Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 về biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng 06 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Hiện nay, nắng nóng gay gắt và hanh, khô diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng rất cao xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo dự báo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương và Cục Kiểm lâm, nắng nóng tiếp tục kéo dài đến hết tháng 7 năm 2019 và có nhiều diễn biến bất thường, nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), nguy cơ xảy ra cháy rừng trên diện rộng là rất cao, gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến tính mạng, đời sống của người dân. Thực hiện Công điện số 776/CĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Đchủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ rừng trong toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt nội dung Công điện 776/CĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 2711/CĐ-BNN-TCLN ngày 22/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, trong đó tập trung vào các nội dung cấp bách sau:

1. Kiểm tra, rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, quy chế phối hợp, lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn.

2. Xây dựng phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết; chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

3. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy; tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng lửa và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng.

5. Phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

6. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm (Website: Kiemlam.org.vn) đkiểm tra, phát hiện sớm các điểm cháy rừng, báo cáo ngay khi phát hiện cháy rừng hàng ngày về Ban chỉ đạo 886 tỉnh, Ban chỉ đạo 886 các huyện, thành phố, thị xã và số điện thoại: 0935 009 990 / 0233 3554 646 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết khi có cháy rừng lớn xảy ra.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, địa phương theo chức năng của đơn vị lập kế hoạch triển khai việc thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi việc thực hiện và nắm tình hình, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm lâm;
- TT.Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cơ quan có thành viên BCĐ 886 t
nh;
- Các Thành viên BCĐ 886 t
nh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Các BQL rừng, Cty LN;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN
P.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2019
Ngày hiệu lực29/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 về biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 về biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýHà Sỹ Đồng
        Ngày ban hành29/06/2019
        Ngày hiệu lực29/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 về biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 về biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị

           • 29/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực