Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2012 về tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động phòng thí nghiệm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2012 tăng cường quản lý hoạt động phòng thí nghiệm


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 05 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 25 phòng thí nghiệm, phòng thử nghiệm, khoa xét nghiệm (gọi chung là phòng thí nghiệm), chưa kể phòng thí nghiệm của các doanh nghiệp và tư nhân. Trong đó, có 13 phòng thí nghiệm thuộc lĩnh vực y tế ở các bệnh viện, 12 phòng liên quan đến hoạt động thử nghiệm đánh giá chất lượng thuộc các lĩnh vực như: an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm, thuỷ sản, môi trường, xây dựng... Thời gian qua, các phòng thí nghiệm này đã thực hiện tốt chức năng của mình, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, phân tích mẫu phục vụ công tác quản lý nhà nước và sản xuất, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, việc quản lý, tổ chức khai thác và sử dụng các trang thiết bị đã được đầu tư chưa được quan tâm đúng mức; một số loại thiết bị còn có sự trùng lắp trong quá trình đầu tư, mua sắm, chỉ tập trung thiết bị thử nghiệm một số chỉ tiêu đơn giản, thiếu trang thiết bị hiện đại để phân tích, thử nghiệm các nhóm chỉ tiêu chuyên sâu cho các lĩnh vực.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và tăng cường các biện pháp quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động các phòng thí nghiệm trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Đối với tổ chức có phòng thí nghiệm:

- Khi cung cấp dịch vụ thử nghiệm ra bên ngoài phải tiến hành đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp.

- Trước khi thải chất thải của phòng thí nghiệm ra môi trường bên ngoài phải xử lý đúng trình tự theo quy định.

2. Sở Y tế:

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, cơ sở vật chất, nhân lực, năng lực chuyên môn và chất lượng xét nghiệm các phòng xét nghiệm tại các bệnh viện và các phòng xét nghiệm tư nhân; rà soát, thống kê nhu cầu trang bị các trang thiết bị, máy móc các phòng xét nghiệm các bệnh viện tỉnh, huyện, thành phố. Qua đó, có đề án, dự án cụ thể để đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí.

- Chỉ đạo các phòng xét nghiệm từng bước phải tham gia các chương trình nội kiểm, ngoại kiểm thường xuyên, chương trình kiểm soát, bảo đảm chất lượng xét nghiệm và các chương trình chứng nhận phòng xét nghiệm đạt quy chuẩn kỹ thuật theo lộ trình.

- Hướng dẫn cho các đơn vị có phòng xét nghiệm xây dựng và triển khai thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về quản lý và bảo đảm chất lượng phòng xét nghiệm y học dựa vào hướng dẫn của Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế ISO:15189-2007.

3. Sở Xây dựng:

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sự phù hợp về năng lực của phòng thí nghiệm đối với các nội dung đã được nêu trong quyết định công nhận của Bộ Xây dựng, sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quy trình khảo sát, lấy mẫu và thí nghiệm kiểm tra chất lượng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc quản lý hoạt động theo quy trình hệ thống quản lý chất lượng (tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc ISO/IEC 17025).

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Phối hợp với các sở, ngành chức năng tiến hành xây dựng đề án, dự án cụ thể trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét đầu tư trang thiết bị phân tích, thử nghiệm cho các lĩnh vực chuyên sâu như: vệ sinh an toàn thực phẩm, thủy sản, môi trường, các loại sản phẩm nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi...

- Phối hợp các sở, ngành hướng dẫn cho các phòng thí nghiệm tham gia xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000, ISO/IEC 17025, ISO:15189-2007, GMP, GLP... đây là công cụ hỗ trợ cho thử nghiệm chính xác.

5. Đối với các sở, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có phòng thí nghiệm lập kế hoạch kiện toàn, củng cố tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng đề án, dự án tăng cường năng lực đầu tư trang thiết bị chuyên ngành để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của ngành. Tranh thủ nguồn vốn từ các tổ chức, nhà tài trợ trang bị máy móc, thiết bị nhằm phục vụ công tác quản lý của ngành, đơn vị mình.

Trong đầu tư mua sắm mới máy móc, trang thiết bị cần cân nhắc những lĩnh vực nào các phòng thí nghiệm khác trong tỉnh đã có thì cần phối hợp trong phân tích thử nghiệm phục vụ công tác quản lý của ngành mình, tránh đầu tư trùng lắp, gây lãng phí.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc bố trí nguồn vốn đầu tư tăng cường tiềm lực các phòng thí nghiệm cho các sở, ngành trong tỉnh khi đề án, dự án được phê duyệt.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: thường xuyên kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các phòng thí nghiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

8. Các cơ quan Trung ương có phòng thử nghiệm đóng trên địa bàn tỉnh: tăng cường phối hợp sử dụng nguồn lực, trao đổi thông tin về các thiết bị, chỉ tiêu, phương pháp phân tích giữa các phòng thí nghiệm trong tỉnh để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề cho kiểm nghiệm viên, sử dụng có hiệu quả thiết bị, nguồn lực của các phòng thí nghiệm và thực hiện đúng những quy định có liên quan đến hoạt động phòng thí nghiệm.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2012
Ngày hiệu lực30/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2012 tăng cường quản lý hoạt động phòng thí nghiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2012 tăng cường quản lý hoạt động phòng thí nghiệm
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành30/05/2012
        Ngày hiệu lực30/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2012 tăng cường quản lý hoạt động phòng thí nghiệm

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2012 tăng cường quản lý hoạt động phòng thí nghiệm

             • 30/05/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/05/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực