Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 về kỷ luật hành chính đối với công viên chức ngành thanh tra Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH THANH TRA

Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh và các tổ chức Thanh tra trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chng tham nhũng, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ổn định tình hình cơ sở. Người đứng dầu cơ quan đơn vị thanh tra và đội ngũ cán bộ công chức viên chức thanh tra đã nêu cao trách nhiệm, ý thc chấp hành quy định pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên gần đây, một số công chức thanh tra không chấp hành nghiêm quy chế của ngành thanh tra, vi phạm quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số công chức thanh tra không nghiêm; công tác theo dõi, kim tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của một số cơ quan thanh tra chưa được coi trọng; việc phát hiện xử lý vi phạm chưa kịp thời.

Đkịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, thực hiện Chthị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của người làm công tác thanh tra và ngành thanh tra, nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm, đạo đức công vụ, Chủ tịch UBND tnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính sau đây:

1. Tập trung quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thanh tra các quy định của pháp luật, quy chế làm việc của cơ quan, quy tắc ứng xử, những việc cán bộ công chức không được làm theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức thanh tra trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phin hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

2. Tchức chặt chẽ các hoạt động thanh tra của sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, Thanh tra tỉnh; phân công cụ thể cán bộ, công chức có trách nhiệm thuộc tổ chức thanh tra; cán bộ, công chức giám sát hoạt động công tác thanh tra; không bố trí cán bộ, công chức tham gia đoàn thanh tra nếu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hạn chế, hiệu quả công tác thấp, vi phạm đạo đức, lối sống.

3. Lãnh đạo các tổ chức thanh tra cn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý cán bộ; gương mẫu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thanh tra khi thực thi nhiệm vụ, công vụ; cụ thể hóa quy định trách nhiệm khi có sai phạm trong công tác thanh tra; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm.

4. Tăng cường phối hợp giữa Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, trưởng đoàn thanh tra trong việc quản lý các hoạt động thanh tra, quản lý cán bộ làm công tác thanh tra; rà soát lại đội ngũ công chức, viên chức thanh tra, ưu tiên bố trí đủ số lượng và bảo đảm chất lượng cho Thanh tra sở, Thanh tra cấp huyện; không bố trí số cán bộ chưa được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác thanh tra.

5. Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thường xuyên phối hợp với Thanh tra tỉnh trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và trong việc lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát các đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra để kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin có biện pháp phòng ngừa không để xảy ra vi phạm.

6. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi đôn đốc việc thực hiện Chthị này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- TT T
nh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Thanh tra tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph
;
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2019
Ngày hiệu lực12/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 về kỷ luật hành chính đối với công viên chức ngành thanh tra Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 về kỷ luật hành chính đối với công viên chức ngành thanh tra Thanh Hóa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành12/06/2019
        Ngày hiệu lực12/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 về kỷ luật hành chính đối với công viên chức ngành thanh tra Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND 2019 về kỷ luật hành chính đối với công viên chức ngành thanh tra Thanh Hóa

           • 12/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực