giành thắng lợi toàn diện sản xuất nông nghiệp năm 2019, chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2019-:-2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và tổ chức hướng dẫn phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu, bệnh cuối vụ trên lúa Mùa, tập trung vào những đối tượng: Rầy nâu, sâu đục thân, bệnh đạo ôn cổ bông, nhất là trà lúa trỗ sau ngày 20/9 và tám, nếp đặc sản,.. Chủ động xây dựng phương án phòng chống mưa úng cuối vụ cho những diện tích lúa Mùa thu hoạch muộn và cây vụ Đông mới gieo trồng.

Khẩn trương thu hoạch diện tích lúa Mùa sớm đã chín để tổ chức triển khai gieo trồng các cây vụ Đông theo kế hoạch đã xây dựng. Lựa chọn các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao và tiêu thụ thuận lợi trên thị trường như: Bí xanh, ngô, cà chua, khoai tây và các loại cây rau màu ngắn ngày. Căn cứ vào tập quán canh tác địa phương và điều kiện tưới tiêu trong vùng đất 2 lúa đất không gieo cấy lúa vụ mùa để bố trí cây vụ đông cho phù hợp.

Xây dựng, tổ chức và triển khai các vùng vụ Đông có điều kiện thu hoạch lúa Mùa sớm, thuận lợi về tưới, tiêu nước thành các vùng vụ Đông “cánh đồng lớn”; kêu gọi các Doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân tham gia chuỗi liên kết.

2. Xác định chiến dịch làm thủy lợi nội đồng là nhiệm vụ quan trọng của các huyện, thành phố, của từng xã, hợp tác xã; thời gian triển khai thực hiện từ trung tuần tháng 11 năm 2019 đến hết quý I năm 2020. Đối với những công trình thủy lợi trực tiếp phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019-:-2020 phải tập trung hoàn thành trước ngày 15/01/2020.

Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể theo hệ thống thủy lợi của từng đơn vị phân công quản lý đảm bảo phát huy tối đa năng lực của công trình. Triển khai xây dựng mới, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, nạo vét kênh tưới, tiêu, cửa cống,.., đắp bờ vùng, bờ thửa, khoanh vùng làm dầm, làm ải để chủ động điều tiết và chống lãng phí nước. Giải toả các vật cản trên kênh mương như: Đăng, đó, vó bè, bèo, bè mảng,.. khơi thông dòng chảy, chống ách tắc. Chú trọng vùng chuyên sản xuất giống, vùng chuyển đổi cơ cấu, vùng cánh đồng lớn, cánh đồng liên kết sản xuất, vùng cây vụ đông tập trung theo quy hoạch và những vùng thấp trũng.

Trách nhiệm tu bổ, sửa chữa, nạo vét công trình:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà: Các công trình do đơn vị quản lý, khai thác thuộc địa bàn tỉnh Nam Định.

- Các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi thuộc tỉnh: Từ công trình đầu mối đến hết công trình cấp II theo phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi của tỉnh; cân đối nguồn vốn hỗ trợ kinh phí cải tạo, kiên cố hóa kênh cấp III phục vụ xây dựng cánh đồng lớn, vùng cây vụ Đông tập trung trên đất 2 lúa khi có kinh phí đối ứng của địa phương.

- Các xã, hợp tác xã và hộ sản xuất: Cống, kênh và công trình trên kênh từ cấp III đến mặt ruộng theo phân cấp quản lý, khai thác.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch làm thủy lợi nội đồng và chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện tu bổ, sửa chữa công trình xây đúc, máy móc thiết bị, các trạm bơm, nạo vét kênh mương cấp III, kết hợp đắp đường giao thông đồng ruộng theo quy hoạch trong phạm vi xã, thị trấn.

- Chịu trách nhiệm giải toả vi phạm trong lòng và hai bên bờ các tuyến kênh chính, kênh cấp I, cấp II trên địa bàn quản lý; xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm mới, vi phạm gây bức xúc của nhân dân và vi phạm gây ách tắc dòng chảy.

- Việc giải toả vi phạm, tu bổ, sửa chữa, nạo vét phải đồng bộ, dứt điểm để phát huy tối đa hiệu quả năng lực công trình. Trường hợp cần thiết huy động các nguồn vốn để tu bổ, sửa chữa công trình, kiên cố hóa kênh mương, phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành và thực hiện đúng pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và động viên khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân làm tốt; phê bình các đơn vị, cá nhân thực hiện đạt kết quả thấp, chậm tiến độ.

4. Ngay sau khi thu hoạch lúa Mùa, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung huy động mọi lực lượng, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ cày ải, phấn đấu tăng tối đa diện tích làm ải. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2020 theo đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định kế hoạch tu bổ, sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi năm 2020 của các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi thuộc tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thông báo danh mục công trình thủy lợi cần tu bổ, sửa chữa, nâng cấp; thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình theo quy định hiện hành.

6. Công ty Điện lực tỉnh kiểm tra các trạm biến thế và các tuyến đường dây tải cấp điện cho trạm bơm để có kế hoạch tu bổ, sửa chữa, đảm bảo an toàn lưới điện phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai năm 2020.

7. Các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi thuộc tỉnh: Cân đối nguồn kinh phí được cấp, sắp xếp thứ tự ưu tiên, triển khai thực hiện, hoàn thành việc tu bổ, sửa chữa danh mục công trình thủy lợi đã được thông báo theo trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo phục vụ tốt, kịp thời việc tưới tiêu nước cho sản xuất nông nghiệp, sản xuất vụ Đông Xuân, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối; chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất - tài chính năm 2020, báo cáo Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

8. Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng đến mọi cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào sáng thứ tư hàng tuần)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (để báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Các sở: NN&PTNT, TC và các ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố Nam Định;
- Công ty Điện lực Nam Định;
- Các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL;
- Đài Phát thanh và TH tỉnh; Báo Nam Định;
- Website tỉnh; Website VPUBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP3.
TB06

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2019
Ngày hiệu lực02/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 sản xuất vụ Đông chiến dịch làm thủy lợi nội đồng tỉnh Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 sản xuất vụ Đông chiến dịch làm thủy lợi nội đồng tỉnh Nam Định
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Phùng Hoan
        Ngày ban hành02/10/2019
        Ngày hiệu lực02/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 sản xuất vụ Đông chiến dịch làm thủy lợi nội đồng tỉnh Nam Định

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 sản xuất vụ Đông chiến dịch làm thủy lợi nội đồng tỉnh Nam Định

              • 02/10/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/10/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực