Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tăng cường quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Hiện nay, tình hình nng nóng, thời tiết khô hanh trên địa bàn tỉnh, nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cao. Ngày 25/9/2019, trên địa bàn phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả (Tiểu khu 177) đã để xảy ra cháy rừng, gây thiệt hại về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng đến nhân dân.

Đphòng chống và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy rừng trong mùa khô hanh, bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường thiên nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưng các S, ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo triển khai một snhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phkhẩn trương tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng cháy, cha cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương:

- Tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp, tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, trong đó tập trung vào xây dựng triển khai phương án huy động lực lượng, phương tiện, chỉ huy, hậu cần trong trường hợp xảy ra cháy rừng. Kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, xác định rõ các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy lớn theo mức độ kiểm soát của chủ rừng, thôn, xã, huyện.

- Chỉ đạo các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội rà soát quy chế phối hợp tổ chức thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường tuần tra, kiểm soát, các khu rừng trọng điểm trên địa bàn đảm bảo lực lượng, phương tiện, thiết bị trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng, PCCCR; quản lý chặt chẽ hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật, có tính răn đe cao.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đến mọi tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, thực hiện.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh thường xuyên kiểm tra hiện trường và phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương, phát hiện các trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, làm rõ trách nhiệm người đứng đu cơ quan và cơ sở trong việc đxảy ra các vi phạm, đồng thời yêu cầu khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy rừng đ thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tham mưu, đ xut y ban nhân dân tỉnh trin khai các nhiệm vụ để nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời đưa tin thông tin cảnh báo và dự báo cháy rừng, nhất là thời gian cao điểm và các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao.

4. Các Sở, ngành trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm và các địa phương.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph, Thủ trưởng các Sở, ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan và các Chủ rừng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý. Chỉ đạo theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Chi cục Kiểm lâm tỉnh theo số điện thoại: 0912.380.607; 0972.322.865; 0906.128.119; 0973.612.632 để phi hợp và huy động lực lượng cha cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

6. Trung tâm Truyền thông tỉnh dành thời lượng phù hợp hàng ngày đthông báo, tuyên truyền cảnh báo về phòng cháy, chữa cháy rừng trên truyn hình và các phương tiện thông tin đại chúng.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNT (báo cáo);
- TT. T
nh ủy; TT. HĐND tnh (báo cáo);
- Cục Kiểm lâm (báo cáo);
- Tổng cục Lâm nghiệp (báo cáo);
- CT v
à các PCT UBND tnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tnh;
- Huyện, thị, thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- TT Truyền thông T
nh (đưa tin);
- V
0-4, các chuyên viên TH VP UBND Tnh;
- Lưu: VT, NLN3 (
10b)-CĐ 01/9).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2019
Ngày hiệu lực25/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tăng cường quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tăng cường quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Thắng
        Ngày ban hành25/09/2019
        Ngày hiệu lực25/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tăng cường quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Ninh

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 tăng cường quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng Quảng Ninh

              • 25/09/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/09/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực